نتایج جستجو "اسب سفید"

🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 شهلا سرشار > دختر قوچانی > خال هندو (متن ترانه)
حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت
حالا او یار منه که می‌روه سر بالا
حالا دستمالو به دست و می‌زنه گرما را
حالا مو ابری شوم، سایه کنم صحرا را
حالا آفتاب نزنه شاخه گل رعنا را
حالا او یا...
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
🆔 @ghasedkha🌸🍃💯
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر
نشسته بر اسب سفید
@ghatreh_adabiat
👇👇👇
🎵 شهزاده رویا ، ستار
📜 متن ترانه :
شهزاده ی رویای من شاید تویی
اون کس که شب در خواب من آید تویی تو
از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم در کنارم
بخدا جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم بخدا
یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر
نشسته بر اسب سفید گذر کرد از کوه و کمر
می رفت و آتش ...
شهزاده رویا
بانو:#عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
T.me/music_chanson
🎵 شهزاده رویای من ، شکیلا
📜 متن ترانه :
دیدم تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمند
نشسته بر اسب سفید می اومد از کوه و کمر
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم
شهزاده ی رویای من...
متن ترانه ی #شهزاده_زرین_کمر
👉 @ashare_jazzab 👈
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
نشسته بر اسب سفید
می اومد از کوه و کمر
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم
شهزاده ی ر...
متن ترانه ی #شهزاده_زرین_کمر
👉 @ashare_jazzab 👈
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
نشسته بر اسب سفید
می اومد از کوه و کمر
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه اون که اومد تو خوابم
شهزاده ی ر...
🎵 گلشیفته فراهانی , شهزاده رویای من

📜 متن ترانه :
یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر
نشسته بر اسب سفید می اومد از کوه و کمر
می رفت و اتش به دلم میزد نگاهش
می رفت و اتش به دلم میزد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر ابم
روزی که بختم باز بشه بی یار بشه اون که اومد ت...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 شهرام شب‌پره > گرگ و بره > داغ بوسه (متن ترانه)
ای که لبات تنور داغ بوسه
صدات مثل خنده نو عروسه
یه شب برام عروس مهتاب می‌شی
یه روز مثل غم تو چشام آب می‌شی
می‌خوام که با بوسه گل لباتو پرپر کنم
تو آینه چشمای تو اشکمو باور کنم
ای که تنت مثل یه چشمه پاکه
چشمه همیشه هم‌صدای خاک...
🎵 گوگوش , غریب آشنا

📜 متن ترانه :
تو از شهر غریب بی نشونی اومدی
تو با اسب سفید مهربونی اومدی
تو از دشتای دور و جاده های پر غبار
برای هم صدایی هم زبونی اومدی
تو از راه می رسی پر از گرد و غبار
تمومه انتظار میاد همرات بهار
چه خوبه دیدنت چه خوبه موندنت
چه خوبه پاک کنم غبار و از تنت
غ...
🎵 جازمین , شاهزاده

📜 متن ترانه :
شاهزاده
یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده زرین کمند
نشسته بر اسب سفید میومد از کوه و کمند
یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده زرین کمر
نشسته بر اسب سفید میومد از کوه و کمر
می رفت تو آتش به دلم میزد نگاهش
می رفت تو آتش به دلم میزد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه بی...
🎵 سیما بینا , شفتالو فروش

📜 متن ترانه :
حالا هندو ما رو کُشت و خال هندو ما رو کُشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کُشت
حالا او یار منه که می روه سر بالا
حالا دستمالو بدست ، می زنه گرما را
حالا مو ابر شبم ، سایه کنم صحرا را
حالا آفتاب نزنه شاخه گل رعنا را
هم خوانی:
های ، حالا هندو ما رو ...
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
اطلاعات بیشتر
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
اطلاعات بیشتر
#شهزاده_رویا
بانو: #عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
@jahan_asraramiz
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
@gazzaal⚜
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
@khaneye_setar
I🔺🔻خانه سه تار🔹🌸🍃🌸🍃
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
#شهزاده_رویا
بانو:#عهدیه🎻
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
🆔 @Naghmehhayjavidan
#شهزاده_رویا
بانو:#عهدیه🎻
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
@Javedaneha
🎵 شهلا سرشار , خال هندو

📜 متن ترانه :
حالا او یار منه سرای نو می سازه
حالا از عشق سرا به ما نمی پردازه
حالا مو صبر رو کنم سرای نو ساخته شوهی
حالا راز دل مو در او سرا خفته شوهی
حالا او یار منه که از بلند می آیه
حالا با اسب سفید صد تومن می آیه
حالا ما اسب سفید صد تومن را چه کنم
حالا...
شهزاده رویا
بانو:عهدیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
@Avayemehraeen
‍ h.akbari, [۲۹.۰۱.۱۸ ۲۳:۲۷]
تو از شهر غریبه بی نشونی اومدی
تو با اسب سفید مهربونی اومدی
تو از دشتای دور و جاده های پر غبار
برای همصدائی هم زبونی اومدی
تو از راه می رسی پر از گرد و غبار
تموم انتظار میاد همرات بهار
چه خوبه دیدنت چه خوبه موندنت
چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت
غریبه آشنا دوست دارم...
‍ h.akbari, [۲۹.۰۱.۱۸ ۲۳:۲۷]
تو از شهر غریبه بی نشونی اومدی
تو با اسب سفید مهربونی اومدی
تو از دشتای دور و جاده های پر غبار
برای همصدائی هم زبونی اومدی
تو از راه می رسی پر از گرد و غبار
تموم انتظار میاد همرات بهار
چه خوبه دیدنت چه خوبه موندنت
چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت
غریبه آشنا دوست دارم...
#شهزاده_رویا
بانو:#عهدیه🎻
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: همایون خرم
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
دیدم به خواب وقت سحر شهزاده‌ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید
@Javedaneha
متن آهنگ آزاد رضا پیشرو
 
این واسه اون موقعس که بدترین لحظه زندگیتو
تبدیل بکنی به بهترین لحظه زندگیت
یاد گرفتم یاد گرفتم واسم اتفاق بیوفته
بعد معنی کنم سرزمینمو تو سر قوی کنم
هر فکری بخواد واسم راست شه رو خفه
کنم تو همشون خطر هست قد اعدام معترض
لازم باشه افسرده میشم و خودم میفهمم
از تاریک داشتم قسمت...
🎵 عهدیه , شهزاده

📜 متن ترانه :
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
نشسته رو اسب سفید
میومد از کوه و کمر
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه این دو چشم پر آبم
روزی که بختم وا بشه پیدا میشه اون که اومد به خوابم
شهزاده رویای من شاید تویی
اون کس که شب در خواب ...
🎵 شهرام شب پره , داغ بوسه

📜 متن ترانه :
ای که لبات تنور داغ بوسه
صدات مثل خنده نو عروسه
یه شب برام عروس مهتاب میشی
یه روز مثل غم تو چشام آب میشی
میخوام که با بوسه گل لباتو پرپر کنم
تو آینه چشمای تو اشکمو باور کنم
ای که تنت مثل یه چشمه پاکه
چشمه همیشه هم صدای خاکه
من اگه خاکم مثل خا...
‍ 🎵 شهرزاده رویا

📜 متن ترانه :
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
نشسته بر اسب سفید
می اومد از کوه و کمر
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشـه ، دریا بشـه ، این دو چشـم پر آبــم
روزی که بختم وا بشه ، پیدا بشه ، اون که اومد تو خوابم
شهزاده ...
🎵 داریوش , همیشه غایب

📜 متن ترانه :

یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم
یک نفر میاد که من تشنه بوییدنشم
مثل یه معجزه اسمش تو کتابا اومده
تن اون شعرای عاشقانه گفتن بلده
خالی سفرمونو پر از شقایق میکنه
واسه موجهای سیاه دستا رو قایق میکنه 
مثل یه معجزه اسمش تو کتابا اومده
تن اون شعرای عاشقانه ...
● ترانه: «پریا»
● با صدای: ابراهیم حامدی (اِبی)
● آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
● ترانه سرا: احمد شاملو
این ترانه که قرار بود در آلبوم'طلوع کن'منتشر شود، به دلیل اختلاف آوازخوان، آهنگساز و کمپانی هرگز به طور رسمی منتشر نشد و ظاهرا نخواهد هم شد. این اجرا، اجرای تمرینی و تنظیم نشده کاری‌ست که می‌توانست...
● ترانه: «پریا»
● با صدای: ابراهیم حامدی (اِبی)
● آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
● ترانه سرا: احمد شاملو
این ترانه که قرار بود در آلبوم'طلوع کن'منتشر شود، به دلیل اختلاف آوازخوان، آهنگساز و کمپانی هرگز به طور رسمی منتشر نشد و ظاهرا نخواهد هم شد. این اجرا، اجرای تمرینی و تنظیم نشده کاری‌ست که می‌توانست...
😘 ❤️
متن آهنگ ستار شهزاده
شهزاده ی رویای من شاید تویی
اون کس که شب در خواب من آید تویی تو
از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم در کنارم
بخدا جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم بخدا
یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر
نشسته بر اسب سفید گذر کرد از کوه و کمر
میرفت و آتش به دلم میز...
🎵 گوگوش , غریب آشنا

📜 متن ترانه :
غریب آشنا
تو از شهر غریب بی نشونی اومدی
تو با اسب سفید مهربونی اومدی
تو از دشتای دور و جاده های پر غبار
برای هم صدایی هم زبونی اومدی
تو از راه می رسی پر از گرد و غبار
تمومه انتظار میاد همرات بهار
چه خوبه دیدنت چه خوبه موندنت
چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت
غ...
🎵 گوگوش , غریب آشنا

📜 متن ترانه :
غریب آشنا
تو از شهر غریب بی نشونی اومدی
تو با اسب سفید مهربونی اومدی
تو از دشتای دور و جاده های پر غبار
برای هم صدایی هم زبونی اومدی
تو از راه می رسی پر از گرد و غبار
تمومه انتظار میاد همرات بهار
چه خوبه دیدنت چه خوبه موندنت
چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت
غ...
🎼🎵🎼🎵🎼
💠💠💠💠💠
@PicassoArtPoem
متن ترانه #پریا
اثر زیبای زنده یاد :
#احمد_شاملو
با صدای: #ابی
پریا!
گشنه تونه؟
پریا! تشنه تونه؟
پریا! خسته شدین؟
مرغ پر بسّه شدین؟
چیه این های های تون
گریه تون وای وای تون؟»
پریا هیچ چی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا
مث ابرای باهار گریه می کردن پریا
@PicassoArt...
‍ 🌹متن آهنگ شهزاده رؤیای من🌹
با صدای علی زند وکیلی
@abdollah_hamzehi
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
نشسته بر اسب سفید
می اومد از کوه و کمر
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه
دریا بشه این دو چشم پُر آبم
روزی که بختم وا بشه، پیدا میشه
اون ک...