نتایج جستجو "اشک تمساح"

🎵 علی عبدالمالکی , به درک

📜 متن ترانه :
میگی نیستم قلبت خورده ترک
خب به درک
میگی نیستم موندی تنها و تک
خب به درک
خب به درک
اینقد به عکسام خیره شو تا دق کنی
شبا تو بعد از این باید هق هق کنی
من که ازت گذشتمو رفتم رفیق
شاید بتونی عکسامو عاشق کنی
هی اشک تمساح میریزی که چی بشه
شب و رو...
🎵 علی عبدالمالکی , به درک

📜 متن ترانه :
میگی نیستم قلبت خورده ترک
خب به درک
میگی نیستم موندی تنها و تک
خب به درک
خب به درک
اینقد به عکسام خیره شو تا دق کنی
شبا تو بعد از این باید هق هق کنی
من که ازت گذشتمو رفتم رفیق
شاید بتونی عکسامو عاشق کنی
هی اشک تمساح میریزی که چی بشه
شب و رو...
????Channel?@BehradMusic1
?? Ali Abdolmaleki - Be Darak
? -Size: 8.4Mb
? -Bit rate: 320 kbps
? -Length: 03:31
? -Track No: 74
علی عبدالمالکی - به درک
:: متن ترانه ? ::
میگی نیستم قلبت خورده ترک خب به درک
میگی نیستم موندی تنها و تک خب به درک
خب به درک
اینقد به عکسام ...
در حال ارسال ترانه درخواستی...
خواننده: علی عبدالمالکی
آلبوم: تک آهنگ
ترانه: علی عبدالمالکی-به درک
متن ترانه:
میگی نیستم قلبت خورده ترک
خوب به درک
خوب به درک
میگی نیستم موندی تنها تک
خوب به درک
خوب به درک
انقدر به عکسام خیره شو تا دِق کنی
شباتو بعد از این باید
هق هق کنی
من که ازت گذشتم و رفتم رفیق...