نتایج جستجو "انتظار دل"

🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 عارف > امینه > خواب ستاره (متن ترانه)
نشسته‌ام باز کنار تو اومدی سراغم
نگاه تو روشن شبای بی‌چراغم
صدای من وقتی قصه داره
که رنگ چشم تو غصه داره
شب من و تو باز دوباره انتظاره
نگاه تو رنگ بوسه داره
لبای من گرم و بی‌قراره
سکوت شب یه آسمون و یک ستاره
بارون گل شد، خواب ستاره
به ا...
دریافت کد آوای انتظار به ادامه مطلب بروید…
کد آهنگ پیشواز محسن چاوشی
۸۲۰۰۳ / کجایی ۱ / محسن چاووشی
۸۲۰۰۴ / کجایی ۲ / محسن چاووشی
۸۲۰۰۵ / کجایی ۳ / محسن چاووشی
متن آهنگ محسن چاوشی کجایی :
یه پاییز زرد و زمستون سرد و
یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و
غم جمعه عصر و غریبی حصر و
یه دنیا سوالو تو سینم گذاش...
متن آهنگ جانا گروه ایهام (زانیار خسروی و مازیار لشنی)
سوختم چه آتشی نگاه تو دارد
آخر دلم دل تو را به دست آرد
بی تو کویر خشک و خالی ام مرا ببین چه حالی ام
باران تو اگر نبارد
جانا دلم ربوده ای فریبانه
به انتظار تو غریبانه
نشسته ام ببینم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا به غم نشانده ای دل مارا
بیا و دریا...
🎵 سامان , بهار

📜 متن ترانه :
ازش نپرسیدم کی بود نگاش به دنبال چی بود
با من عاشق ولیکن قلب و زبونش یکی بود
الهه دل پاکی بود مثل خودم من خاکی بود
با ناز بی حد چشاش از همه دنیا شاکی بود
چشم انتظار دل بیقرار
دنبال یار بود این خانم
خوش برار و گل خنده رو
اسمش بهار بود این خانم
نفهمید...
#متن_آهنگ_جانا
#ایهام
سوختم چه آتشی نگاه تو دارد
آخر دلم دل تو را به دست آرد
بی تو کویر خشک و خالی ام مرا ببین چه حالی ام
باران تو اگر نبارد
جانا دلم ربوده ای فریبانه
به انتظار تو غریبانه
نشسته ام ببینم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا به غم نشانده ای دل مارا
بیا و دریاب منه تنها را
که خسته ام از این ز...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام😊
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
كه خسته ام...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام 💜🧡
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها ر...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
كه خسته ام...
🎵 شکیلا , برفتو

📜 متن ترانه :
بوین حالا دست به یک دادن جون سی یک دادن چندی آسونه
(ببین حالا دست به دست هم دادنو جون برای همدیگه دادن چقدر اسون شده)
بوین حالا وقتی با یک بویم روندن دشمن چندی آسونه
(ببین حالا وقتی با هم باشیم راندن دشمن چقدر آسونه)
دیه شو تاریک سی دیدن صو تی به ره م...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
_مازیار
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
كه...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
...
متن آهنگ جانا از گروه ايهام :
مازیار لشنی👇
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها ...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
...
متن آهنگ 'جانا' از گروه ايهام :
[maziyar]
سوختم
چه آتشي نگاه تو دارد
آخر دلم دل تورا به دست آرد
بي تو
كوير خشك و خالي ام
مرا ببين چه حالي ام
باران تو اگر نبارد
جانا
دلم ربوده اي فريبانه
به انتظار تو غريبانه
نشسته ام ببينم آن دو چشم مست و دلبرانه
جانا
به غم نشانده اي دل مارا
بيا و درياب من تنها را
...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 شادمهر عقیلی > مسافر > بی تابی (متن ترانه)
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم
روزای روشن آفتابی رو خیلی دوست دارم
با هوای تو توی کوچه های دلواپسی
غروب مبهم سرخابی رو خیلی دوست دارم
باخیال تو اگه باشه خیالی ندارم
شب تا صبح گریه و بی خوابی رو خیلی دوست دارم
میدونم یه روز می...
💐🍃🌿🌸🍃🌾
🍃🌺🍂
🌿🍂
🌸

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─🌺─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─
💢 #متن_آهنگ_بسیار_زیبای_ای_آرزوترین_بهار از حامد جلیلی
ای آرزوترین بهار تنها امید روزگار
آرامش دل های زار ماه شبای انتظار
بیا برگرد ای مسافر خسته از غم تو گسسته
تار و پود دل این دلشکسته
ز هجر تو ابر دیده بهاره در فراق نگاره
چشم پنجره ها در خون نشست...
🎵 نفس ، زنده یاد حبیب
📜 متن ترانه :
نفسم گرفت ازاین شهر، دراین حصار بشکن
در این حصار جادویی، روزگار بشکن
چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون
به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن
توکه ترجمان صبحی به ترنم و ترانه
لب زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکن
شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه
تو به آذرخشی این سایه ...
ترجمه متن آهنگ🦋🦋👌
آدم فضایی با صفینه فضاییش و از راهی دور به زمین رسید
و چندین سال نوری طول کشیده بود که ماموریتش به پایان برسه
و اون صفینشو کنار دهکده ای نگه داشت
و درست مثل ستاره ای درخشان در آسمون معلق شد، درست مثل یه ستاره
اون به دنبال نوری اومد و خودش رو به زمین رسوند
جایی که یک مادر و فرزندش...
ترجمه متن آهنگ🦋🦋👌
آدم فضایی با صفینه فضاییش و از راهی دور به زمین رسید
و چندین سال نوری طول کشیده بود که ماموریتش به پایان برسه
و اون صفینشو کنار دهکده ای نگه داشت
و درست مثل ستاره ای درخشان در آسمون معلق شد، درست مثل یه ستاره
اون به دنبال نوری اومد و خودش رو به زمین رسوند
جایی که یک مادر و فرزندش...
🎵 حمیرا , لحظه خداحافظی

📜 متن ترانه :
لحظه ی خداحافظی
لحظه ی خدافظی به سینه ام فشردمت
اشک چشمام جاری شد دست خدا سپردمت
دل من راضی نبود به این جدایی نازنین
عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردمت
گفتی به من غصه نخورمی رم و بر میگردم
همسفر پرستو ها میشم و بر میگردم
گفتی تو هم م...
از کفم رها ...
از ساخته های شاعر ملی عارف قزوینی
و در مایه افشاری است
که علاوه بر خود عارف توسط هنرمندان دیگر و در فواصل زمانی طولانی اجرا شده است.
سه مورد آنرا میشنویم که توسط
بانو مرضیه.
استاد شجریان (با تنظیم و اجرای استاد فرامرز پایور و گروه پایور)
و بانوی خوش آوا مهدیه محمدخانی (باتنظیم ا...
متن ترانه آهنگ بی وفا (Vefasiz) اثر خاطره انگیز از Mahsun Kırmızıgül (ماهسون):
🌹👉 @delkhoshii
ترکی ( ترکیه)
Bir vefa bekleme geçen zamandan
Mevsimler vefasız yıllar vefasız
bir umut bekleme sevdadan aşktan
seviyorum diyen diller vefasız
gün gelir gönuülde solar çiçekler
yalana karışır bütün gerçe...
ترانه: #جاده_عشق #۱۳۷۳
خواننده: #سیاوش_شمس ۳
آلبوم: #پدر
ترانه سرا: #ژاکلین
آهنگساز: #فرهاد_مرفه، #سیاوش_شمس و #آندو
متن ترانه #جاده_عشق با صدای سیاوش_شمس
وقت قرار دل بیقرار
چشام واسه دیدن تو در انتظار
ساعت دیوار تند میره انگار
خبر اوردن نمیای برای دیدار
دیشب حرفی به تو گفتم
بچگی بود پشیمونم
تو ب...
متن آهنگ الو سلام… ببخشید… منزل خداست با صدای غلامرضا صنعتگر:
الو سلام ببخشید منزل خداست ؟
منم همون مزاحمی که اتفاقا آشناست
هزار بار دلم گرفته این شماره رو
ولی چرا هنوز پشت خط در انتظار یک صداست
شما که گفتی واجبه جواب سلام هر کسی
چی شد به ما رسید باز حساب بنده ها جداست
اجازه میدی که برات یکم درد و ...
‍ متن آهنگ داریوش رفیعی شب انتظار
شب به گلستان تنها منتظرت بودم
باده نا کامی در هجر تو پیمودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم
وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه
ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه
غمها به ...
متن ترانه ی 'سئوگیلیم'به همراه ترجمه ی فارسی:
یئنه بو سنسیز گئجه لر
نه حالدایام کیم نه بیلر
گؤزوم دولوحالیم یاماندی
*
باز این شبهای بی تو
کسی چه می داند چه حالی دارم
چشمهایم پر و حالم خراب است
*
هایانداسان سئودیجه ییم?
هایانداسان گؤز به به ییم?
گل منی تک قویما آماندی
*
کجایی معشوق من
کجایی مردمک چش...
☄متن ترانه ی نفس
نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن
در این حصار جادوییِ روزگار بشکن
چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون
به جنون صلابت صخره ی کوهسار بشکن
تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه
لب زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکن
زبرون کسی نیاید، جویباری تو این جا
تو ز خویشتن برون آ سِپه تَتار بشکن
شب ...
خواننده: شجریان
شاعر: عارف قزوینی
آهنگساز: عارف قزوینی
دستگاه: آواز افشاری
متن ترانه: ازکفم رها ، جانم ، شد قراردل
ازکفم رها ، جانم ، شد قراردل
نیست دست من ، خدا ، اختیاردل ، جانم ، اختیاردل
....................
دل به هرکجا ، جانم ، رفت و برنگشت
دل به هرکجا ، جانم ، رفت و برنگشت
دیده شد س...
🎵 قاصد بهار ، زمان نورانی
📜 متن ترانه :
یواش یواش شکوفه ها وا میشنو بهار میاد توو کوچه های بیصدا صدای پای یار میاد
از پشت اون ابرای دلگیر آسمون
فردا که صبح شه بازم اون خورشید با وقار میاد
با تو قشنگه زندگیم با تو قشنگه این بهار اگه بمونی پیش من با تو تمومه انتظار
با تو قشنگه زندگیم با تو قشنگه این...
‍ 🎵 امیر شاملو , شهر چراغون کنید

📜 متن ترانه :
شهر چراغون کنید
گلبارون بارون کنید
شهر چراغون کنید
گلبارون بارون کنید
یارم مهمانی بوده
سفرش طولانی بوده
از راه دریا اومد
دریا طوفانی بوده
شهر چراغون کنید
گلبارون بارون کنید
شهر چراغون کنید
گلبارون بارون کنید
امشب چه خندون دله
شاد و غزلخون دله
...
‍ 🎵 امیر شاملو , شهر چراغون کنید

📜 متن ترانه :
شهر چراغون کنید
گلبارون بارون کنید
شهر چراغون کنید
گلبارون بارون کنید
یارم مهمانی بوده
سفرش طولانی بوده
از راه دریا اومد
دریا طوفانی بوده
شهر چراغون کنید
گلبارون بارون کنید
شهر چراغون کنید
گلبارون بارون کنید
امشب چه خندون دله
شاد و غزلخون دله
...
🎵 سالار عقیلی , تصنیف غمگسار

📜 متن ترانه :
چه غریب ماندی ای دل نه غمی نه غمگساری
نه به انتظار یاری نه ز یار انتظاری
غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد
که دگر بدین گرانی نتوان کشید یاری
چه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزا
به به هفت آسمانش نه ستاره ایست باری
سحرم کشیده خنجر که چرا...
متن آهنگ:
'نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن
در این حصار جادویی روزگار بشکن
چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون
به جنون صلابت صخره ی کوهسار بشکن
تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه
لب زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکن
زبرون کسی نیاید، چوبیاری تو این جا
تو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکن
شب غارت تتاران ...
شب انتظار
خواننده:داریوش رفیعی دستگاه:آواز دشتی
متن ترانه:
شب به گلستان تنها منتظرت بودم بادة ناکامی در هجر تو پیمودم
منتظرت بودم ، منتظرت بودم
....................
آن شب جان‌فرسا من بی‌تو نیاسودم وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم
منتظرت بودم ، منتظرت بودم
....................
بودم همه شب دیده به...
متن آهنگ #دل_من ❤
تــُو تــُو بـــگـــو از چیهـ کهـ دل تــو دلگیرهـ
کهـ تــُو رو دارهـ از مــنِ عاشــِق میـگیـرهــ
تــو بــُرو اگــهـ دلِت مــنــو نمـیـخوادو ازم سیرهــ
چــی مـیـدونی اَز شــهــری کهـ بدونِ تــُـو زندونهــ❤️
یا اَز ایــنــ روزایی کهـ بدونِ تــُو داغونهــ
دل من اگه نــَبــاشــی مـیـش...