نتایج جستجو "بوی غذا"

‍ 🎵 شاهین نجفی , برخیز

📜 متن ترانه :
برخیز ای اراده ی مغلوب
برخیز ای صلیب مچاله
برخیز ای دهان کبود
برخیز
کار از دهان تو می ریزد
اگر خواب از کوچه برخیزد
برخیز
برخیز ای اراده ی پیچیده در پتو
برخیز ای اراده ی محکوم در اتاق
برخیز
شیشه را کشید شکست
مادر پرید توی حوض و چشم های سیاه ...
💢متن اهنگ #برخیز 🔻
برخیز ای اراده ی مغلوب
برخیز ای صلیب مچاله
برخیز ای دهان کبود
برخیز...
کار از دهان تو میریزد
اگر خواب از کوچه برخیزد
برخیز...
برخیز ای اراده ی پیچیده در پتو
برخیز ای اراده ی محکوم در اتاق
برخیز...
شیشه را کشید، شکست
مادر پرید توی حوض و
چشم های سیاه محله دریا شد
و من میدانم و من م...
متن ترانه‌ی Hotel California :
on a dark desert highway, cool wind in my hair
وسط یه جاده ی تاریک بیابونی، بادِ سرد توی موهام می پیچید
Warm smell of colitas, rising up through the air
بوی کولیتاسِ تازه توی هوا پخش بود
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
اون دور دورا، سو سوی یه نور ...
🎵 مجید خراطها , داغون

📜 متن ترانه :
داغون یعنی نباشی و بیاد بارون قدم زدن تنها تو خیابون تو باشی با اون
غصه یعنی دلش نباشی ام قرصه یعنی اصلا حالتو نپرسه این یعنی داغون
بی کس یعنی دلت همش یه چیزیش هست یعنی بفهمی با یکی دیگست به روت نیاری
مردی یعنی زمانی که پر از دردی دنبال یک بهونه میگرد...
‍ 🎵 شاهین نجفی , برخیز

📜 متن ترانه :
برخیز ای اراده ی مغلوب
برخیز ای صلیب مچاله
برخیز ای دهان کبود
برخیز
کار از دهان تو می ریزد
اگر خواب از کوچه برخیزد
برخیز
برخیز ای اراده ی پیچیده در پتو
برخیز ای اراده ی محکوم در اتاق
برخیز
شیشه را کشید شکست
مادر پرید توی حوض و چشم های سیاه ...
💢متن اهنگ #برخیز 🔻
برخیز ای اراده ی مغلوب
برخیز ای صلیب مچاله
برخیز ای دهان کبود
برخیز...
کار از دهان تو میریزد
اگر خواب از کوچه برخیزد
برخیز...
برخیز ای اراده ی پیچیده در پتو
برخیز ای اراده ی محکوم در اتاق
برخیز...
شیشه را کشید، شکست
مادر پرید توی حوض و
چشم های سیاه محله دریا شد
و من میدانم و من م...
💢متن اهنگ #برخیز 🔻
برخیز ای اراده ی مغلوب
برخیز ای صلیب مچاله
برخیز ای دهان کبود
برخیز...
کار از دهان تو میریزد
اگر خواب از کوچه برخیزد
برخیز...
برخیز ای اراده ی پیچیده در پتو
برخیز ای اراده ی محکوم در اتاق
برخیز...
شیشه را کشید، شکست
مادر پرید توی حوض و
چشم های سیاه محله دریا شد
و من میدانم و من م...
💢متن اهنگ #برخیز 🔻
برخیز ای اراده ی مغلوب
برخیز ای صلیب مچاله
برخیز ای دهان کبود
برخیز...
کار از دهان تو میریزد
اگر خواب از کوچه برخیزد
برخیز...
برخیز ای اراده ی پیچیده در پتو
برخیز ای اراده ی محکوم در اتاق
برخیز...
شیشه را کشید، شکست
مادر پرید توی حوض و
چشم های سیاه محله دریا شد
و من میدانم و من م...
💢متن اهنگ #برخیز 🔻
برخیز ای اراده ی مغلوب
برخیز ای صلیب مچاله
برخیز ای دهان کبود
برخیز...
کار از دهان تو میریزد
اگر خواب از کوچه برخیزد
برخیز...
برخیز ای اراده ی پیچیده در پتو
برخیز ای اراده ی محکوم در اتاق
برخیز...
شیشه را کشید، شکست
مادر پرید توی حوض و
چشم های سیاه محله دریا شد
و من میدانم و من م...
با رفتنش کیونگ هی یه لحظه مکث کرد . هیچوقت پیش نیومده بود کیوجونگ همچین رفتاری باهاش داشته باشه و به خاطر همچین کار کوچیکی اینطور ازش تشکر کنه . ' بانوی من ' . چقدر دوست داشت این کلمه رو از زبون کیوجونگ بشنوه . هرچند حرکت جونگمین فقط یه شوخی دوستانه بود اما بدجور به دلش نشست . برگشت و با رضایت قلبی ...
❤️❤️❤️ حریم عشق ❤️❤️❤️
داغون یعنی نباشی و بیاد بارون قدم زدن تنها تو خیابون تو باشی با اون
غصه یعنی دلش نباشیم قرصه یعنی اصلا حالتو نپرسه این یعنی داغون
بی کس یعنی دلت همش یه چیزیش هست یعنی بفهمی با یکی دیگست به روت نیاری
مردی یعنی زمانی که پر از دردی دنبال یک بهونه میگردی تنهاش نذاری
عشقت یعنی ...
متن آهنگ داغون مجید خراطها
داغون یعنی نباشی و بیاد بارون قدم زدن تنها تو خیابون تو باشی با اون
غصه یعنی دلش نباشیم قرصه یعنی اصلا حالتو نپرسه این یعنی داغون
بی کس یعنی دلت همش یه چیزیش هست یعنی بفهمی با یکی دیگست به روت نیاری
مردی یعنی زمانی که پر از دردی دنبال یک بهونه میگردی تنهاش نذاری
@musi...
🎵 رضا پیشرو , توتول

📜 متن ترانه :
باشد که نباشند چنین موجوداتی در این سرزمین
آمین
غرب شرق شمال جنوب شبو روزو فروخت به پول
خروس وقت و بی وقت
قد قد قد قد قد قد قوقول قوقول
کروم کروم دروغ تو روت
خودمو به کدوم بلوز کدوم بلوغ
کدوم گروه سرود تو شوش فروختم
حالا هی هی هی حرمت نون و نمک بزار
همه می...
متن آهنگ جنایی فدایی
  Lyrics Music Fadaei Jenayi
♫♫♫
سه
یک
چهار
یک
پنج
نُه
دو
شش
مجوز یعنی مخدر
منتها پاک میرقصن
مرده ها باش نون به نرخ روز می خورن و
مخبرا چاق
غنچه ها باز
عمق بازار
ماهی قرمز و تنگه پاداش
عیده
تیزی مهمونه
میشه سفره شیکم گنده لاتا
قیمه قیمه میشن گشنه ها
سیرا واسه قیمه لیله سر...
متن آهنگ خونه ی خاله از فرشاد
چقد پریشونم ، باز نسیمی رو شونم
تو منتظری تا من ، بیام بگم پشیمونم
زکی ، ببین ریخته خونم ، بیا ببین نیمه جونم
ولی هنوز هم میخونم ، توو این بازی هم میمونم
داد بزن پچ پچ همه بلندن ، باز میکنم به روت درِ جهنم
داغیشو تونستی تحمل بکن ، هوایِ بهشتو همه أ بَرَن
گرمیِ در...
🎵متن آهنگ جنایی از فدایی
#فدایی #جنایی
مجوز یعنی مخدر منتها پاک
می‌رقصن مرده‌ها باش
نون به نرخ روز می‌خورن و مخبرا چاق
غنچه‌ها باز عمق بازار
ماهی قرمز رو تنگه پاداش
عیده
تیزی مهمونه
می‌شه سفره شیکم گنده‌لاتا
قیمه قیمه می‌شن گشنه‌ها
سیرا واسه قیمه لیله سر محل
شده کلاهخودا قابلمه
انگاری...
🎵متن آهنگ جنایی از فدایی
#فدایی #جنایی
مجوز یعنی مخدر منتها پاک
می‌رقصن مرده‌ها باش
نون به نرخ روز می‌خورن و مخبرا چاق
غنچه‌ها باز عمق بازار
ماهی قرمز رو تنگه پاداش
عیده
تیزی مهمونه
می‌شه سفره شیکم گنده‌لاتا
قیمه قیمه می‌شن گشنه‌ها
سیرا واسه قیمه لیله سر محل
شده کلاهخودا قابلمه
انگاری...
🎵متن آهنگ جنایی از فدایی
#فدایی #جنایی
مجوز یعنی مخدر منتها پاک
می‌رقصن مرده‌ها باش
نون به نرخ روز می‌خورن و مخبرا چاق
غنچه‌ها باز عمق بازار
ماهی قرمز رو تنگه پاداش
عیده
تیزی مهمونه
می‌شه سفره شیکم گنده‌لاتا
قیمه قیمه می‌شن گشنه‌ها
سیرا واسه قیمه لیله سر محل
شده کلاهخودا قابلمه
انگاری...
🎵متن آهنگ توتول از پیشرو
#پیشرو #توتول
باشد که نباشند چنین موجوداتی در این سرزمین آمین
غرب شرق شمال جنوب ، شب و روز و فروغ بپور
خروس وقت و بی وقت قود قود قود قــــود (صدای خروس)
کو* کرون دروغ توو روت ، خودمو به کدوم بلوز
کدوم بلوغ ، کدوم گروه سرود توو شوش فروختم
حالا هی هی هی حرمت نون و نمک...
🎵متن آهنگ توتول از پیشرو
#پیشرو #توتول
باشد که نباشند چنین موجوداتی در این سرزمین آمین
غرب شرق شمال جنوب ، شب و روز و فروغ بپور
خروس وقت و بی وقت قود قود قود قــــود (صدای خروس)
کو* کرون دروغ توو روت ، خودمو به کدوم بلوز
کدوم بلوغ ، کدوم گروه سرود توو شوش فروختم
حالا هی هی هی حرمت نون و نمک...
**متن آهنگ توتول از رضا پیشرو دیس به امیر تتلو**
باشد که نباشند چنین موجوداتی در این سرزمین آمین
غرب شرق شمال جنوب ، شب و روز و فروغ بپور
خروس وقت و بی وقت قود قود قود قــــود (صدای خروس)
کو* کرون دروغ توو روت ، خودمو به کدوم بلوز
کدوم بلوغ ، کدوم گروه سرود توو شوش فروختم
حالا هی هی هی حرمت نو...
🎵متن آهنگ توتول از پیشرو
#پیشرو #توتول
باشد که نباشند چنین موجوداتی در این سرزمین آمین
غرب شرق شمال جنوب ، شب و روز و فروغ بپور
خروس وقت و بی وقت قود قود قود قــــود (صدای خروس)
کو* کرون دروغ توو روت ، خودمو به کدوم بلوز
کدوم بلوغ ، کدوم گروه سرود توو شوش فروختم
حالا هی هی هی حرمت نون و نمک...
🎵متن آهنگ توتول از پیشرو
#پیشرو #توتول
باشد که نباشند چنین موجوداتی در این سرزمین آمین
غرب شرق شمال جنوب ، شب و روز و فروغ بپور
خروس وقت و بی وقت قود قود قود قــــود (صدای خروس)
کو* کرون دروغ توو روت ، خودمو به کدوم بلوز
کدوم بلوغ ، کدوم گروه سرود توو شوش فروختم
حالا هی هی هی حرمت نون و نمک...
🎵متن آهنگ خونه خاله از فرشاد
#فرشاد #خونه‌خاله #آلبوم‌رند
چقد پریشونم ، باز نسیمی رو شونم
تو منتظری تا من ، بیام بگم پشیمونم
زکی ، ببین ریخته خونم ، بیا ببین نیمه جونم
ولی هنوز هم میخونم ، توو این بازی هم میمونم
داد بزن پچ پچ همه بلندن ، باز میکنم به روت درِ جهنم
داغیشو تونستی تحمل بکن ، هو...
متن ترانه‌ی Hotel California :
on a dark desert highway, cool wind in my hair
وسط یه جاده ی تاریک بیابونی، بادِ سرد توی موهام می پیچید
Warm smell of colitas, rising up through the air
بوی کولیتاسِ تازه توی هوا پخش بود
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
اون دور دورا، سو سوی یه نور ...
متن ترانه‌ی Hotel California :
on a dark desert highway, cool wind in my hair
وسط یه جاده ی تاریک بیابونی، بادِ سرد توی موهام می پیچید
Warm smell of colitas, rising up through the air
بوی کولیتاسِ تازه توی هوا پخش بود
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
اون دور دورا، سو سوی یه نور ...
متن آهنگ جنایی از فدائی
مجوز یعنی مخدر منتها پاک
می‌رقصن مرده‌ها باش
نون به نرخ روز می‌خورن و مخبرا چاق
غنچه‌ها باز عمق بازار
ماهی قرمز رو تنگه پاداش
عیده
تیزی مهمونه
می‌شه سفره شیکم گنده‌لاتا
قیمه قیمه می‌شن گشنه‌ها
سیرا واسه قیمه لیله سر محل
شده کلاهخودا قابلمه
انگاری از جبهه می‌اومدن
مثکه عیبه، ...
#بریم_عقب‌تر
#سورنا
#سورنا_نگار
این قسمت از آیا میدانستید یه بحث طولانی در مورد (فقط) یک قافیه از ترک 'بریم عقب تر' خواهد بود و در مجموع به فهم کلی این آهنگ و شفاف شدن داستان کمک خواهد کرد.
✅حتما میدونید که علی سورنا یکی از رپر های کاردرست در زمینه ساختن قافیه و ایجاد رایم هست.
⚠️رایم با قافیه ...
متن آهنگ فدایی به نام جنایی
تکست آهنگ جنایی از فدایی
مقدمه :
۳
۱
۴
۱
۵
۹
۲
۶
قسمت ۱:
مجوز یعنی مخدر منتها پاک
می‌رقصن مرده‌ها باش
نون به نرخ روز می‌خورن و مخبرا چاق
غنچه‌ها باز عمق بازار
ماهی قرمز رو تنگه پاداش
عیده
تیزی مهمونه
می‌شه سفره شیکم گنده‌لاتا
قیمه قیمه می‌شن گشنه‌ها
سیرا واسه قیمه لیله سر...