نتایج جستجو "بیرم"

متن ترانه کُردی ' هلاله ' و ترجمه فارسی آن
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  ...
متن ترانه کُردی ' هلاله ' و ترجمه فارسی آن
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  ...
جوابم نکن مردم از نا امیدی
شاید عاشقم شی خدا رو چه دیدی
خیال کن جواب منو دادی اما
عزیزم جواب خدا رو چی میدی
همین جوری اشکام سرازیر میشن
دیگه از خودم اختیاری ندارم
من از عشق چیزی نمی خوام بجز تو
ولی از تو هیچ انتظاری ندارم
صبوریم کمه بی قراریم زیاده
چقدر بی قرارم منه صاف و ساده
عزیزم چقدر سخته د...
‍ ‍ ‍ متن آهنگ زیبااای بیوفایی. 💔
💐باصدای گرم:ابوالحسن محبوبی🎤
❣ ❣❣❣❣❣❣❣❣
غم جدایی ته، کیجاخدانکانه
یاربی وفایی ته، کیجاخدانکانه
غم جدایی ته، طاقت ندارمه دلبر💓
من بی وفایی تره ، باورنکامبه دلبر💓
فاطی خدابزنه مجه جدانواشی
دلب💓ر خدانکانه ته بی وفا بواشی
دلب💓رخدانکانه ته بی وفاب...
‍ ‍ ‍ متن آهنگ زیبااای بیوفایی. 💔
💐باصدای گرم:ابوالحسن محبوبی🎤
❣ ❣❣❣❣❣❣❣❣
غم جدایی ته، کیجاخدانکانه
یاربی وفایی ته، کیجاخدانکانه
غم جدایی ته، طاقت ندارمه دلبر💓
من بی وفایی تره ، باورنکامبه دلبر💓
فاطی خدابزنه مجه جدانواشی
دلب💓ر خدانکانه ته بی وفا بواشی
دلب💓رخدانکانه ته بی وفاب...
‍ ‍ ‍ متن آهنگ زیبااای بیوفایی. 💔
💐باصدای گرم:ابوالحسن محبوبی🎤
❣ ❣❣❣❣❣❣❣❣
غم جدایی ته، کیجاخدانکانه
یاربی وفایی ته، کیجاخدانکانه
غم جدایی ته، طاقت ندارمه دلبر💓
من بی وفایی تره ، باورنکامبه دلبر💓
فاطی خدابزنه مجه جدانواشی
دلب💓ر خدانکانه ته بی وفا بواشی
دلب💓رخدانکانه ته بی وفاب...

متن ترانه کُردی هلاله و برگردان فارسی:
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  شال م...
متن ترانه کُردی #هلاله و برگردان فارسی:
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  شال می...
متن ترانه کُردی #هلاله و برگردان فارسی:
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  شال می...
متن ترانه کُردی #هلاله و برگردان فارسی:
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  شال می...
متن ترانه کُردی #هلاله و برگردان فارسی:
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  شال می...
متن ترانه کُردی #هلاله و برگردان فارسی:
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  شال می...
متن ترانه کُردی #هلاله و برگردان فارسی:
 له نیو کیژانا ته نیا هه لاله
(در میان تمامی دختران تنها هلاله)
دلی غه مینه و له سوچی ماله
(با دلی غمگین در گوشه ی خانه مانده است)
تو مه گری مه گری مه گره به هانه
( گریه نکن و بهانه مگیر)
ده نیرم بوت بی شه ده له بانه
( از شهر بانه برایت حریر و  شال می...
ترانه زیبای هلاله
این ترانه یکی از ترانه های فلکلور کردی است که استاد مظهر خالقی آن را اجرا نموده است . و به زیبایی داستان عشق دختر و پسر روستایی را به تصویر می کشد . در لابلای کلمات این ترانه سالهای گمشده ی فرهنگ و موسیقی مردمان سرزمینم نهفته است
داستان دختر روستایی ( هلاله : یکی از نامهای دختر...
ترانه زیبای #هلاله
این ترانه یکی از ترانه های فلکلور #کردی است که استاد #مظهر_خالقی آن را اجرا نموده است . و به زیبایی داستان عشق دختر و پسر روستایی را به تصویر می کشد . در لابلای کلمات این ترانه سالهای گمشده ی فرهنگ و موسیقی مردمان سرزمینم نهفته است روزگاری که هرآنچه می دیدی زیبا بود ، گنجینه ا...
امروز سری به هم نیاکان پارسی کرد زبانمان می زنیم با ترانه زیبای هلاله
این ترانه یکی از ترانه های فلکلور کردی است که استاد مظهر خالقی آن را اجرا نموده است . و به زیبایی داستان عشق دختر و پسر روستایی را به تصویر می کشد . در لابلای کلمات این ترانه سالهای گمشده ی فرهنگ و موسیقی مردمان سرزمینم نهفته ا...
@sabzameido
ترانه زیبای هلاله
این ترانه یکی از ترانه های فلکلور کردی است که استاد مظهر خالقی آن را اجرا نموده است . و به زیبایی داستان عشق دختر و پسر روستایی را به تصویر می کشد . در لابلای کلمات این ترانه سالهای گمشده ی فرهنگ و موسیقی مردمان سرزمینم نهفته است روزگاری که هرآنچه می دیدی زیبا بود ،...
‍ ✅ متن آهنگ کجاوه ( کەژاوە ) Mp3 گروه کامکار
🌴 هەی بێنن بێنن کەژاوە بێنن
آهای بیاورید بیاورید کجاوه بیاورید
🌴 یارم منداڵەو دڵی مەشکێنن
یارم بچه است دل آن رو نشکنید
(بذارین سوار بشه کە هنوز بچە است )
🌴 ئەرێ کوانێ مەیلەکەی ( گیانا ) جاری جارانت
کجاست آن میل همیشگی گذشت...
‍ ✅ متن آهنگ کجاوه ( کەژاوە ) Mp3 گروه کامکار
🌴 هەی بێنن بێنن کەژاوە بێنن
آهای بیاورید بیاورید کجاوه بیاورید
🌴 یارم منداڵەو دڵی مەشکێنن
یارم بچه است دل آن رو نشکنید
(بذارین سوار بشه کە هنوز بچە است )
🌴 ئەرێ کوانێ مەیلەکەی ( گیانا ) جاری جارانت
کجاست آن میل همیشگی گذشت...
‍ ✅ متن آهنگ کجاوه ( کەژاوە ) Mp3 گروه کامکار
🌴 هەی بێنن بێنن کەژاوە بێنن
آهای بیاورید بیاورید کجاوه بیاورید
🌴 یارم منداڵەو دڵی مەشکێنن
یارم بچه است دل آن رو نشکنید
(بذارین سوار بشه کە هنوز بچە است )
🌴 ئەرێ کوانێ مەیلەکەی ( گیانا ) جاری جارانت
کجاست آن میل همیشگی گذشت...
آهنگ درخواستی ???❤️❤️❤️????
خواننده: حامد پهلان
آلبوم: تک آهنگ
ترانه: بمیرم
متن ترانه:
کیجا مازرونی دور بَمیرم بَمیرم
بهشر و ساری دا بَمیرم بَمیرم
قائمشهریای دور بَمیرم بَمیرم
دوست و رفیقای دور بَمیرم بَمیرم
آمل و بابل دا بَمیرم بَمیرم
محمد آبادی دا بَمیرم بَمیرم
غیرت مردای نور بَمیرم بَمیرم
بچه...
متن ترانه سیت بیارم
برارم دوهار میا گلی آهو دورشه
کت سوزی کت سوری جر هرده میزرشه
کل زنونه کل زنونه هر کومتو کلتو خوه
همه تو یه دم بویتو ای شادی مارک بوه
کل رنونه کل زنیتو کلتون بولن زنیت
هرکومتو خور دومات کلتون د دل زنیت
هه برارم هه برارم چی ندارم لایقت
زر بده دسمال بسونم خوم بوازم دواتت
کر دخوم دخت...