نتایج جستجو "جان لیلی"

🎵 حسین کشتکار , سرگشته

📜 متن ترانه :
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
تنی نا ساز از شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره بشکسته حالم
ز هجران...
‍ 🎙خواننده: حسین کشتکار
 
متن آهنگ ای دوست حسین کشتکار
منم سرگشته ی حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
خلیل آسا ز شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره ی بشکسته با...
متن آهنگ ای دوست از حسین کشتکار
منم سرگشته ی حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
خلیل آسا ز شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره ی بشکسته بالم
ز هجرانت بُتا رو بر...
🎵 لیلی جان ، علیرضا روزگار
📜 متن ترانه :
من دوست دارم لیلی من عاشقتم خیلی پس چرا تو نسبت بهم اینقدر آخه بی میلی
لیلی من که مجنونم داری میبینی که دیوونم داری تو اشتباه میکنی منو نکش که داغونم
لیلی لیلی لیلی جان لیلی ندارم طاقته دوریتو دل بی طاقته آی لیلی لیلی لیلی جانم لیلی
لیلی لیلی لیلی جان لیلی ...
متن آهنگ حسین کشتکار بنام سرگشته(منم سرگشته حیرانت ای دوست)
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
خلیل آسا ز شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره ی بشکسته بالم
ز ه...
🎵 علیرضا افتخاری , شاخ شمشاد

📜 متن ترانه :
ای گل ناز من نغمه ساز من
بی خبر مانده ای از من و راز من
ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
ز رنگ روی تو دل خون ای گل
من عاشق ز عشقت بی قرارم
تو چو لیلی و من مجنونم ای گل
دل ما بی تو دائم بی قراره
به جز آزار مو کاری نداره
سرو آزاد من کی کنی یاد من
خم شده قا...
متن ترانه محلی میخام برم کوه
میخام برم کوه شکار آهو
تفنگ من کو لیلی جان تفنگ من کو
بالای پشتی عاشق رو کشتی
با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی
روی چو ماهت تیر نگاهت
برده دل از من لیلی جان چشم سیاهت
بالای بومی کفتر پرونی
شستت بنازم لیلی جان خوب میپرونی
هردم بگردم ...
تکست و متن آهنگ ای کاروان بامداد فلاحتی
ای ساربان ای کاروان لیلای من کجا میبری
با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری
ای ساربان ای کاروان لیلای من کجا میبری
با بردن لیلای من جان دل مرا میبری
ای ساربان کجا میروی , لیلای من چرا میبری
ای ساربان کجا میروی , لیلای من چرا میبری
در بستن پیمان ما تنها گ...
🎵 حسین کشتکار , سرگشته

متن ترانه :
@loveavazeghoo
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
تنی نا ساز از شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره بشکسته ح...
🎵 حسین کشتکار , سرگشته

📜 متن ترانه :
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
تنی نا ساز از شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره بشکسته حالم
ز هجران...
متن آهنگ سرگشته دوست حسین کشتکار
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
خلیل آسا ز شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره ی بشکسته بالم
ز هجرانت بُتا رو بر زوالم
منم آ...
🎵 حسین کشتکار , سرگشته

📜 متن ترانه :
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
تنی نا ساز از شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره بشکسته حالم
ز هجران...
متن آهنگ سرگشته دوست حسین کشتکار
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
خلیل آسا ز شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره ی بشکسته بالم
ز هجرانت بُتا رو بر زوالم
منم ...
 متن ترانه ی کاروان. 👇👇
ای ساربان، ای کاروان
لیلای من کجا می بری
با بردن لیلای من
جان و دل مرا می بری
ای ساربان کجا می روی
لیلای من چرا می بری
در بستنِ پیمان ما
تنها گواه ما شد خدا
تا این جهان، بر پا بود
این عشق ما بماند بجا
ای ساربان کجا می روی
لیلای من چرا می بری
فنا نگیرد ز دنیای فانی
شراره عشقی...
❤️❤️❤️ حریم عشق ❤️❤️❤️
سر صبحایی و ها نم نم وارش جان خدا مه ناله تره بیه خش
ته بوردن بوردن ها مه هارش هارش خدا مه هارش هارش خدا نهووه ناخش
ته بوردن بوردن ها مه هارش هارش اسا پشت دکتی تهی هارش
بخون بلبل مه دل جوونه امشو ستاره مه دله ارمونه امشو مهمون امشو
بخون لیلی مه دل مجنون امشو …
سر صبحایی و ه...
🎵 علیرضا آذر , هم مرگ

📜 متن ترانه :
لیلی بنشین خاطره ها را رو کن
لب وا کن و با واژه بزن جادو کن
لیلی تو بگو،حرف بزن،نوبت توست
بعد از من و جان کندن من نوبت توست
لیلی مگذار از دَم خود دود شوم
لیلی مپسند این همه نابود شوم
لیلی بنشین، سینه و سر آوردم
مجنونم و خوناب جگر آوردم
مجنونم و ...
🎵 حمید هیراد , معشوقه

📜 متن ترانه :
دلی دلی
دلی دلی
دل دل دلی دلی
چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی
پلک نزن جان جهان شبم دراز میکنی
هم نظری هم خبری هم قرمان را قمری
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
تو معشوقه ی دیوانه پر شور و شرم باش
فقط یار منو یار منو یار خودم باش
تو لیلای ...
‌ متن آهنگ نم نم وارش لیلا اصفهانی
سر صبحایی و ها نم نم وارش جان خدا مه ناله تره بیه خش
ته بوردن بوردن ها مه هارش هارش خدا مه هارش هارش خدا نهووه ناخش
ته بوردن بوردن ها مه هارش هارش اسا پشت دکتی تهی هارش
بخون بلبل مه دل جوونه امشو ستاره مه دله ارمونه امشو مهمون امشو
بخون لیلی مه دل مجنون امشو ...
‌ متن آهنگ نم نم وارش لیلا اصفهانی
سر صبحایی و ها نم نم وارش جان خدا مه ناله تره بیه خش
ته بوردن بوردن ها مه هارش هارش خدا مه هارش هارش خدا نهووه ناخش
ته بوردن بوردن ها مه هارش هارش اسا پشت دکتی تهی هارش
بخون بلبل مه دل جوونه امشو ستاره مه دله ارمونه امشو مهمون امشو
بخون لیلی مه دل مجنون امشو ...
🎵 حسین کشتکار , سرگشته

📜 متن ترانه :
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
تنی نا ساز از شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره بشکسته حالم
ز هجران...
متن آهنگ :
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
خلیل آسا زشوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را زغم ویرانه کرده
من آن آواره ی بشکسته بالم
زهجرانت بتا رو بر زوالم
منم آن مرغ سرگردان و...
متن آهنگ :
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
خلیل آسا زشوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را زغم ویرانه کرده
من آن آواره ی بشکسته بالم
زهجرانت بتا رو بر زوالم
منم آن مرغ سرگردان و...
🎵 آهنگ جدید #علیرضا_روزگار به نام 'لیلی جان'
بهمراه 📄متن آهنگ
#شاد
🌍 Site : اطلاعات بیشتر
🆔 @MahtabMusic 🌙
😔 @MatnAhaang 😢
بامداد فلاحتی - ای کاروان
📜متن ترانه :
ای ساربان ای کاروان، لیلای من کجا می‌بری
با بردن لیلای من، جان و دل مرا می‌بری
ای ساربان کجا می روی ، لیلای من چرا می بری
در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا
تا این جهان بر پا بود این عشق ما بماند به جا
ای ساربان کجا می روی ، لیلای من چر...
متن آهنگ 'معشوقه'
پازل باند و حمید هیراد
چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی
پلک نزن جان جهان شبم دراز می کنی
هم نظری هم خبری
هم قمران را قمری
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
تو معشوقه ی دیوانه ی پر شور و شرم باش
فقط یار منو یار منو یار خودم باش
تو لیلای دل آرام منو بال و پرم باش
فقط یار ...
🎵 حسین کشتکار , سرگشته

📜 متن ترانه :
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
تنی نا ساز از شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دارم که از شوق وصالت
وجودم را ز غم ویرانه کرده
من آن آواره بشکسته حالم
ز هجران...
گولو گولداندا گورن
جانی جاناندا گورن
منی غربتده گورن آغلاسین
وقتی گل را در آغوش گلدان دیدید
وقتی جان را در آغوش جانان دیدید
وقتی مرا در آغوش غربت یافتید گریه کنید
گولو گولداندا گورن
جانی جاناندا گورن
منی غربتده گورن آغلاسین
وقتی گل را در آغوش گلدان دیدید
وقتی جان را در آغوش جانان دیدید
وقتی مرا د...
متن آهنگ معشوقه پازل باند و حمید هیراد
چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی پلک نزن جان جهان شبم دراز میکنی
هم نظری هم خبری هم قمران را قمری هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش
تو لیلای دل آرام منو بال و پرم باش فقط یار منو یار منو ی...
متن آهنگ پازل بند معشوق چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی
پلک نزن جان جهان شبم دراز میکنی
هم نظری هم خبری هم قمران را قمری
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
تو معشوقه ی دیوانه ی...
متن آهنگ معشوقه پازل باند و حمید هیراد
چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی پلک نزن جان جهان شبم دراز میکنی
هم نظری هم خبری هم قمران را قمری هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش
تو لیلای دل آرام منو بال و پرم باش فقط یار منو یار منو ی...
متن آهنگ پازل بند معشوق چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی
پلک نزن جان جهان شبم دراز میکنی
هم نظری هم خبری هم قمران را قمری
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
تو معشوقه ی دیوانه ی...
💠
@arefaneh_A
#اربعین
متن آهنگ منم سرگشته حیرانت ای دوست
حسین کشتکار بوشهری
متن ترانه : فایز دشتی
آهنگساز و تنظیم : بهنام صفوی
منم سرگشته حیرانت ای دوست
کنم یکباره جان قربانت ای دوست
خلیل آسا ز شوق وصل کویت
دهم سر بر سر پیمانت ای دوست
دلی دارم در آتش خانه کرده
میان شعله‌ها کاشانه کرده
دلی دا...
متن آهنگ #کتولی 👆👆
صدای مختاباد
گته لیلی جان ملک مازندرون سوله بهشته
هی جان خدا خشت بهشت اینجه بیشته
آی هی جان هی جان هی جان
گته جان برو دشتا بیابون ره بگردیم
نازدارجان گل نرگس بچینیم دسته دسته
هی جان های برو های نشو آی بمو بهار
همدم جان جان پلنگ برد لما شال بمو
های گته لیلی جان نماشونه صحرا مه...
دردانه
خواننده: #خشایار_کاکاوند
شاعر: #مولانا
آهنگساز: #خشایار_کاکاوند
متن ترانه:
می‌زنم حلقه ی در هر خانه‌ای
هست در کوی شما دیوانه‌ای
مرغ جان دیوانه ی آن دام شد
دام عشق دلبری دردانه‌ای
عقل‌ها نعره زنان کآخر کجاست
در جنون دریا دلی مردانه‌ای
ای خدا مجنون آن لیلی کجاست
تا به گوشش دردمیم افس...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 کوروس سرهنگ‌زاده > لیلا > زنگ کاروان (متن ترانه)
ای کاروان، ای ساربان
لیلای من کجا می‌بری
با بردن لیلای من
جان و دل مرا می‌بری
ای کاروان کجا می‌روی
لیلای من چرا می‌بری
در بستنِ پیمان ما
تنها گواه ما شد خدا
تا این جهان، بر پا بود
این عشق ما بماند بجا
فنا نگیرد ز دنیای فانی...
🎵 حمید هیراد , معشوقه

📜 متن ترانه :
دلی دلی
دلی دلی
دل دل دلی دلی
چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی
پلک نزن جان جهان شبم دراز میکنی
هم نظری هم خبری هم قرمان را قمری
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
تو معشوقه ی دیوانه پر شور و شرم باش
فقط یار منو یار منو یار خودم باش
تو لیلای ...
🎵 حمید هیراد , معشوقه

📜 متن ترانه :
دلی دلی
دلی دلی
دل دل دلی دلی
چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی
پلک نزن جان جهان شبم دراز میکنی
هم نظری هم خبری هم قرمان را قمری
هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
تو معشوقه ی دیوانه پر شور و شرم باش
فقط یار منو یار منو یار خودم باش
تو لیلای ...
متن ترانه :
الا تی تی بیا بیرون
بیا نکن می دلا خون ،تونی لیلی مو تی مجنون
هوا امشو چی تاریکه ،می دل چون رشته باریکه
بوشو ....؟ هرشو ،تی جا ترس نمیریکه؟
می زاکی کوچیکه والا ،می زاکی خوشگله والا
آلالا لالا لالا لالا ،ها لا لالا لالا لا لا
زمین سرده زمان سرده،می رو از رنج و غم زرده
خدایا زندگ...
🎵 شهرام کاشانی , نازی جون

📜 متن ترانه :
(نازی جون نازی
نازی جون دل می بری
نازی جون نازی
نازی جون مال منی
تو با اون یه نیم نگاهت منوافسون کردی
مثه قصه های لیلی منو مجنون کردی)
گل اومد بی وفایی یادم اومدنازی همدم من
بهار آشنایی یادم اومد نازی همدم من
چکید از شاخه بارون قطره قطره نازی همدم م...
آهنگ ای گل ناز من شاخ شمشاد من علیرضا افتخاری
متن آهنگ :
ای گل ناز من نغمه ساز من بی خبر مانده ای از من و راز من
ز بوی زلف تو مفتونم ای گل ز رنگ روی تو دل خون ای گل
من عاشق ز عشقت بی قرارم

تو چو لیلی و من مجنونم ای گل دل ما بی تو دائم بی قراره
به جز آزار مو کاری نداره سرو آزاد من کی کنی یاد من
خم...