نتایج جستجو "حادثه تلخ"

متن آهنگ مجید علیپور بنام خداحافظ عشقم :
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
میگم میرم ولی بگو بی تو کجا برم
حال دلم بده میشه حالم رو خوب کنی
بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی
دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو
با خورده های من زخمی نشه دو پای تو
شکستی قلبمو تو که تو قلب...
متن آهنگ مجید علیپور بنام خداحافظ عشقم :
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
میگم میرم ولی بگو بی تو کجا برم
حال دلم بده میشه حالم رو خوب کنی
بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی
دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو
با خورده های من زخمی نشه دو پای تو
شکستی قلبمو تو که تو قلب...
متن آهنگ ممنونم
از زنده یاد مرتضی پاشایی :
بده دستاتو به من
تا باورم شه پیشمی …
میدونم خوب میدونی
تو تار و پود و ریشمی
تو که از دنیا گذشتی
واسه یک خنده ی من …
چرا من نگذرم از یه
پوست و خون به اسم تن
تو خیالمم نبود
دوباره عاشقی کنم …
ممنونم اجازه دادی
با تو زندگی کنم
نمیدونم چی بگم
تا با...
مجموعه ۱۴ سرود(متن، آهنگ باکلام و بیکلام) با موضوع محرم، عاشورا و امام حسین(ع):
یاحسین
اطلاعات بیشتر
فریاد عاشورا
اطلاعات بیشتر
صحیفه محرم
اطلاعات بیشتر
کربلا یعنی
اطلاعات بیشتر
حادثه تلخ
اطلاعات بیشتر
گل خونین دهن
اطلاعات بیشتر
غنچه های تشنه
اطلاعات بیشتر
اشک ذوالجناح
اطلاعات بیشتر
بی حضور نور
اطلاعات بیشتر
در دل آتش و دود
اطلاعات بیشتر
دست و دریا
اطلاعات بیشتر
پرستوی دلم
اطلاعات بیشتر
شام غریبان
اطلاعات بیشتر
ذبیحی که بوی خدا میدهد
اطلاعات بیشتر
متن آهنگ اینبار من میگم از #ساسان_سونامی
اینبار من میگم از نظامِ قلدر از قانونِ اساسی بر علیه مردم
اینبار من میگم از نظامِ قلدر از قانونِ اساسی بر علیه مردم
از تورمِ دو رقمی دولتی فاسد از اختلاصِ میلیاردی ...
واسه آزادی بجنگیم ما از چه راهی وقتی قلم میشکنن واسه بد حجابی
واسه ادامه ی بقا چه سینه ها...
خداحافظ ، مجید علیپور
📜 متن ترانه :
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
میگم میرم ولی بگو بی تو کجا برم
حال دلم بده میشه حالم رو خوب کنی
بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی
دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو
با خورده های من زخمی نشه دو پای تو
شکستی قلبمو تو که تو قلب من ب...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
متن آهنگ بنفش:
ورس اول:
گم شدم توو رنگ آخرم
رنگ باورم
دلم تنگه واسه پدر مادر برادرم
واسه رفیقای خوب قدیم
که توو نبود اونا بگو آخه من کجا برم؟!
که یه شب من یاد نکنم
به وطن پرواز نکنم
احساساتمو حساس نکنم
فکرم نگه برگرد جا نزنم
دلم هر روز پر غم و افسوس
میسوزم از خسرت دیروز
که نبودم توو زمان حالم...
متن آهنگ مجید علیپور بنام خداحافظ عشقم :
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
میگم میرم ولی بگو بی تو کجا برم
حال دلم بده میشه حالم رو خوب کنی
بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی
دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو
با خورده های من زخمی نشه دو پای تو
شکستی قلبمو تو که تو قلب...
🎵 مجید علیپور , خداحافظ عشقم

📜 متن ترانه :
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
میگم میرم ولی بگو بی تو کجا برم
حال دلم بده میشه حالم رو خوب کنی
بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی
دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو
با خورده های من زخمی نشه دو پای تو
شکستی قلبمو تو...
‍ ‍ ‍ متن ترانه ی  #آمل
 من کيم؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در...
‍ ‍ ‍ متن ترانه ی  #آمل
 من کيم؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
◾️ موسیقی #له_یاره کرمانجی
🔻 له یاره (Lê Yarê) یک آهنگ کرمانجی بسیار غمگین است که اشاره به واقعه‌ای تلخ دارد که بر اثر آن زنان و دختران ایل باچوانلوی که یکی از ایلات مهم ایل بزرگ زعفرانلوی قوچان است به اسارت رفته، گروهی از مردان این ایل شبانه کشته می‌شوند.
در این حادثه تلخ که در سحرگاه ۱۳ رمضان ۱۳۲...
🎵 مجید علیپور , خداحافظ عشقم

📜 متن ترانه :
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
خداحافظ ولی عشقم نزار که من برم
میگم میرم ولی بگو بی تو کجا برم
حال دلم بده میشه حالم رو خوب کنی
بغضم رو قورت میدم بغض توی گلوم تویی
دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو
با خورده های من زخمی نشه دو پای تو
شکستی قلبمو تو...
❤️❤️❤️ حریم عشق ❤️❤️❤️
#متن آهنگ امین فیاض - آوار اندوه
یکی رو جسم بی جونش همه آوار و اندوهش زیر آوار این خونه تنش تنها و بی روحه
صدای آه و فریادش به جایی هم نرسیده صداش میلرزه انگاری کسی صداشو نشنیده
زیر خرواره این خاکا کوتاهه دستش از دنیا مرور بی کسی مونده واسش تا نقشه ی فردا
تو عمقه چشمای خستش غ...
متن آهنگ ممنونم
از زنده یاد مرتضی پاشایی :
بده دستاتو به من
تا باورم شه پیشمی …
میدونم خوب میدونی
تو تار و پود و ریشمی
تو که از دنیا گذشتی
واسه یک خنده ی من …
چرا من نگذرم از یه
پوست و خون به اسم تن
تو خیالمم نبود
دوباره عاشقی کنم …
ممنونم اجازه دادی
با تو زندگی کنم
نمیدونم چی بگم
تا با...
🎵 کمال وفایی , پاییز

📜 متن ترانه :
قلب تو یک پنجره ی بسته بود
عشق تو یک رهگذر خسته بود
صورت رنگین هوس های تو
تو موج پشمان تو پیوسته بود
تو برام همیشه یه پاییز بودی
قصه های تلخ و غم انگیز بودی
تو برام همیشه یه پاییز بودی
قصه های تلخ و غم انگیز بودی
شهر دلم مثل پله شکسته
در اتظار ح...
تجربه نشان داده احساسات آدم بعد از شکست‌های عاطفی چرخه‌های کم و بیش مشابهی را طی می‌کند. اول دوران اوج احساسات و ناباوری و انکار است و گریه… بعد از آن آرامشی ناگهانی و شدید می‌آید که واکنشی دفاعی است به آن حجم بزرگ از احساسات دردناک… بعد از فروکش کردن این احساسات (که معمولاً عمر چندانی ندارند) مرحله...
👆👆👆👆👆پیشنهاد من به شما دیدن #نماهنگ این اثر فاخره دوستان ...🌿🌹🌿
🎬 @seshanbefilm1🎬
🌱 از نوروز امسال که این #نماهنگ_زیبا در #برنامه_خندوانه رونمایی شد دانلودش کردم و صدها بار دیدمش....📽
🎥 دیدن صحنه ای ازین کلیپ شبیه #سَربریدن #تازه_شهید_مدافع_حرم_محسن_حججی است.... هر چند #تلخ ولی #شکوهمندانه و #باا...
تجربه نشان داده احساسات آدم بعد از شکست‌های عاطفی چرخه‌های کم و بیش مشابهی را طی می‌کند. اول دوران اوج احساسات و ناباوری و انکار است و گریه… بعد از آن آرامشی ناگهانی و شدید می‌آید که واکنشی دفاعی است به آن حجم بزرگ از احساسات دردناک… بعد از فروکش کردن این احساسات (که معمولاً عمر چندانی ندارند) مرحله...
متن آهنگ ستایش از فریدون آسرایی
 
تو سکوت شب یخ بسته یِ عشق / چشمای من به دره تا تو بیای
میونِ پنجره های غصمون / دل من منتظره تا تو بیای
جایِ خالیتو می بینم / باورم نمیشه اینجام
تو سکوت شب بشینم / خونه رو بی تو نمی خوام
بیا تا یه بارِ دیگه / چراغ خونه رو روشن بکنیم
باغِ پژمرده یِ عشقو / دوبار...
متن آهنگ ممنونم
از زنده یاد مرتضی پاشایی :
بده دستاتو به من
تا باورم شه پیشمی …
میدونم خوب میدونی
تو تار و پود و ریشمی
تو که از دنیا گذشتی
واسه یک خنده ی من …
چرا من نگذرم از یه
پوست و خون به اسم تن
تو خیالمم نبود
دوباره عاشقی کنم …
ممنونم اجازه دادی
با تو زندگی کنم
نمیدونم چی بگم
تا با...
‍ 🎧آهنگ: #نه_دی
خواننده: #حامد_زمانی
متن آهنگ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه ...
‍ 🎧آهنگ: #نه_دی
خواننده: #حامد_زمانی
متن آهنگ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه ...
‍ 🎧آهنگ: #نه_دی
خواننده: #حامد_زمانی
متن آهنگ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه ...
‍ 🎧آهنگ: #نه_دی
خواننده: #حامد_زمانی
متن آهنگ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه ...
‍ 🎧آهنگ: #نه_دی
خواننده: #حامد_زمانی
متن آهنگ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه ...
‍ 🎧آهنگ: #نه_دی
خواننده: #حامد_زمانی
متن آهنگ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه ...
متن آهنگ حامد زمانی – ۹ دی
 
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه خاموش شد اما نهم دی باقیست
...
متن آهنگ حامد زمانی – ۹ دی
 
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه خاموش شد اما نهم دی باقیست
...
متن آهنگ حامد زمانی – ۹ دی
 
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه خاموش شد اما نهم دی باقیست
...
 ✅ آهنگ #تراژدی از #کامران_مولایی
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
اول قصه تو عاشق بودی
آخرش حیف که دل کندن بود
نقش تو شکستن مرد خودت
نقش من چیزی نبود مردن بود
دستای سرد منو صورت زرد
اشکایی که از چشام میریزه
بعد دوریه تو باور کردم
فصل عاشقی فقط پاییزه
بی تو دنیا به من افسرده حتی یک لحظه هم آسون نگرفت
رفتنت تلخ ترین حا...
متن آهنگ حامد زمانی – ۹ دی
 
قصه تلخ است چو تلخ است بگویم یا نه
صبرتان می روند از دست بگویم یا نه
قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد
کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد
آتش فتنه چنان شد که خدا می داند
آن قدر دل نگران شد که خدا می داند
و خدا هست تا هر آن چیز که از وی باقیست
فتنه خاموش شد اما نهم دی باقیست
...