نتایج جستجو "خاله سوسکه"

🎵 حبیب , مادر

📜 متن ترانه :
مادر بی تو تنها و غریبم
اتاق خالیم بی تو چه سرد
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثل قدیما نمی خونه
مادر مادر شبا با صدای ...
🔶ظاهرا امروز 13 می در اکثر کشورها روز مادر است
📜متن ترانه ' مادر '
✍️ ترانه سرا: #حبیب_محبیان
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر
مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر … مادر
هنوزم تو دلم
تموم قصه هات
جوونه
خاله سو...
🎵 حبیب , مادر (I)

📜 متن ترانه :
مادر بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه
قدیما
نمی خونه
مادر
مادر
ش...
❤️متن ترانه:
مادر بی تو تنها وغریبم
اتاق خالیم بی توچه سرد
مادر، مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بویه تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه، شعرآشتی مثل قدیما نمی خونه
مادر،مادر، شبا با صدای لالایی های تو خوابیدم
لالایی مادر...
آهنگ هفتصد و شصت و سوم : مادر
خواننده : #حبیب
سبک : #pop
متن آهنگ :
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر …
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه قدیما ن...
🎵 حبیب , مادر

📜 متن ترانه :
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر ...
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه
قدیما
نمی خونه
مادر ...
مادر
شبا با ص...
🎵 حبیب , مادر

📜 متن ترانه :
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر ...
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه
قدیما
نمی خونه
مادر ...
مادر
شبا با ص...
🎵 حبیب , مادر

📜 متن ترانه :
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر ...
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه
قدیما
نمی خونه
مادر ...
مادر
شبا با ص...
🎵 حبیب , مادر

📜 متن ترانه :
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر ...
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه
قدیما
نمی خونه
مادر ...
مادر
شبا با ص...
🎵 حبیب , مادر

📜 متن ترانه :
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر ...
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه
قدیما
نمی خونه
مادر ...
مادر
شبا با ص...
✍🏼 متن ترانه #مادر
مادر بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر
مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر
مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر … مادر
هنوزم تو دلم
تموم...
متن آهنگ قدیمی مادر از حبیب
اطلاعات بیشتر
⇨⌛♥ @eshqodostii ♥⌛⇦
مادر بی تو تنها وغریبم
اتاق خالیم بی توچه سرد
مادر، مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درد
فضای خونه بی بویه تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه، شعرآشتی مثل قدیما نمی خونه
مادر،مادر، شبا با صدای لالایی های تو خوابیدم
لالایی مادرم حالا نوبت توست،تو بخواب امیدم
مادر، مادر
مادر، مادر
#مادر
اطلاعات بیشتر
⇨⌛♥ @eshqodostii ♥⌛⇦
🗣 Habib
🎵 Madar
متن آهنگ بالا...👆😘
مادر بی تو تنها وغریبم
اتاق خالیم بی توچه سرد
مادر، مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بویه تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه، شعرآشتی مثل قدیما نمی خونه
مادر،مادر، شبا با صدای لالایی های ...
متن آهنگ مادر حبیب
مادر .. بی تو تنها و غریبم 
اتاق خالی ام بی تو چه سرده 
مادر مادر خوب و قشنگم 
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه 
صدای تو هنوز اینجا می پیچه 
مادر …
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه 
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه 
قدیما 
نمی خونه
مادر …
مادر
شبا با صدای لالایی...
خواننده: حبیب
آلبوم: کویر باور
ترانه: مادر
متن ترانه:
مادر بی تو تنها وغریبم
اتاق خالیم بی توچه سرد
مادر، مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بویه تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه، شعرآشتی مثل قدیما نمی خونه
مادر،مادر، شب...
●●متن ترانه
مادر بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر
مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر
مادر
هنوزم تو دلم
تموم قصه هات
جوونه
خاله سوسکه دیگه
شعر آشتی مثه
قدیما نمی خونه
مادر
مادر
شبا باصدای
لالایی های تو خوابیدم
لالایی
ماد...
متن آهنگ مادر حبیب
مادر .. بی تو تنها و غریبم 
اتاق خالی ام بی تو چه سرده 
مادر مادر خوب و قشنگم 
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه 
صدای تو هنوز اینجا می پیچه 
مادر …
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه 
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه 
قدیما 
نمی خونه
مادر …
مادر
شبا با صدای لالایی...
متن ترانه ی 'مادر ' حبیب
👇👇👇👇
مادر بی تو تنها وغریبم
اتاق خالیم بی توچه سرد
مادر، مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درد
فضای خونه بی بویه تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه، شعرآشتی مثل قدیما نمی خونه
مادر،مادر، شبا با صدای لالایی های تو خ...
🏃🍀☘🍀☘🍀☘🍀☘🍀
❤️@Razshadzistan ❤️🏃
متن آهنگ مادر حبیب
مادر .. بی تو تنها و غریبم
اتاق خالی ام بی تو چه سرده
مادر مادر خوب و قشنگم
بدون تو دل من پر درده
فضای خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز اینجا می پیچه
مادر …
مادر
هنوزم تو دلم تموم قصه هات جوونه
خاله سوسکه دیگه شعر آشتی مثه
قدیما
نمی خونه
...