نتایج جستجو "خدا به همراهت"

🎼 متن آهنگ (لِلاهی) از فرشاد دارڪ لاو & معین محروم 👇🏿
@darkloveiha ✔️
از وقتی خیره به ساعتِ خونه رو دیوارم
از وقتی رفته از ڪافه و ڪافه ها بیزارم
شاید هنوزم با رفتن اون صدام در نیومد
وقتی ڪنارش بودم حوصلش خیلی سر میومد
شاید هنوزم به خاطراتمون فڪر ڪنی گاهی
من هنوزم تو خاطرتم دختر دِی ماهی
شاید فر...
♫♫ متن آهنگ 'گل خزان ندیده ' از زنده یاد ویگن ♫♫
گل خزان ندیده
بهار نو رسیده
کنون که میروی زین گلزار
خدا تو را نگهدار ..
بود طنین آوای تو
کنون به گوشم ای یار
پیام من تو بشنو
خدا تو را نگهدار ..
دو چشم من به ره باشد
در آرزوی دیدار
مسافر عزیزم
تو هم به یاد من باش
جدایی و فراموشی
نبینم از ت...
♫♫ متن آهنگ 'گل خزان ندیده ' از زنده یاد ویگن ♫♫
گل خزان ندیده
بهار نو رسیده
کنون که میروی زین گلزار
خدا تو را نگهدار ..
بود طنین آوای تو
کنون به گوشم ای یار
پیام من تو بشنو
خدا تو را نگهدار ..
دو چشم من به ره باشد
در آرزوی دیدار
مسافر عزیزم
تو هم به یاد من باش
جدایی و فراموشی
نبینم از ت...
🎵 ایرج مهدیان , بر نمیگردم

📜 متن ترانه :
می روم دیگر چون پرستوها
می کنم ترک آشیان دیگر
برنمی گردم زین ره رفته
چون نمی گردی مهربان دیگر
خسته از تاریکی شب ها
می روم افسرده و تنها
پر کشم تا قصر رویاها
تا ببینم طلوع فردا را
به جز اشک غم تو بارانی
به کویر دلم نمی ریزد
جز نوای غم و پ...
متن آهنگ 'بدون تو' زانیار خسروی:
اگه به تو نمیگفتم حرفامو ، اگه نمیگفتم
چقدر دوست دارم ، الان بودی شاید اگه نمیفهمیدی اینو ، که تورو زیادی از حد
دوست دارم ،الان بودی ، مثه یه سایه
همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمی دونستم خستت می کنم یه روز،
تو رو اگه کمتر می دیدمت، اگه میزاشتم
دلتنگم ب...
متن آهنگ 'بدون تو' زانیار خسروی:
اگه به تو نمیگفتم حرفامو ، اگه نمیگفتم
چقدر دوست دارم ، الان بودی شاید اگه نمیفهمیدی اینو ، که تورو زیادی از حد
دوست دارم ،الان بودی ، مثه یه سایه
همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمی دونستم خستت می کنم یه روز،
تو رو اگه کمتر می دیدمت، اگه میزاشتم
دلتنگم ب...
♫♫ متن آهنگ 'گل خزان ندیده ' از زنده یاد ویگن ♫♫
گل خزان ندیده
بهار نو رسیده
کنون که میروی زین گلزار
خدا تو را نگهدار ..
بود طنین آوای تو
کنون به گوشم ای یار
پیام من تو بشنو
خدا تو را نگهدار ..
دو چشم من به ره باشد
در آرزوی دیدار
مسافر عزیزم
تو هم به یاد من باش
جدایی و فراموشی
نبینم از ت...
متن آهنگ زانيار 'بدون تو'
🎵 Bedoone To
#Xaniar
اگه به تو نمیگفتم حرفامو ، اگه نمیگفتم
چقدر دوست دارم ، الان بودی شاید اگه نمیفهمیدی اینو ، که تورو زیادی از حد
دوست دارم ،الان بودی ، مثه یه سایه
همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمی دونستم خستت می کنم یه روز،
تو رو اگه کمتر می دیدمت، اگه میزاش...
‍ 🎵متن آهنگ #بدونتو #زانیارخسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
‍ 🎵متن آهنگ #بدونتو #زانیارخسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
‍ 🎵متن آهنگ #بدونتو #زانیارخسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
🎵متن آهنگ #بدون_تو #زانیار_خسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
🎵متن آهنگ #بدون_تو #زانیار_خسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
🎵متن آهنگ #بدون_تو #زانیار_خسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
🎵متن آهنگ #بدون_تو #زانیار_خسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
🎵متن آهنگ #بدون_تو #زانیار_خسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
🎵متن آهنگ #بدون_تو #زانیار_خسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...
??????
?????@BehradMusic1
?? Xaniar - Bedoone to
? -Size: 9.8 Mb
? -Bit rate: 320 kbps
? -Length: 04:57
زانیار - بدون تو
:: متن ترانه ? ::
اگه به تو نمی گفتم حرفامو اگه نمی گفتم چقد دوست دارم
الان بودی …
شاید اگه نمی فهمیدی اینو که تو رو زیاد از حد دوست دارم
الان بو...
?متن آهنگ #بدون_تو #زانیار_خسروی
اگه به تو نمیگفتم حرفامو،
اگه نمیگفتم چقدر دوست دارم،
الان بــــــودی…
شاید اگه نمیفهمیدی اینو،
که تورو زیادی از حد دوست دارم،
الان بــودی...
مثه یه سایه همراهت اومدم مطمئن شم که تو آرامشی،
نمیدونستم خستت میکنم یه روز،
تو رو اگه کمتر میدیدمت،
اگه میذاشتم دلتنگم بشی،...