نتایج جستجو "دره دور"

ر شود
اما پسر شدم که تو را آرزو کنم هی جان به سر شدم که تو را آرزو کنم
اما پسر شدم که تو را آرزو کنم هی جان به سر شدم که تو را آرزو کنم
متن آهنگ ای ماه مهر
مادر مداد قرمز من کو, کو لقمه های نان و پنیرم آخر چگونه بیست بگیرم
وقتی که دست های فقیرم فردای درس آن همه باید در جستجوی کار بمیرند
ای ماه ...
ر شود
اما پسر شدم که تو را آرزو کنم هی جان به سر شدم که تو را آرزو کنم
اما پسر شدم که تو را آرزو کنم هی جان به سر شدم که تو را آرزو کنم
متن آهنگ ای ماه مهر
مادر مداد قرمز من کو, کو لقمه های نان و پنیرم آخر چگونه بیست بگیرم
وقتی که دست های فقیرم فردای درس آن همه باید در جستجوی کار بمیرند
ای ماه ...
هه ازم میپرسن چطوری
به نظرت بده شیر روحیه اش
از گنجیشگ بترسم
میدونی تا حالا چندتا سر فیل بریدم
همه سیبل رو دیدن
من فقط وسط سیبل و دیدم
همیشه بیشتر از همه میدوییدم
برا خودم سواله چجوری اینجوریم ها
شما میترکونیدم ها
بزرگتراتون کدوم گوری ان ها
حاجی من ترمز بریدم باز
در افتادن باهام ینی روزه شک دار
تو ک...
متن آهنگ صداها - جیدال با همکاری ایمانمون و دنیا
دنیا
صداها میگن که تو هم میری
میگن آخرش که تو هم دیدی
صداها میگن که اومدی اینجا
باشی مهمون از عشق تو هم سیری
میگن این صداها تو سرم ، صداها تو سرم
همش این صداها تو سرم
میگن این صداها تو سرم
صداها تو سرم ، صداها تو سرم
جی دال
کنارمی هیچی‌ کم ندارم...
متن آهنگ صداها - جیدال با همکاری ایمانمون و دنیا
دنیا
صداها میگن که تو هم میری
میگن آخرش که تو هم دیدی
صداها میگن که اومدی اینجا
باشی مهمون از عشق تو هم سیری
میگن این صداها تو سرم ، صداها تو سرم
همش این صداها تو سرم
میگن این صداها تو سرم
صداها تو سرم ، صداها تو سرم
جی دال
کنارمی هیچی‌ کم ندارم...
متن آهنگ صداها - جیدال با همکاری ایمانمون و دنیا
دنیا
صداها میگن که تو هم میری
میگن آخرش که تو هم دیدی
صداها میگن که اومدی اینجا
باشی مهمون از عشق تو هم سیری
میگن این صداها تو سرم ، صداها تو سرم
همش این صداها تو سرم
میگن این صداها تو سرم
صداها تو سرم ، صداها تو سرم
جی دال
کنارمی هیچی‌ کم ندارم...
#متن_آهنگ_کفری_شایع🖤
هه ازم میپرسن چطوری
به نظرت بده شیر روحیه اش؟
از گنجیشگ بترسم ؟ میدونی تا حالا چندتا سر فیل بریدم
همه سیبل رو دیدن
من فقط وسط سیبلو دیدم
همیشه بیشتر از همه میدوئیدم
برا خودم سواله چجوری اینجوریم ها ؟
شما میترکونیدم ها
بزرگتراتون کدوم گوری ان ها
حاجی من ترمز بریدم باز پ در افتادن...
متن آهنگ ' کُفری - شایع ' :
ازم میپرسن چطوری به نظرت بده شیر روحیش
از گنجیشک بترسم میدونی تا حالا چنتا سر فیل بریدم
همه سیبلو دیدن من فقط وسط سیبلو دیدم
همیشه بیشتر از همه میدوییدم برا خودم سواله چجوری اینجوریم ها
شما میترکونیدم؟ ها؟ بزرگتراتون کدوم گورین ها؟
حاجی من ترمز بریدم باز پ در افتادن با...
شادی ناپدید شد
برگردان متن ترانه : «صباح عندلیب»
خیلی وقت پیش
وقتی که من بچه بودم ،
یک پسر بچه ای بود
از پشت جنگل می آمد
باهمدیگر بازی می کردیم
اسم او شادی بود

من وشادی باهم ترانه خواندیم
برف بازی کردیم
و با باد مسابقه ي دو گذاشتیم
روی سنگ داستان های بچه گ...
شادی ناپدید شد
برگردان متن ترانه : «صباح عندلیب»
خیلی وقت پیش
وقتی که من بچه بودم ،
یک پسر بچه ای بود
از پشت جنگل می آمد
باهمدیگر بازی می کردیم
اسم او شادی بود

من وشادی باهم ترانه خواندیم
برف بازی کردیم
و با باد مسابقه ي دو گذاشتیم
روی سنگ داستان های بچه گ...
شادی ناپدید شد
برگردان متن ترانه : «صباح عندلیب»
خیلی وقت پیش
وقتی که من بچه بودم ،
یک پسر بچه ای بود
از پشت جنگل می آمد
باهمدیگر بازی می کردیم
اسم او شادی بود

من وشادی باهم ترانه خواندیم
برف بازی کردیم
و با باد مسابقه ي دو گذاشتیم
روی سنگ داستان های بچه گ...
شادی ناپدید شد
برگردان متن ترانه : «صباح عندلیب»
خیلی وقت پیش
وقتی که من بچه بودم ،
یک پسر بچه ای بود
از پشت جنگل می آمد
باهمدیگر بازی می کردیم
اسم او شادی بود

من وشادی باهم ترانه خواندیم
برف بازی کردیم
و با باد مسابقه ي دو گذاشتیم
روی سنگ داستان های بچه گ...
شادی ناپدید شد
برگردان متن ترانه : «صباح عندلیب»
خیلی وقت پیش
وقتی که من بچه بودم ،
یک پسر بچه ای بود
از پشت جنگل می آمد
باهمدیگر بازی می کردیم
اسم او شادی بود

من وشادی باهم ترانه خواندیم
برف بازی کردیم
و با باد مسابقه ي دو گذاشتیم
روی سنگ داستان های بچه گ...
شادی ناپدید شد
برگردان متن ترانه : «صباح عندلیب»
خیلی وقت پیش
وقتی که من بچه بودم ،
یک پسر بچه ای بود
از پشت جنگل می آمد
باهمدیگر بازی می کردیم
اسم او شادی بود

من وشادی باهم ترانه خواندیم
برف بازی کردیم
و با باد مسابقه ي دو گذاشتیم
روی سنگ داستان های بچه گ...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 سیما بینا > نوروز (آهنگ محلی خراسان جنوبی) (متن ترانه)
بیا بیا دلبرو که مو قربون تو شم، دنیا دو روزه
بیا مکن شو روز مو خورشید مو صبح نوروزه
دیدی چطو مانند او یک سال برفت، سال نو اومد
یکسال چنو تندِ برفت که پندری همی دیروزه
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه
تا آدمی، جون دلم، چشم...
‍ ‍ 🎶🎵🎶 💠 متن ترانه سرنای نوروزی گروه رستاک
🌷🌹💐🌲💐🌹🌷
بیا که نوروزه، صبح نوروزه
تا عالمی، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
آی بیا که نوروزه نوروزه دیروزه
بیابیا دلبروک مو قربون توشم، دنیا دو روزه
بیا مکن شو روزِمو خورشیدِ مو، صبح نوروزه
دیدی چطور مانند او یک سال برفت، سا...
اینم متن ترانه قبلی
موقتی گذاشتم که متوجه بعضی اصطلاحات بشین
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️👇👇👇👇
بیا بیا دلبرُوک مو قربون تو شُم دنیا دو روزه
بیا مکن شو روز مُو خورشید مُو صبح نوروزه
دیدی چطور مانند اُو یک سال برفت سال نو اومد
یک سال چونو تندِ برفت که پنِداری همین دیروزه
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه
تا آدمی جون ...
متن آهنگ ' نوروز '
بیا بیا دلبروک مو قربون تو شم، دنیا دو روزه
بیا مکن شو روز مو خورشید مو صبح نوروزه
دیدی چطو مانند او یک سال برفت، سال نو اومد؟
یکسال چنو تندِ برفت که پندری همی دیروزه
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه
تا عالمی ، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
بیا بی...
‍ ‍ 🎶🎵🎶 💠 متن ترانه سرنای نوروزی گروه رستاک
🌷🌹💐🌲💐🌹🌷
بیا که نوروزه، صبح نوروزه
تا عالمی، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
آی بیا که نوروزه نوروزه دیروزه
بیابیا دلبروک مو قربون توشم، دنیا دو روزه
بیا مکن شو روزِمو خورشیدِ مو، صبح نوروزه
دیدی چطور مانند او یک سال برفت، سا...
‍ ‍ 🎶🎵🎶 💠 متن ترانه سرنای نوروزی گروه رستاک
🌷🌹💐🌲💐🌹🌷
بیا که نوروزه، صبح نوروزه
تا عالمی، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
آی بیا که نوروزه نوروزه دیروزه
بیابیا دلبروک مو قربون توشم، دنیا دو روزه
بیا مکن شو روزِمو خورشیدِ مو، صبح نوروزه
دیدی چطور مانند او یک سال برفت، سا...
‍ ‍ 🎶🎵🎶 💠 متن ترانه سرنای نوروزی گروه رستاک
🌷🌹💐🌲💐🌹🌷
بیا که نوروزه، صبح نوروزه
تا عالمی، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو قوزه
آی بیا که نوروزه نوروزه دیروزه
بیابیا دلبروک مو قربون توشم، دنیا دو روزه
بیا مکن شو روزِمو خورشیدِ مو، صبح نوروزه
دیدی چطور مانند او یک سال برفت، سا...
🎥سرنای نوروزی.... گروه موسیقی رستاک
🎤خوانندگان : فرزادمرادی، بهزاد مرادی
🎶سرپرست گروه : سیامک سپهری
🎵موسیقی نوروزی شادی آفرین، با گویش های متنوع برای نوروز
......
🖊متن ترانه و شعر آهنگ برای عید سرنای نوروز
بیا که نوروزه صبح نوروزه
تا عالمی ، جون دلم، چشمم خو ورسوزه
بینه که قد تو کمون و پشت مو ق...
متن ترانه عیداومده
💕باصدای عموجان💕
(به مناسبت عید)
بهار اومده پشت دره سبزه و گل تو دستاش
خیلی وقته اون منتظره کلی شکوفه باهاش
تق و تق و تق میزنه به در اومده یه مهمون
پشت درن و منتظرن و درو وا کن آخ جون
خاله جون عموجون  دایی جون عمه جون
همه تونو دوســت دارم
عید عید عیداومده ماهی و سبزه داره
...
متن ترانه کشکله شيرازی
کشکله شيرازی حيرونت بيمه
ز عشق تونه ديوونه بيمه
هفت سال چی يه روز د دومت گشتم
نه رنگت ديم نه طومت چشتم
هرگز نچيمه گلی د او باغت
سوزه بالا برز موردم د داغت
کشکله شيرازی کشکله مردم
سوختم و برشتم هيچ دت نحردم
حيف ايی دختر جاش د گلاله
گيسش کليله دنون مرواره
کشکله شير...
متن ترانه #شر_اعظم
@shahin_text
منو چهار دیوار وچهار ستون آماده به رزم مثه چراغی که نور و کرده مثل محبوس دره قفس
تن وضوح یکـــ قلم و قلم تسکین یه کاغذ یه تن خوابیده در خاکم پی رشد یه ساقست
یه روح دمیده توی جوهر و تزریق افکار روی کاغذه چون نبوده نمیشه برداشت
اشهدو اشهدو فریادهای برخواسته ازصدعکس مر...
متن ترانه #شر_اعظم
منو چهار دیوار وچهار ستون آماده به رزم مثه چراغی که نور و کرده مثل محبوس دره قفس
تن وضوح یکـــ قلم و قلم تسکین یه کاغذ یه تن خوابیده در خاکم پی رشد یه ساقست
یه روح دمیده توی جوهر و تزریق افکار روی کاغذه چون نبوده نمیشه برداشت
اشهدو اشهدو فریادهای برخواسته ازصدعکس مرده های روبان...
متن ترانه #شر_اعظم
@shahin_text
منو چهار دیوار وچهار ستون آماده به رزم مثه چراغی که نور و کرده مثل محبوس دره قفس
تن وضوح یکـــ قلم و قلم تسکین یه کاغذ یه تن خوابیده در خاکم پی رشد یه ساقست
یه روح دمیده توی جوهر و تزریق افکار روی کاغذه چون نبوده نمیشه برداشت
اشهدو اشهدو فریادهای برخواسته ازصدعکس مر...
🎵 علی لهراسبی , رهایی

📜 متن ترانه :
تو دلواپسی چشات اشکیه
نمیشه بگی دلیلش چیه
خستگیا رو از این خسته بگیر
چی می دونی از غم تو دل تنگ عقاب اسیر
که از دور باید نگاهت کنه گریه کنه دل سیر
یه نگاه تو برام خاطره شده خاطره من جمعه
به خدا دل من معنی تو و عشقت و می فهمه
تو اتاق خودمم فکر تو هم و حال...
متن آهنگ چطور قلبم میزنه – جی دال
خبردار، از جلو نظام
چه چیزایی رد نشدن از جلو چشام
در به در,در به دره نور امیدی
روزی در کار نی میزنه شب تو رو صدا
دیده هام همه چیو دیگه تار میبیننٌ دیگه خواب نمیرن
'فهمیده' میفهمید چی قراره بشه شاید زیر تانک نمیرفت
آه...شاید زیر تانک نمیرفت
زندگی گرونه، مفت جون آدم
...
متن‌ آهنگ
رادیکال
کلام و موسیقی: شاهین نجفی
تنظیم، رکورد، میکسینگ: مجید کاظمی
متن‌آهنگ
@radepa13
_________________________
توده‌ها زیر کودتا/ کو که تا/ کوره‌ها/ گر بگیره از بغض ما
بابا قرار نیست نون بده/ اینجا هر زن واسه نون جون میده
من و خط بزن بنویس از نو همنوع هر روز ایده‌ی انقلاب و
از سرنگ ب...
🎵 مهدی احمدوند , بغض

📜 متن ترانه :
حسرت دیدن گنبد طلا حرمت
داره مثل بغضی کهنه به دلم چنگ میزنه
اونقدر از تو دور شدم
که این روزا حس میکنم
غم غربت یه دنیا
روی شونه ی منه
اونقدر از تو دور شدم
که این روزا حس میکنم
همه ی جهان فقط قد یه زندونه برام
من که عمریه هواییه یه بار دیدنتم
بگو ...
💠متن آهنگ آآ لئیلی آآ لئیلی از #رشیدبئهبودوف
✅باغیندا اوزوم قالدی اوزوم قالدی
ییمه دیم اوزوم قالدی
ایکی عمی قیزینین ایکی عمی قیزینین آآ لئیلی آآ لئیلی بیرینده گوءزوم قالدی آآ لئیلی آآ لئیلی هئی هئی هئییی
✅ایاغیندا مسی وار مسی وار
قیزیلدان دویمه سی دویمه سی وار
قویمور گئدیم یانینا قویمور گئدیم ...
🎵 محمود کریمی , شب هفتم 95 (4)

📜 متن ترانه :
وقتی برات گریونم و تا خیمه هات پر میزنم
وقتی برات دم میدم و به سینه و سر میزنم
پشت دره خونت اقا انگار دارم در میزنم
های کی شوق حرم داره
از ابر سرخ چشماش بارون نم نم داره
های کی امشب ماتم داره
با رویای کربلا دریا دریا غم داره
حسین آقام آق...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 فتانه > قناری‌ها > اگه (متن ترانه)
اگه تا اون ور دنیام که بری
من تو رو یه روزی پیدا می‌کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا می‌کنم
می‌رم دره دره، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه، می‌گردم دور دنیا
می‌رم به قله قاف، می‌رم تا شهر آفتاب
می‌رم پرسون و پرسون، تو...
🔴 متن آهنگ دارم چرت میگم 🎵‍
⚫️ شعر : شاهین نجفی ✍
🔵 صدا : شاهین نجفی 🎤
👇👇👇👇👇
من و نداری مث داداشیم که پا به پا
از اول باهم بودیم حتی تو اروپا
میگن داداشمون تو غربه،نه تو غربت
میگن دادا مشهوری ،میگم تف به این شهرت
میگم تف تو روح پدرم که ارثیه نذاشت
وقتی دوقرون نداشت ،گوه خورد بچه کاشت
مث...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 پوران > ماه من > می‌گردم دور دنیا (متن ترانه)
اگه تا اونور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا می‌کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا می‌کنم
میام دره به دره، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه، می‌گردم دور دنیا
می‌رم به قله قاف، می‌رم تا شهر آفتاب
می‌رم پرسون ...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 پوران > ماه من > می‌گردم دور دنیا (متن ترانه)
اگه تا اونور دنیا که بری
من تو رو یه روزی پیدا می‌کنم
اگه صد تا دیو تو رو طلسم کنن
من میام طلسمتو وا می‌کنم
میام دره به دره، میام صحرا به صحرا
میام خونه به خونه، می‌گردم دور دنیا
می‌رم به قله قاف، می‌رم تا شهر آفتاب
می‌رم پرسون ...
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
❤️❤️❤️کرماشانه گه م❤️❤️❤️
آهنگ «کرماشانه گه م» با صدای دلنشین شهین طالبانی + متن آهنگ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
كرماشـــا نه گه م ئـه ي خاك زيـرين
هـــاوزاراوه گــه ي به دره و خـــانه قين
جگــه ر گوشـــه گه ي ئيــــلام ديرين
نيشتمــانه گي فـــه رهــاد و شــيرين
يادگـــاره گه ي مـــاد و ســاســان...
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
❤️❤️❤️کرماشانه گه م❤️❤️❤️
آهنگ «کرماشانه گه م» با صدای دلنشین شهین طالبانی + متن آهنگ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
كرماشـــا نه گه م ئـه ي خاك زيـرين
هـــاوزاراوه گــه ي به دره و خـــانه قين
جگــه ر گوشـــه گه ي ئيــــلام ديرين
نيشتمــانه گي فـــه رهــاد و شــيرين
يادگـــاره گه ي مـــاد و ســاســان...
🎵متن آهنگ برنامه از عرفان و سیجل و لیتو
#عرفان #برنامه #آلبوم‌خدافظی
ببین اگه اینجا بد شه برنامه
میبرمت یه جا سالار
نیستیم دنباله بچه برنامه
سنگین اومدیم تا حالا
ببین اگه اینجا بد شه برنامه
میبرمت یه جا سالار
نیستیم دنباله بچه برنامه
سنگین اومدیم تا حالا
هر چی‌ خوبه میگم برق چون که میگیر...