نتایج جستجو "دل شکن"

متن آهنگ سماع سوختن
شعر از هوشنگ ابتهاج
عشق شادی ست، عشق آزادی ست
عشق آغاز آدمیزادی ست
عشق آتش به سینه داشتن است
دم همت بر او گماشتن است
جنبشی در نهفت پرده‌ی جان
در بن جان زندگی پنهان
زندگی چیست؟ عشق ورزیدن
زندگی را به عشق بخشیدن
زنده است آن که عشق می‌ورزد
دل و جانش به عشق می‌لرزد
آدمی بی زلال ای...
🌺
متن آهنگ حدیث دل
شعراز روح الله موسوی خمینی
ای گل باغ وفا درد مرا درمان کن
جرعه ای ریز و مرا بنده نافرمان کن
راز میخوارگیم از همه کس پنهان کن
گوشه چشم به حال من بی سامان کن
باشد آن شاهد دلدار سرایی بدهد
بر سر کوی تو ای می زده دیوانه شدم
عقل را راندم و وابسته به میخانه شدم
دور آن شمع دل اف...
#متن_آهنگ_عکس_ درخواستی قبول📣🌈
- چنلمون حرف دل خیلیاست 💔
- خط شکن و موجودات ذهنمون👾💀
عِسکی پیگرد ناموسی دارد🖕
@hrfedel_mili
-txt 📑
-pic 📷
-muzik 🎧
-luv🍕❤
اطلاعات بیشتر
Channel Mute Kn lft nde azzm🔇🔐
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 پوران > ملا ممد جان > صبح می‌شه شب می‌شه (متن ترانه)
صبح می‌شه شب می‌شه
صبح می‌شه شب می‌شه
از اول شب دیده به در بود
وقتی اومدی صبح سحر بود
از بس دل و دل کردی غروب شد
هی سوختم و هی گفتی چه خوب شد
هر روز برا یک بوسه‌ی شیرین
دنبال خودت من رو دووندی
من را به هوای گل رویت
این گ...
🌺متن آهنگ شور آفرین
شعراز فریدون مشیری
ای آهوی وحشی،
کز من گریزانی
در دیده پیدایی،
در سینه پنهانی
شور آفرین چون می،
شیرین تر از جانی
باغ شکوفایی،
جانی و جانانی
باز آ که این همزبان
هرزمان
چشمی به ره دارد
خواهد که محبوب من
خوب من
پیمان نگه دارد
من تا تو را دارم
با تو وفادارم
پیمان شکن یارم
پیمان...
🎵 قمرالملوک وزیری , آخر این ناله سوزنده اثرها دارد

📜 متن ترانه :
آخر این ناله سوزنده اثرها دارد
شب تاریک فروزنده سحرها دارد
غافل از حال جگر سوخته عشق مباش
که در آتشکده سینه شررها دارد
مهر او تازه نهالی است به بستان وجود
که به جز خون دل و دیده ثمرها دارد
قابل ناوک آن ترک کمان ابرو کیس...
پیر فرزانه
متن آهنگ پیر فرزانه از شکیلا
الا ای پیر فرزانه نکن عیبم ز میخانه میخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان پیمان شکن دارم
خدا را ای رقیب امشب زمانی
زمانه دیده بر هم نه بر هم نه
که من با لعل خاموشش نهانی
نهانی صد سخن دارم دارم
به کام وآرزوی دل چون دارم خلوتی حاصل
چه فکر از خبث بد گو یان می...
🎵 محسن چاوشی , همخواب

📜 متن ترانه :
همخواب رقیبانی و من تاب ندارم
بیتابمو از غصه ی این خواب ندارم
دلتنگمو با هیچ کسم میله سخن نیست
کس در همه آفاق به دل تنگیه من نیست
بسیار ستمکارو بسی عهد شکن هست
اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست
عهد شکن نیست
عهد شکن نیست
تکست آهنگ همخواب محسن چاوشی
پیشه تو ب...
متن آهنگ #راه_من
اینک زیرنورافکن اوج شعرمن آخرین پرده
قصه، قصه مردی که غرورش را رها نکرده
هرچه، هرچه که بود مثل فانوس گرم و روشن بود
مثل هیچ کس نبود شبیه من بود، شبیه من بود
چون پرنده اگر لرزیدم زیر باران اگر ترسیدم
وحشتم را به تو بخشیدم سقوطم را به چشم دیدم
تا فهمیدم چه دل شکن بود
این راه من بو...
🎵 مارتیک , آهوی پر کرشمه

📜 متن ترانه :
آهوی پر کرشمه
آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سرو سمند
ابرو داره خنجر تیز برق نگاش مثل کمند
چشم سیاش یه کوه نور گردن اون تنگ بلور
بلور صاف بارفتن روشن تر از دشت و دمن
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه
راز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه
قلبم رو برد ...
‍ 🎵 شهرام ناظری , غروب

📜 متن ترانه :
با این غروب از غم سبز چمن بگو
با این غروب از غم سبز چمن بگو
اندوه سبزه های پریشان به من بگو
اندیشه های سوختهﻯ ارغوان ببین
رمز خیال سوختگان بی سخن بگو
شوق جوانه رفت ، شوق جوانه رفت ز یاد درخت پیر
ای باد نوبهار ، ای باد نوبهار ز عهد کهن بگو
از ساقیان ب...
‍ 🎵 شهرام ناظری , غروب

📜 متن ترانه :
با این غروب از غم سبز چمن بگو
با این غروب از غم سبز چمن بگو
اندوه سبزه های پریشان به من بگو
اندیشه های سوختهﻯ ارغوان ببین
رمز خیال سوختگان بی سخن بگو
شوق جوانه رفت ، شوق جوانه رفت ز یاد درخت پیر
ای باد نوبهار ، ای باد نوبهار ز عهد کهن بگو
از ساقیان ب...
🎵 محسن چاوشی , همخواب

📜 متن ترانه :
همخواب رقیبانی و من تاب ندارم
بیتابمو از غصه ی این خواب ندارم
دلتنگمو با هیچ کسم میله سخن نیست
کس در همه آفاق به دل تنگیه من نیست
بسیار ستمکارو بسی عهد شکن هست
اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست
عهد شکن نیست
عهد شکن نیست
تکست آهنگ همخواب محسن چاوشی
پیشه تو ب...
-Creator:📿💎 Hni
#متن_آهنگ_عکس_ درخواستی قبول📣🌈
- چنلمون حرف دل خیلیاست 💔
- خط شکن و موجودات ذهنمون👾💀
عِسکی پیگرد ناموسی دارد🖕
@text_Luxuryi
-txt 📑
-pic 📷
-muzik 🎧
-luv🍕❤
اطلاعات بیشتر
Channel Mute Kn lft nde azzm🔇🔐
🎵 مارتیک , آهوی پر کرشمه

📜 متن ترانه :
آهوی پر کرشمه
آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سرو سمند
ابرو داره خنجر تیز برق نگاش مثل کمند
چشم سیاش یه کوه نور گردن اون تنگ بلور
بلور صاف بارفتن روشن تر از دشت و دمن
آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه
راز و نیاز لبهاش لبهای خشک و تشنه
قلبم رو برد ...
🔖 متن ترانه «خط شکن»
همه‌سو صف بسته اگر دشمن
نفسی حتی نهراسم من
که بوَد از اسم خدا اینک
به تنم جوشن
هدف ما فتح دژ خیبر
به لب ما نغمه‌ی «یاحیدر»
که هوای او نرود از سر
برود گر سر
تو علم برگیر و قدم بردار
سوی میدان تیغ و قلم بردار
گذر از جان جمجمه‌ات را نیز
به خدا بسپار
« أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَك...
🔖 متن ترانه «خط شکن»
t.me/stuisu_plus/1353
همه‌سو صف بسته اگر دشمن
نفسی حتی نهراسم من
که بوَد از اسم خدا اینک
به تنم جوشن
هدف ما فتح دژ خیبر
به لب ما نغمه‌ی «یاحیدر»
که هوای او نرود از سر
برود گر سر
تو علم برگیر و قدم بردار
سوی میدان تیغ و قلم بردار
گذر از جان جمجمه‌ات را نیز
به خدا بسپار
« أَعِر...
🔖 متن ترانه «خط شکن»
همه‌سو صف بسته اگر دشمن
نفسی حتی نهراسم من
که بوَد از اسم خدا اینک
به تنم جوشن
هدف ما فتح دژ خیبر
به لب ما نغمه‌ی «یاحیدر»
که هوای او نرود از سر
برود گر سر
تو علم برگیر و قدم بردار
سوی میدان تیغ و قلم بردار
گذر از جان جمجمه‌ات را نیز
به خدا بسپار
« أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَك...
🔖 متن ترانه «خط شکن»
همه‌سو صف بسته اگر دشمن
نفسی حتی نهراسم من
که بوَد از اسم خدا اینک
به تنم جوشن
هدف ما فتح دژ خیبر
به لب ما نغمه‌ی «یاحیدر»
که هوای او نرود از سر
برود گر سر
تو علم برگیر و قدم بردار
سوی میدان تیغ و قلم بردار
گذر از جان جمجمه‌ات را نیز
به خدا بسپار
« أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَك...
🌿🌿🌿🌺🌺🌺🌻🌺🌺🌺🌿🌿🌿
متن آهنگ ایران من محمد معتمدی
نام تو پر از خاطره هاییست که صد قرن از حادثه ها و تب ایام گذشتست
سرسبزترین سرخی فردای سپید است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است
رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است …
در فرش و خط و نغمه در شعر و ترانه فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه
در خشت و در آیینه در ت...
🎵 محسن چاوشی , همخواب

📜 متن ترانه :
همخواب رقیبانی و من تاب ندارم
بیتابمو از غصه ی این خواب ندارم
دلتنگمو با هیچ کسم میله سخن نیست
کس در همه آفاق به دل تنگیه من نیست
بسیار ستمکارو بسی عهد شکن هست
اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست
عهد شکن نیست
عهد شکن نیست
تکست آهنگ همخواب محسن چاوشی
پیشه تو ب...
🎵متن آهنگ خون از عارف
#عارف #خون
من بزرگترین حاصل شهوت
حاصل این هم خوابگیم
صدای من لرزش داره
من قاتل حیاتم هرجا بایستم
مسیر من مشخص بود از قلب به مغز ولی دل خونتم من
این کالبدو اجاره کردم و بیتوته کردم
بین ما یه معامله است و یه خونه دادی من حیات دادم
مورفین تو داخل وجودم حل کردم چون حیا ...
متن آهنگ #سنت_شکن از #کنکاش :
[ورس یک]
سنت شکن عینهو ابراهیم حنیفم لا بُتا
که ناخدام رو عرش کِشتیتمو واست ناخدام
نه خا*ه مالیدم که بگم گندمو یه روز رپ کنم
نه عین بغلیت ادعامه که شروع کردم از ۶۸
سنت شکن شاید هیچوقت نشم رپر مردمیت
که اسکناس رو اسکناس بیاد واسم با مرگ و میر
انقدم خوبه اوضاع هر...
🌿🌿🌿🌺🌺🌺🌻🌺🌺🌺🌿🌿🌿
متن ترانه ی زیبای ایران من با اجرای محمد معتمدی .مناسب پخش در جشن ها و اوقاتی از ساعات درسی 👇🏼👇🏼
نام تو، پر از خاطره هاییست که صد قرن
از حادثه ها و تب ایام گذشته ست
سرسبزترین سرخی فردای سپید است
رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است
در فرش و خط و نغمه،در شعر و ترانه
فرهنگ و زبان، گویش ه...
متن ترانه ی 'الا ای پیر فرزانه ' پریسا
👇👇👇👇
الا ای پیر فرزانه نکن عیبم ز میخانه میخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان پیمان شکن دارم
خدا را ای رقیب امشب زمانی
زمانه دیده بر هم نه بر هم نه
که من با لعل خاموشش نهانی
نهانی صد سخن دارم دارم
الا ای پیر فرزانه نکن عیبم ز میخانه میخانه
که من در ترک پ...
-Creator:📿💎 @miladgh_pk
#متن_آهنگ_عکس_ درخواستی قبول📣🌈
- چنلمون حرف دل خیلیاست 💔
- خط شکن و موجودات ذهنمون👾💀
عِسکی پیگرد ناموسی دارد🖕
@text_Luxuryi
-txt 📑
-pic 📷
-muzik 🎧
-luv🍕❤
اطلاعات بیشتر
Channel Mute Kn lft nde azzm🔇🔐
-Creator:📿💎 @miladgh_pk
#متن_آهنگ_عکس_ درخواستی قبول📣🌈
- چنلمون حرف دل خیلیاست 💔
- خط شکن و موجودات ذهنمون👾💀
عِسکی پیگرد ناموسی دارد🖕
@text_Luxuryi
-txt 📑
-pic 📷
-muzik 🎧
-luv🍕❤
اطلاعات بیشتر
Channel Mute Kn lft nde azzm🔇🔐
-Creator:📿💎 @miladgh_pk
#متن_آهنگ_عکس_ درخواستی قبول📣🌈
- چنلمون حرف دل خیلیاست 💔
- خط شکن و موجودات ذهنمون👾💀
عِسکی پیگرد ناموسی دارد🖕
@text_Luxuryi
-txt 📑
-pic 📷
-muzik 🎧
-luv🍕❤
اطلاعات بیشتر
Channel Mute Kn lft nde azzm🔇🔐
متن آهنگ نهنگ شهرام صولتی
درد فراوان که شد
زخم نمایان که شد
حرف دوارو زدم
خیلی درارو زدم
هیچ دری روم وا نشد
ماهی دریای دل گم شدو پیدا نشد
گم شدو پیدا نشد
پای که در گل نشست
اب که از سر گذشت
حرف هوارو زدم
خیلی درارو زدم
هیچ دری روم وا نشد
ماهی دریای دل گم شدو پیدا نشد
گم شدو پیدا نشد
پوست که دیدم ...
😢 @MatnAhaang 💔
متن آهنگ نهنگ شهرام صولتی
درد فراوان که شد
زخم نمایان که شد
حرف دوارو زدم
خیلی درارو زدم
هیچ دری روم وا نشد
ماهی دریای دل گم شدو پیدا نشد
گم شدو پیدا نشد
پای که در گل نشست
اب که از سر گذشت
حرف هوارو زدم
خیلی درارو زدم
هیچ دری روم وا نشد
ماهی دریای دل گم شدو پیدا نشد
گم شدو پیدا ...
-Creator:📿💎_zynow
Admin tb:@miladgh_pk
Residgi b shekayat v entegad ha: @Ily_S
#متن_آهنگ_عکس_ درخواستی قبول📣🌈
- چنلمون حرف دل خیلیاست 💔
- خط شکن و موجودات ذهنمون👾💀
عِسکی پیگرد ناموسی دارد🖕
@MyDraemSs
-txt 📑
-pic 📷
-muzik 🎧
-luv🍕❤
اطلاعات بیشتر
Channel Mute Kn lft nde azzm🔇🔐
-Creator:📿💎_zynow
Admin tb:@miladgh_pk
Residgi b shekayat v entegad ha: @Ily_S
#متن_آهنگ_عکس_ درخواستی قبول📣🌈
- چنلمون حرف دل خیلیاست 💔
- خط شکن و موجودات ذهنمون👾💀
عِسکی پیگرد ناموسی دارد🖕
@MyDraemSs
-txt 📑
-pic 📷
-muzik 🎧
-luv🍕❤
اطلاعات بیشتر
Channel Mute Kn lft nde azzm🔇🔐
-Creator:📿💎_zynow
Admin tb:@miladgh_pk
Residgi b shekayat v entegad ha: @Ily_S
#متن_آهنگ_عکس_ درخواستی قبول📣🌈
- چنلمون حرف دل خیلیاست 💔
- خط شکن و موجودات ذهنمون👾💀
عِسکی پیگرد ناموسی دارد🖕
@MyDraemSs
-txt 📑
-pic 📷
-muzik 🎧
-luv🍕❤
اطلاعات بیشتر
Channel Mute Kn lft nde azzm🔇🔐
🎵 ناصر , پیمان شکن

📜 متن ترانه :
رفتی ز پیش دیده مانده به جا ماجرای تو
خالیست در دو دیده ام ای عشق
جای تو امید من
رقتی پیش من نشستی خوشیا حساب نداره
وقتی میبینم که نیستی هیچی رنگ و اب نداره
حالا رفتی میدونم با چه بد دلی نشستی
یا که باز دوباره پیمون بستی و بازم شکستی
غصه بی حساب امشب دل ...
🎵 محسن نامجو , بگو بگو

📜 متن ترانه :
بگو بگو
بگو بگو
که چه کارت کنم بگو
که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را
بگو بگو
که شکارت کنم بگو
که شکارت کنم به غمزه مویم و آه
ببین ببین
که فغانت کنم ببین
که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را
ببین ببین
که نشانت کنم ببین
که نشانت کنم ز فتنه کینم و آه
نم...
متن ترانه تیتراژ سریال خط شکن از سروده های زیبای دکتر افشین یداللهی
رفاقت گاهی اشکه گاهی خونه
رفاقت گاهی از جنس جنونه
یه وقتایی تموم ِ دین و دنیا
برای آدمای بی نشونه
همون بی ادعاهایی که گاهی
نمی دونی چقدر عاشق تر از مان
همونایی که حتی از خدا هم
به این آسونیا چیزی نمیخوان
اگه عشقی نبود فقط رف...
متن آهنگ زیبای..
( راه من)
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
🔵 @dariushraheman 🔵
اینک زیر نورافکن اوج شعرمن آخرین پرده قصه ، قصۀ مردی که غرورش را رها نکرده
هر چه ، هرچه که بود مثل فانوس گرم و روشن بود مثل هیچکس نبود شبیه من بود،
چون پرنده اگر لرزیدم زیر باران، اگر ترسیدم وحشتم را به تو بخشیدم ،سقوطم را به ...
🍇موسیقی🍇
#شعر_و_موسیقی
موسیقی ایرانی قدیمی
#وفای_من
شعر:
#بیژن_ترقی
باصدای:
#دلکش
🍇
@MAZAMIR2016 متن آهنگ👇👇👇👇
✍بدرقه
چو می روی، بدرقه راه تو، این دعای من باشد
تو می روی، مونس من، این دل بینوای من باشد
چه غمی ای وعده شکن، که تو بشکستی دل من
که نگهدار دل من، خدای من باشد
نشناسی قدر وفا، ز تو ...
خواننده: نادر گلچین
آلبوم: مسبب
ترانه: نادر گلچین-مرغ سحر
متن ترانه:
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن
زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن
بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ
نغمۀ آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصۀ این خاک توده را
پر شرر کنپر شررکن
ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده بر باد
ای خدا...
👆🏻👆🏻👆🏻
متن آهنگ دل از سامان :
شکن دلی که با تو صادق و مهربونه
اگه صدا نداره، نگو که بی زبونه
مثل کبوتری چند، رو بوم تو نشستم
چرا منو پروندی، مگه ندیدی خستم
نه التماس و اشکام، نه بغضمو می دیدی
نه حتی وقت رفتن، فریادمو شکستی
چه پُرغرور گذشتی، از روی پیکر من
برو دیگه شکسته، تموم باور من
نشکن دلی ...