نتایج جستجو "روزهای خوب"

♫♫ متن آهنگ ' ای پرنده ' از ایرج مهدیان ♫♫
ای پرنده ای پرنده
شوق پرواز در تو مرده
شب تلخِ خستگی رو
کی به یاد تو سپرده
ای پرنده زیر بارون
راه برگشتن نداری
شب رسیده مثل من تو
خونه ای روشن نداری
هر دو تامون غصه داریم
قصه ی ما گریه داره
تو نداری بالِ پرواز
من ندارم راه چاره
من گل آلاله بودم
باد وح...
🎵 داریوش , برادر جان

📜 متن ترانه :
برادر جان
برادر جان نمیدونی چه دلتنگم
برادر جان نمیدونی چه غمگینم
نمیدونی نمیدونی برادر جان
گرفتار کدوم طلسم و نفرینم
نمی دونی چه سخته در به در بودن
مثل طوفان همیشه در سفر بودن
برادر جان برادر جان نمیدونی
چه تلخه وارث درد پدر بودن
دلم تنگه برادر جان
براد...
Somebody dreams about you every single night
و کسی هست که هر شب در رویای تو بخاب میره
Somebody can’t breath without you, it’s lonely
کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست
Somebody hopes that someday you will see That Somebody’s Me 2x
کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی...
‍ 🌈🌈🌈
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم...
✍متن ترانه‌ی «دوستَت دارم» :

دوستت دارم
تو گندمزارِ باران خورده‌ای
دوستت دارم
مرا دستِ کسی نسپرده‌ای
دوستت دارم
شبیه خوابِ بعد از خستگی
دوستت دارم
شبیه لحظه‌ی وابستگی

یاد من باش
ای دلیل خاطراتِ خوب من
یاد من باش
ای پریشان مویِ شهر آشوبِ من
باز کن آن چشم‌های روشنت را رو به من
یاد من باش
عطر...
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ...
👆
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به ی...
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ...
‍ ترانه ای به نام ' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ،
من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی
من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که می لرزی برایت دعا می کنم
ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دا...
‍ ترانه ای به نام ' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ،
من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی
من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که می لرزی برایت دعا می کنم
ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دا...
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ...
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ...
برگردان متن ترانه:
زمانی که تو می‌خوانی‌، من با تو می‌خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می‌کنی من نیز به دردهای تو می‌گریم
آن هنگام که می‌لرزی برایت دعا می‌کنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی‌ها دوستت دارم
به یاد آور روزهای بی‌نوایی ات را
زمانی که تو می‌خوانی، من با تو می‌خوانم ای آزادی
و آن هنگام که تو غا...
برگردان متن ترانه:
زمانی که تو می‌خوانی‌، من با تو می‌خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می‌کنی من نیز به دردهای تو می‌گریم
آن هنگام که می‌لرزی برایت دعا می‌کنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی‌ها دوستت دارم
به یاد آور روزهای بی‌نوایی ات را
زمانی که تو می‌خوانی، من با تو می‌خوانم ای آزادی
و آن هنگام که تو غا...
اطلاعات بیشتر
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ آور روزهای بی نوایی ات را
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
و آن هنگام که تو غایبی من امیدوارم
تو که هستی ؟ مذهب یا یک واقعیت خوب؟
یا یک ایده انقلابی؟
من فکر میکنم که تو تنها حقیقتی
شرافت انسانیت ما
آگاهم که می میرم در دفاعت
که زندگی ام را به انتظارت می گذارم
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
#تهران۹۷
🆔 @TEHRANE97
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ...
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ...
‍ 🌈🌈🌈
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم...
‍ 🌈🌈🌈
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم...
برگردان متن ترانه:
زمانی که تو می‌خوانی‌، من با تو می‌خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می‌کنی من نیز به دردهای تو می‌گریم
آن هنگام که می‌لرزی برایت دعا می‌کنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی‌ها دوستت دارم
به یاد آور روزهای بی‌نوایی ات را
زمانی که تو می‌خوانی، من با تو می‌خوانم ای آزادی
و آن هنگام که تو غا...
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری ' @Khodayebozor
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوست...
🎼 ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به ی...
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ...
ترانه ای به نام
' ای آزادی با تو می خوانم ' با اجرای خواننده فرانسوی
' نانا موسکوری '
برگردان متن ترانه :
زمانی که تو می خوانی ، من با تو می خوانم ای آزادی
زمانی که گریه می کنی من نیز به دردهای تو می گریم
آن هنگام که میلرزی برایت دعا میکنم ای آزادی
در خوشی یا ناخوشی ها دوستت دارم
به یاذ...
Morteza Sarmadi - Darya - New
🎶 روزهای خوب زندگی
تقدیم میکند🎧
✍ Morteza Sarmadi - Darya
متن آهنگ جدید مرتضی سرمدی دریا
دریا اون دیگه رفته دریا برنمیگرده
دریا دلم
@roozhaiekhobezendegi🇮🇷
♫♫ متن آهنگ ' ای پرنده ' از ایرج مهدیان ♫♫
ای پرنده ای پرنده
شوق پرواز در تو مرده
شب تلخِ خستگی رو
کی به یاد تو سپرده
ای پرنده زیر بارون
راه برگشتن نداری
شب رسیده مثل من تو
خونه ای روشن نداری
هر دو تامون غصه داریم
قصه ی ما گریه داره
تو نداری بالِ پرواز
من ندارم راه چاره
من گل آلاله بودم
باد وح...
✍متن ترانه‌ی «دوستَت دارم» :

دوستت دارم
تو گندمزارِ باران خورده‌ای
دوستت دارم
مرا دستِ کسی نسپرده‌ای
دوستت دارم
شبیه خوابِ بعد از خستگی
دوستت دارم
شبیه لحظه‌ی وابستگی

یاد من باش
ای دلیل خاطراتِ خوب من
یاد من باش
ای پریشان مویِ شهر آشوبِ من
باز کن آن چشم‌های روشنت را رو به من
یاد من باش
عطر...
‍ متن ترانه 'روزهای بهتر' #سیناحجازی
هر روز یه روز جدیده برای آواز خوندن
هر روز یه روز جدیده برای زنده موندن
سیاه ترین جای شب دم دمای صبحشه
کی دردامونو فهمید دردا موند تو سینه
تا یک یک قوی بشیم مثل کوه شیم
کی حرفامونو شنید حرفا موند تو سینه
تا بمیریم ما نمیخوایم بمیریم روح شیم
دنیا مال قویا و قلد...
✍متن ترانه‌ی «دوستَت دارم» :

دوستت دارم
تو گندمزارِ باران خورده‌ای
دوستت دارم
مرا دستِ کسی نسپرده‌ای
دوستت دارم
شبیه خوابِ بعد از خستگی
دوستت دارم
شبیه لحظه‌ی وابستگی

یاد من باش
ای دلیل خاطراتِ خوب من
یاد من باش
ای پریشان مویِ شهر آشوبِ من
باز کن آن چشم‌های روشنت را رو به من
یاد من باش
عطر...
✍متن ترانه‌ی «دوستَت دارم» :

دوستت دارم
تو گندمزارِ باران خورده‌ای
دوستت دارم
مرا دستِ کسی نسپرده‌ای
دوستت دارم
شبیه خوابِ بعد از خستگی
دوستت دارم
شبیه لحظه‌ی وابستگی

یاد من باش
ای دلیل خاطراتِ خوب من
یاد من باش
ای پریشان مویِ شهر آشوبِ من
باز کن آن چشم‌های روشنت را رو به من
یاد من باش
عطر...
✍متن ترانه‌ی «دوستَت دارم» :

دوستت دارم
تو گندمزارِ باران خورده‌ای
دوستت دارم
مرا دستِ کسی نسپرده‌ای
دوستت دارم
شبیه خوابِ بعد از خستگی
دوستت دارم
شبیه لحظه‌ی وابستگی

یاد من باش
ای دلیل خاطراتِ خوب من
یاد من باش
ای پریشان مویِ شهر آشوبِ من
باز کن آن چشم‌های روشنت را رو به من
یاد من باش
عطر...
✍متن ترانه‌ی «دوستَت دارم» :

دوستت دارم
تو گندمزارِ باران خورده‌ای
دوستت دارم
مرا دستِ کسی نسپرده‌ای
دوستت دارم
شبیه خوابِ بعد از خستگی
دوستت دارم
شبیه لحظه‌ی وابستگی

یاد من باش
ای دلیل خاطراتِ خوب من
یاد من باش
ای پریشان مویِ شهر آشوبِ من
باز کن آن چشم‌های روشنت را رو به من
یاد من باش
عطر...
✍متن ترانه‌ی «دوستَت دارم» :

دوستت دارم
تو گندمزارِ باران خورده‌ای
دوستت دارم
مرا دستِ کسی نسپرده‌ای
دوستت دارم
شبیه خوابِ بعد از خستگی
دوستت دارم
شبیه لحظه‌ی وابستگی

یاد من باش
ای دلیل خاطراتِ خوب من
یاد من باش
ای پریشان مویِ شهر آشوبِ من
باز کن آن چشم‌های روشنت را رو به من
یاد من باش
عطر...
🎵 داریوش , برادر جان

📜 متن ترانه :
برادر جان
برادر جان نمیدونی چه دلتنگم
برادر جان نمیدونی چه غمگینم
نمیدونی نمیدونی برادر جان
گرفتار کدوم طلسم و نفرینم
نمی دونی چه سخته در به در بودن
مثل طوفان همیشه در سفر بودن
برادر جان برادر جان نمیدونی
چه تلخه وارث درد پدر بودن
دلم تنگه برادر جان
براد...
‍ • Irem Derici - Hadi Gel
ترجمه.متن.ترانه
@qalame_no🌸
Adını ilk duyduğumda
وقتي اسمت رو براي اولين بارشنيدم
kalbime bir isim koydum
یه اسمی روی قلبم گذاشتم
Varlığın masalsı rüyalarımın tabirine uygun
داستان بودنت مناسب با تعبير روياهام هست(تو تعبير روياهام هستی)
Kurduğum hayallerim aşk dolu...
‍ • Irem Derici - Hadi Gel
ترجمه.متن.ترانه
@qalame_no🌸
Adını ilk duyduğumda
وقتي اسمت رو براي اولين بارشنيدم
kalbime bir isim koydum
یه اسمی روی قلبم گذاشتم
Varlığın masalsı rüyalarımın tabirine uygun
داستان بودنت مناسب با تعبير روياهام هست(تو تعبير روياهام هستی)
Kurduğum hayallerim aşk dolu...
t.me/VioPic/216
📌#تفسیر #برترینها
✍گاهی به شدت ذهن و فکر خود را معطوف شخص خاصی میکنیم که بعدها خودمان از این حس و حال دلزده میشویم و به آن رابطه پایان میدهیم😑 در فاصله ی زمانی کوتاه دوباره دلتنگ آنهمه شور حال میشویم اما دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست، چون باعث اتمام رابطه بوده ایم😏اینجاست که حسرت آن رو...
این همه شغل ،
این همه مغازه ،
این همه فروشگاه
کاش توی هرشهر یک مغازه ی خوشحال فروشی هم داشتیم!
روزهای جمعه ، حالا جمعه هم نه روزایی که به هردلیلی دلمون بی قرارمیشه ،روزایی که به هر دری میزنیم بازم دلمون گرفتس مثلا روزهایی که تونیستی  . . . میرفتیم پیشِ خوشحال فروش ومیگفتیم
ببخشید این 'خنده های از...
• Yalin - Yeniden
ترجمه.متن.ترانه
Yeniden yandı tüm ışıklar
دوباره همه چراغ ها روشن شد
Yeniden nasıl parlıyor aşk gözlerinden
دوبار چجوری عشق تو چشات برق میزنه
İçimi eritiyor şimdiden
از الان داره درونمو آب میکنه
Sana saklamışım her şeyin güzelini ben
قشنگترینِ همه چیز رو من برات نگه داش...
متن آهنگ:
از واژه ها خسته شدم بذار یکم سکوت کنم
بدتر از این عذابی نیست که تو خودم سقوط کنم
وقتی که با بودن تو تموم نمیشه مشکلم
دیگه چه فرقی میکنه چه جوری ردشی از دلم
چه جوری ردشی از دلم…
وقتی که حرف قلب من به جایی راه نمیبره
حرف هام رو از چشام بخون سکوت مون قشنگ تره
حرف هام رو از چشام بخون شاید سکوت...