نتایج جستجو "سعید راد"

📽 #موسیقی_فیلم خورشید در مرداب
📜متن ترانه ' جنگل '
✍️ ترانه سرا: #ایرج_جنتی_عطایی
پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه
رو به رو رو به رو قتلگاه آدمه
روح جنگل سیاه با دست شاخه هاش داره
روحمو از من میگیره
تا یه لحظه میمونم جغدا تو گوش هم میگن
پلنگ زخمی میمیره
راه رفتن دیگه نیست حجله ی پوسیدن من
جنگل تیره
قل...
♫♫ متن آهنگ 'با تو هستم ای مسافر' از سعید راد ♫♫
با تو هستم ای مسافر
ای به جاده تن سپرده
ای که دلتنگی غربت
منو از یاد تو برده
منو از یاد تو برده
هنوزم هوای خونه
عطر دیدارتو داره
گل به گل گوشه به گوشه
تو رو یاد من میاره
با تو من چه کرده بودم
که چنین مرا شکستی
بی وداع و بی تفاوت
سرد و بی صدا شکست...
♫♫ متن آهنگ 'با تو هستم ای مسافر' از سعید راد ♫♫
با تو هستم ای مسافر
ای به جاده تن سپرده
ای که دلتنگی غربت
منو از یاد تو برده
منو از یاد تو برده
هنوزم هوای خونه
عطر دیدارتو داره
گل به گل گوشه به گوشه
تو رو یاد من میاره
با تو من چه کرده بودم
که چنین مرا شکستی
بی وداع و بی تفاوت
سرد و بی صدا شکست...
♫♫ متن آهنگ 'با تو هستم ای مسافر' از سعید راد ♫♫
با تو هستم ای مسافر
ای به جاده تن سپرده
ای که دلتنگی غربت
منو از یاد تو برده
منو از یاد تو برده
هنوزم هوای خونه
عطر دیدارتو داره
گل به گل گوشه به گوشه
تو رو یاد من میاره
با تو من چه کرده بودم
که چنین مرا شکستی
بی وداع و بی تفاوت
سرد و بی صدا شکست...
شصت و یکمین نشست از سلسله جلسات تخصصی #انجمن_ادبی_تصویر_فراموشی برگزار شد و طی این جلسه ،به ارتباط شعر و موسیقی و ایجاد فضای مناسبِ نواختی در متن ترانه و ایجاد فضای شعری به واسطه ی صدا و ملودی ،در نگارش ترانه پرداخته شد
حضور اهالی موسیقی مثل استاد #تورج_شعبانخانی و استاد #حمید_غلامعلی به همراه تران...
شصت و یکمین نشست از سلسله جلسات تخصصی #انجمن_ادبی_تصویر_فراموشی برگزار شد و طی این جلسه ،به ارتباط شعر و موسیقی و ایجاد فضای مناسبِ نواختی در متن ترانه و ایجاد فضای شعری به واسطه ی صدا و ملودی ،در نگارش ترانه پرداخته شد
حضور اهالی موسیقی مثل استاد #تورج_شعبانخانی و استاد #حمید_غلامعلی به همراه تران...
♫♫ متن آهنگ 'با تو هستم ای مسافر' از سعید راد ♫♫
با تو هستم ای مسافر
ای به جاده تن سپرده
ای که دلتنگی غربت
منو از یاد تو برده
منو از یاد تو برده
هنوزم هوای خونه
عطر دیدارتو داره
گل به گل گوشه به گوشه
تو رو یاد من میاره
با تو من چه کرده بودم
که چنین مرا شکستی
بی وداع و بی تفاوت
سرد و بی صدا شکست...
🎼🎼🎼
متن آهنگ بسیار زیبای 'سعید راد'
به نام 'با تو هستم ای مسافر'
با تو هستم ای مسافر ای به جاده تن سپرده
ای که دلتنگی غربت منو از یاد تو برده
منو از یاد تو برده
هنوزم هوای خونه عطر دیدارتو داره
گل به گل گوشه به گوشه تو رو یاد من میاره
با تو من چه کرده بودم که چنین مرا شکستی
بی وداع و بی تفاوت س...