نتایج جستجو "شاه دوماد"

🎵 حسن شماعی زاده , دوماد

📜 متن ترانه :
واسه دختر شما
واسه دختر شما
خواستگار ای اومدن
همشون با هدیه ها
همشون با هدیه ها
دسته به دسته اومدن
اون یکی شاه پسر از سر بازار اومده
این یکی افسره و با صد تا سرباز اومده
شما بگین شما بگین
توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا
توی این خواستگ...
حنابندون صادق محمدی
امشب حنا توو دست هم میزارن
عشق و امید توو قلب هم میکارن
متن آهنگ حنابندون صادق محمدی
صادق محمدی حنابندون
عجب شب قشنگی داریم امشب
عروس و دوماد نازی داریم امشب
عجب شب قشنگی داریم امشب
عروس و دوماد نازی داریم امشب
امشب حنا توو دست هم میزارن
عشق و امید توو قلب هم میکارن
ام...
🎵 فرامرز آصف , واویلا

📜 متن ترانه :
ببینین توی خونه ی ما شب جشن گلهاست
نوعروسم مال شما
شاه دوماد از ما
جای پای دشمن و دوست روی چشم بابا
مادر اما دست دعاش به خدا از فردا
گل روی تازه عروس مثل روی ماهه
شاه دوماد مثل عقیق تازه و تابانه
آره امشب نورچشم میره سوی خانه
تو چشاشون برق امید عشقه و ای...
🎵 حسن شماعی زاده , عروس و دوماد

📜 متن ترانه :
شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
بس که خوشگله عروس به آسمون میکنه ناز
سرنا و داپور بدین با چه نشاطی گرد ساز
سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
سر راه کنار ب...
متن آهنگ #سیت بیارم
سیت بیارم ،سیت بیارم ،چارکی ده گوشت بره
بونیتو و شونه دوما تفنگ پس نقره
سیت بیارم سیت بیارم،باری گل باری حنا
حنایا سی دس و پاته ، گلیا سی سر جا
ژیره کوفتم ، ژیره بختم ، گرت ژیره وم نشس
شادوما د در دراوما ، سر تا پا گل وم نشس
ای انارون نشگنی تو ، مر ایما انار حریم
سوزکیونه...
شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
بس که خوشگله عروس به آسمون می کنه ناز
سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز
سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
به...
♫♫ متن آهنگ ' عروسی ' از ستار ♫♫
شاه پسر داریم دوماد قند و عسل داریم عروس
نقل تر داریم دوماد شعر و غزل داریم عروس
شاه پسر داریم دوماد قند و عسل داریم عروس
نقل تر داریم دوماد شعر و غزل داریم عروس
امشب شب عروسیه مبارکه و مبارکه و مبارکه…!
امشب شب روبوسیه مبارکه و مبارکه و مبارکه…!
اومدیم ...
خواننده: داوود بهبودی
آلبوم: میمیرم برات
ترانه: داوود بهبودی-عروسی
متن ترانه:
خانوم خانومایی والا
شاه دومادایی والا
عروس خانوم نازنین
شاه دومادا رو خوب ببین
اونی که می خواستی همونه
همه جوره مرد میدونه
تا جون داره خاطرخواته
عاشق روی ماهته
خانوم خانومایی والا
شاه دومادایی والا
عروس خانوم نازنین
شاه ...
متن آهنگ عروس و داماد از حسن شماعی زاده
🆔 @TranomvTaraneh👈👈
شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
بس که خوشگله عروس به آسمون می کنه ناز
سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز
سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
سر راه کنار...