نتایج جستجو "شب شکن"

🎵 قمرالملوک وزیری , آخر این ناله سوزنده اثرها دارد

📜 متن ترانه :
آخر این ناله سوزنده اثرها دارد
شب تاریک فروزنده سحرها دارد
غافل از حال جگر سوخته عشق مباش
که در آتشکده سینه شررها دارد
مهر او تازه نهالی است به بستان وجود
که به جز خون دل و دیده ثمرها دارد
قابل ناوک آن ترک کمان ابرو کیس...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ ‍ ‍ متن ترانه ی  #آمل
 من کيم؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در...
‍ ‍ ‍ متن ترانه ی  #آمل
 من کيم؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
‍ متن ترانه ی  #آمل
 من که ام ؟ متن کدوم ترانه ی سوخته ام؟
از کدوم حادثه ی تلخ، برافروخته ام؟
کیقبادم که کشیدم به سرِ توران گُرز؟
یا فریدون : بسته ضحّاک به بندِ البرز؟
آرشم ؛ جانِ جهان سپرده در قوسِ کمان
یک شب و روز به سودای حریمِ ایران ...
آملم! آرشِ تو منتظرِ آوازست
تیرش از چلّه رها گشته و در ...
شاعــــر : ↜ مینا اسدی ↝
آهنگ سـاز: ↜ محمد شمس ↝
تنظیــــم : ↜ محمد شمس ↝
خــواننده : 🌟داریوش اِقبالی🌟
انتشــــار: ( 1385 )
متن آھنگ : 🔻 آهای جوون 🔻
🔻آهای جوون
وقتی صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد،
تو بهترین شعر مرا گفتی..
آهای جوون،آهای جوون،
تومیتونی یه شعرتازه تربگی،ازدردورنج آدما ازشه...
متن آهنگ اهای جوان از داریوش
آهای جوون آهای جوون
وقتی صدای تو در کوچه های شهر جاری شد تو بهترین شعر مرا گفتی
آهای جوون تو میتونی یه شعر تازه تر بگی
از در و رنج آدما از صحن پر خطر بگی
از شوروشوق باغها از شعله های پر شرر
ازدیده های تر بگی
هو کن ها کن شورش کن غوغا کن
ها کن هو کن دنیا رو زیرو رو کن
هو ...
🎼متن ترانه بسیار زیبای «ایران من»
آوازخوانی در شبم، سرچشمه‌ی خورشید تو
یار و دیار و عشق تو، سرچشمه‌ی امید تو
ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین
ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران‌زمین
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من ایران من
ای داغدیده بازگو، بلخ و سمر...
🎵 سیاوش قمیشی , تکرار

📜 متن ترانه :
تکرار
ای آدمک کوکی
صبح شد که بیدار شی
مثل همه عمرت
تکرار شی و تکرار شی
صبح بدی انگار نیست
تو توی شب تردید
بین شب و روز تو
انگار که نیست فرقی
شب هات مثل روزاته
روزات همگی تکرار
از دست همه سیری
از دست خودت بیزار
پرواز واسه تو مرده
تو ...
🔖 متن ترانه «خط شکن»
همه‌سو صف بسته اگر دشمن
نفسی حتی نهراسم من
که بوَد از اسم خدا اینک
به تنم جوشن
هدف ما فتح دژ خیبر
به لب ما نغمه‌ی «یاحیدر»
که هوای او نرود از سر
برود گر سر
تو علم برگیر و قدم بردار
سوی میدان تیغ و قلم بردار
گذر از جان جمجمه‌ات را نیز
به خدا بسپار
« أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَك...
🔖 متن ترانه «خط شکن»
t.me/stuisu_plus/1353
همه‌سو صف بسته اگر دشمن
نفسی حتی نهراسم من
که بوَد از اسم خدا اینک
به تنم جوشن
هدف ما فتح دژ خیبر
به لب ما نغمه‌ی «یاحیدر»
که هوای او نرود از سر
برود گر سر
تو علم برگیر و قدم بردار
سوی میدان تیغ و قلم بردار
گذر از جان جمجمه‌ات را نیز
به خدا بسپار
« أَعِر...
🔖 متن ترانه «خط شکن»
همه‌سو صف بسته اگر دشمن
نفسی حتی نهراسم من
که بوَد از اسم خدا اینک
به تنم جوشن
هدف ما فتح دژ خیبر
به لب ما نغمه‌ی «یاحیدر»
که هوای او نرود از سر
برود گر سر
تو علم برگیر و قدم بردار
سوی میدان تیغ و قلم بردار
گذر از جان جمجمه‌ات را نیز
به خدا بسپار
« أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَك...
🔖 متن ترانه «خط شکن»
همه‌سو صف بسته اگر دشمن
نفسی حتی نهراسم من
که بوَد از اسم خدا اینک
به تنم جوشن
هدف ما فتح دژ خیبر
به لب ما نغمه‌ی «یاحیدر»
که هوای او نرود از سر
برود گر سر
تو علم برگیر و قدم بردار
سوی میدان تیغ و قلم بردار
گذر از جان جمجمه‌ات را نیز
به خدا بسپار
« أَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَك...
🎵 علیرضا طلیسچی , دوتا داداش

📜 متن ترانه :
روزی روزگاری بود
دو تا رفیق دو تا داداش
باباشون دستشونو بازتوی دست هم گذاشت
به کوچیکه سپرد که اون بزرگ رو ول نکنه
تا یک روز یک جا توی جنگی میکنه صدا
باباهه پر کشید و رفت رفتش به سوی آسمون
موندن این دو تا داداش تنهایی توی کهکشون
اینقدر مردم اون زم...
🎵 داریوش , مرا به خانه ام ببر

📜 متن ترانه :
مرا به خانه ام ببر
شب اشیان شب زده
چکاوک شکسته پر
رسیده ام به ناکجا
مرا بخانه ام ببر
کسی بیادعشق نیست
کسی بفکر ما شدن
ازان تبار خود شکن
تمامه ای و بغض من
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
...
♣️♠️♥️♣️♠️♥️♣️♠️♥️♣️♠️
🌸متن آهنگ شب شکن
🌸ترانه سرا : ایرج جنتی عطایی
❤وقتی تو شب گم می‌شدم
💝ستاره شب شکن نبود
💗میون این شب زده ها
💜کسی به فکر من نبود
💖وقتی تو شب گم می‌شدم
💙هم‌خونه خواب گل می دید
💚همسایه از خوشه ی
💞خواب سبد سبد خنده می چید
❤آواز خون کوچه ها
💝شعراشو از یاد برده بود
💗...
🎵 ناصر , پیمان شکن

📜 متن ترانه :
رفتی ز پیش دیده مانده به جا ماجرای تو
خالیست در دو دیده ام ای عشق
جای تو امید من
رقتی پیش من نشستی خوشیا حساب نداره
وقتی میبینم که نیستی هیچی رنگ و اب نداره
حالا رفتی میدونم با چه بد دلی نشستی
یا که باز دوباره پیمون بستی و بازم شکستی
غصه بی حساب امشب دل ...
متن آهنگ رضا یزدانی به نام بانوی من
🌿🌷🌷🌿🌷🌿🌷
بانوی من امشب ترانه سازی کن
با این شب وحشی دوباره بازی کن
بانوی سرگردون عاشقترین میشم
دور حریم تو دیواره چین میشم
قد میکشم تا سیب حوای رویایی
بهشت همین دنیاست وقتی تو اینجایی
دستامو می بخشم به اعتماد تو
چهل ستون میشم امشب برای تو
یه اتفاق راهِ تا شب شکن ب...
متن آهنگ بانوی من رضا یزدانی:
بانوی من امشب ترانه سازی کن با این شب وحشی دوباره بازی کن
بانوی سرگردون عاشقترین میشم دور حریم تو دیوار چین میکشم
قد میکشم تا سیب حوای رویایی بهشت همین دنیاست وقتی تو اینجایی
دستامو میبخشم به اعتماد تو چهل ستون میشم امشب برای تو
یه اتفاق راهه تا شب شکن باشی پلنگ مغر...
متن آهنگ تکرار از سیاوش قمیشی👇🏿👇🏿👇🏿
ای آدمک کوکی ، صبح شد که بیدار شی
مثل همه ی عمرت ، تکرار شی و تکرار شی
صبح بعدیت انگار نیست ، تو توی شبت غرقی
بین شب و روز تو ، انگار که نیست فرقی
شب هات مثل روزاته ، روزات همگی تکرار
از دست همه سیری ، از دست خودت بیزار
پرواز واسه تو مرده ، تو اوج نمیگیری
بردی همه...
شاعــــر : ↜ ایرج جنتی عطائی ↝
آهنگ ساز: ↜ آرمیک ↝
تنظیــــم : ↜ آرمیک ↝
خــواننده : 🌟داریوش اِقبالی🌟
آلبـــــوم : ✿ نازنین ✿
متن آھنگ : 🔻 مرا به خانه ام ببر 🔻
🔻شب اشیان شب زده چکاوک شکسته پر
رسیده ام به ناکجا مرا بخانه ام ببر
کسی بیادعشق نیست کسی بفکر ما شدن
ازان تبار خود شکن تمامه ای و ب...
شاعــــر : ↜ ایرج جنتی عطائی ↝
آهنگ ساز: ↜ آرمیک ↝
تنظیــــم : ↜ آرمیک ↝
خــواننده : 🌟داریوش اِقبالی🌟
آلبـــــوم : ✿ نازنین ✿
متن آھنگ : 🔻 مرا به خانه ام ببر 🔻
🔻شب اشیان شب زده چکاوک شکسته پر
رسیده ام به ناکجا مرا بخانه ام ببر
کسی بیادعشق نیست کسی بفکر ما شدن
ازان تبار خود شکن تمامه ای و ب...
🍇موسیقی🍇
#شعر_و_موسیقی
موسیقی ایرانی قدیمی
#وفای_من
شعر:
#بیژن_ترقی
باصدای:
#دلکش
🍇
@MAZAMIR2016 متن آهنگ👇👇👇👇
✍بدرقه
چو می روی، بدرقه راه تو، این دعای من باشد
تو می روی، مونس من، این دل بینوای من باشد
چه غمی ای وعده شکن، که تو بشکستی دل من
که نگهدار دل من، خدای من باشد
نشناسی قدر وفا، ز تو ...
ای ماه بانوی غزل
زیبای پشت پنجره
رویای من تن تو رو
امشب به سرقت میبره
مهتابو موسیقی و من
ودکا و شعر شاملو
خوش آمدی امشب به این
ضیافت تک نفره
تا تو طلوع میکنی
ترانه شب شکن میشه
جنگلی از رنگین کمون 
تو پنجره روشن میشه
پل میزنه جان من از
پنجره تو به جهان
جهان، جهانه همه نه
جهان ، جهان من میشه
ای ماه ب...
🆔 Channel : @Arshivejadidtarinha
متن ترانه وحید تاج - نغمه راست
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسله، سلسله موی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشت
دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشت
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
من سرگشته هم از اه...
ترانه: فرشید اعرابی-خزان قصه ها
متن ترانه:
چرا به سر نمی شود خزان قصه های من
چرا نمی رسد به گوش طنین نعره های من
رها نمی کند مرا این تن خاکی حقیر
رسیده ام به انتها مرا تو از تنم بگیر
چه سرنوشت مبهمی نوشته شد برای من
نمی رسد به داد دل گریه های های من
بیا بیا عطش شکن بیا بیا که تشنه ام
بیا هنوز یاد ...
در حال ارسال ترانه درخواستی...
خواننده: رضا پیشرو
آلبوم: تک آهنگ
ترانه: رضا پیشرو-سنت شکن
متن ترانه:
مسلط مثل همیشه آماده برای حرف زدن با هر کی
من سنت شکن بودم از وقتی با دنیا دست دادم به خاطر همین هم هست که من یکی با کل دنیا فرق دارم
دوباره کنار جزیره روی آب شنا میکنم و از شیطان وجودم میشنوم صد...
🎼 نام ترانه : #شب_شکن
ترانه سرا : ایرج جنتی عطایی
آهنگساز : فرید زلاند
تنظیم : فرید زولاند
آلبوم : آشفته بازار
🎼🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎼
وقتی تو شب گم می شدم
ستاره شب شكن نبود
میون این شب زده ها
كسی به فكر من نبود
وقتی تو شب گم می شدم
همخونه خواب گل می دید
همسایه از خوشه باد
سبد سبد خنده می چید...
آهای جوون
🎼🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎼
وقتی صدای تو در کوچه های شهر جاری شد تو بهترین شعر مرا گفتی
آهای جوون تو میتونی یه شعر تازه تر بگی
از در و رنج آدما از صحن پر خطر بگی
از شوروشوق باغها، از شعله های پر شرر،
ازدیده های تر بگی
هو کن ،ها کن، شورش کن غوغا کن
ها کن، هو کن، دنیا رو زیرو رو کن
هو کن ،ها کن، قی...
ترانه سرا : ایرج جنتی عطایی
آهنگساز : آرمیک
تنظیم : آرمیک
آلبوم : نازنین
1369
🎼🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎼
شب آشیان شب زده
چکاوک شکسته پر
رسیده ام به ناکجا
مرا بخانه ام ببر
کسی بیادعشق نیست
کسی به فکر ما شدن
ازآن تبار خود شکن
تمامه ای و بغض من
از این چراغ مردگی
از این بر آب سوختن
از این پرنده ...
متن آهنگ داریوش به نام شب شکن :
وقتی تو شب گم میشدم ستاره شب شکن نبود
میون این شب زده ها کسی به فکر من نبود
وقتی تو شب گم میشدم همخونه خواب گل میدید
همسایه از خوشه باد سبد سبد خنده میچید
آواز خون کوچه ها شعراشو از یاد برده بود
چراغا خوابیده بودن شعلشونو باد برده بود
آخ اگه شب شیشه ای بود پل به ستاره...
آهنگ نهم : تکرار
متن آهنگ :
هی آدمک کوکی ، صبح شد که بیدار شی
مثل همه ی عمرت ، تکرار شی و تکرار شی
صبح بعدیت انگار نیست ، تو توی شبت غرقی
بین شب و روز تو ، انگار که نیست فرقی
شب هات مثه روزاته ، روزات همگی تکرار
از دست همه سیری ، از دست خودت بیزار
پرواز واسه تو مرده ، تو اوج نمیگیری
بردی همه رو از ی...