نتایج جستجو "شهرستان رشت"

‍ «شب تاریک » اجرایی از هنرمند پیش کسوت آواز سنتی و از خوانندگان صاحب نام ایران آقای نادر گلچین است
ایشان داری صدایی خاص بودند که طرفداران بیشماری داشتند
متولد اول مهر سال ۱۳۱۵ در شهرستان رشت و تنها یکروز قبل از سالروز تولد هشتاد و یک سالگی یشان در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۶ وفات یافت.
متن ترانه ...
‍ «شب تاریک » اجرایی از هنرمند پیش کسوت آواز سنتی و از خوانندگان صاحب نام ایران آقای نادر گلچین است
ایشان داری صدایی خاص بودند که طرفداران بیشماری داشتند
متولد اول مهر سال ۱۳۱۵ در شهرستان رشت و تنها یکروز قبل از سالروز تولد هشتاد و یک سالگی یشان در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۶ وفات یافت.
متن ترانه ...
متن ترانه‌ی «کونوس‌کَلِه»
با صدای زنده‌یاد، فریدون پوررضا
🍃🍁 #واژگان_محلی 🌿🍂
ئی روز بوشوم کونوس‌کَلِه (یه روز رفتم به دشت ازگیل)
کونوس بیچم ئی پَرپره (یه دامن، ازگیل چیدم)
ئی دانه می داهن دَکته (یه دونه افتاد توی دهنم)
می داهنا آب جِکته (دهنم آب افتاد)
ایلاهی تی مارِی بیمیره (الهی ...!)
می دیلِ قر...