نتایج جستجو "عطر گل"

ر شود
اما پسر شدم که تو را آرزو کنم هی جان به سر شدم که تو را آرزو کنم
اما پسر شدم که تو را آرزو کنم هی جان به سر شدم که تو را آرزو کنم
متن آهنگ ای ماه مهر
مادر مداد قرمز من کو, کو لقمه های نان و پنیرم آخر چگونه بیست بگیرم
وقتی که دست های فقیرم فردای درس آن همه باید در جستجوی کار بمیرند
ای ماه ...
ر شود
اما پسر شدم که تو را آرزو کنم هی جان به سر شدم که تو را آرزو کنم
اما پسر شدم که تو را آرزو کنم هی جان به سر شدم که تو را آرزو کنم
متن آهنگ ای ماه مهر
مادر مداد قرمز من کو, کو لقمه های نان و پنیرم آخر چگونه بیست بگیرم
وقتی که دست های فقیرم فردای درس آن همه باید در جستجوی کار بمیرند
ای ماه ...
متن آهنگ 'مسلخ'
با صدای: محسن چاوشی
داغ جوون دیده ی پرپر منم
مسلخ سروای تناور منم
باغ گل بی بر و بی برگ من
غربت آهوی جوون مرگ من
ناجی باغ گل بی برگ کو
ضامن آهوی جوون مرگ کو
شب شد و پیک تب و غم سر رسید
عطر گلابو از خود قمصر رسید
جنگو جلو جهلو جنون آوردن
دختر شاه پریونو بردن
حاله من از رفته و موند...
متن آهنگ #جهان_فاسد
جهان فاسد مردم را
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
کمین بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
به تیر معجزه آهو کن
مفصّل اند زمستان ها
و برف نسخه ی خوبی نیست
برای سرفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف است....
متن آهنگ #جهان_فاسد
جهان فاسد مردم را
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
کمین بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
به تیر معجزه آهو کن
مفصّل اند زمستان ها
و برف نسخه ی خوبی نیست
برای سرفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف است....
متن آهنگ جهان فاسد مردُم را
 
جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه خود خو کن
کمین بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را به تیر معجزه آهو کن
مفصلن زمستان ها و برف نسخه خوبی نیست برای سرفه گلدان ها گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف است نیستانا نگاه ...
متن آهنگ جهان فاسد مردُم را
 
جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه خود خو کن
کمین بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را به تیر معجزه آهو کن
مفصلن زمستان ها و برف نسخه خوبی نیست برای سرفه گلدان ها گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف است نیستانا نگاه ...
متن آهنگ #جهان_فاسد
جهان فاسد مردم را
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
کمین بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
به تیر معجزه آهو کن
مفصّل اند زمستان ها
و برف نسخه ی خوبی نیست
برای سرفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف است....
متن آهنگ جهان فاسد مردُم را
 
جهان فاسد مردم را بریز دور و در این دوری به عطر نافه خود خو کن
کمین بگیر جهانت را سپس شکارچیانت را به تیر معجزه آهو کن
مفصلن زمستان ها و برف نسخه خوبی نیست برای سرفه گلدان ها گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف است نیستانا نگاه ...
متن آهنگ #جهان_فاسد
جهان فاسد مردم را
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
کمی بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
به تیر معجزه ها آهو کن
مفصّل اند زمستان ها
و برف نسخه ی خوبی نیست
برای سلفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف اس...
متن آهنگ #جهان_فاسد
جهان فاسد مردم را
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
کمی بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
به تیر معجزه ها آهو کن
مفصّل اند زمستان ها
و برف نسخه ی خوبی نیست
برای سلفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف اس...
متن آهنگ 'جهان فاسد'
جهان فاسد مردم را
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
کمی بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
به تیر معجزه ها آهو کن
مفصّل اند زمستان ها
و برف نسخه ی خوبی نیست
برای سلفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف ا...
متن آهنگ #جهان_فاسد
جهان فاسد مردم را
بریز دور و در این دوری
به عطر نافه ی خود خو کن
کمین بگیر جهانت را
سپس شکارچیانت را
به تیر معجزه آهو کن
مفصّل اند زمستان ها
و برف نسخه ی خوبی نیست
برای سرفه ی گلدان ها
گلی نمانده خودت گل باش
تو را بکار و شکوفا شو
تو را بچین و تو را بو کن
دلم دف است....
متن آهنگ فراموشم نکن از معین
هنوز عاشقترینم ای تو تنها باور من
بغیر از با تو بودن نیست هوایی در سر من
هنوز عطر تو مونده در فضای خانه من
هنوزم بیقراره این دل دیوونه من
فراموشم نکن
فراموشم نکن
تویی تنها دلیل بودن من
به یاد من باش, فراموشم نکن
من تشنه محبت, درد آشنای هجرت
دلم به این جدایی, هرگز نکرده ع...
🖊متن ترانه شب گریه از ابی
🎼 شب گریه
🎹 ابی
بهترینهای ابی
👇👇👇👇👇👇
🎷🎺🎸🎻🎧🎤
@ThebestofEbi
👆👆join
ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایق
مثل لبخند سپیده مثل شب گریه عاشق
بی تو شب دوباره آینه روبروی غم گرفته
پنجره بازه به بارون من ولی دلم گرفته
واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم
عطر گل با نفسم بود وقت...
متن آهنگ بهار ماندگار از علیرضا وکیلی منش
@lovesongpersian
می آیم از شهر زمستان با مشعل خورشید تابان
سرشارم از عطر بهاران سرشارم آری از ترانه
میخوانم از گل از جوانه لبریزم از آغاز باران
دل خسته ام از هر چه مرداب با چشمه بر می خیزم از خاک
انگار من رستاخیز بادم
پر میکشم تا صبح روشن صد پنجره بیداری ام...
متن آهنگ محسن چاوشی بنام مسلخ
داغ جوون دیده ی پرپر منم مسلخ سروای تناور منم
باغ گل بی بر و بی برگ من حرمت آهوی جوون مرگ من
ناجی باغ گل بی برگ کو ضامن آهوی جوون مرگ کو
شب شد و پیک تب و غم سر رسید عطر گلاب از خود فمصر رسید
جنگو جلو جهل و جنون آوردن دختر شاه پریونو بردن
حال من از رفته و مونده بد شد قال...
متن آهنگ جنجالی 'مسلخ' از محسن چاوشی :
داغ جوون دیده ی پرپر منم
مسلخ سروهای تناور منم
باغ گل بی بر و بی برگ من
حرمت آهوی جوون مرگ من
ناجی باغ گل بی برگ کو
ضامن آهوی جوون مرگ کو
شب شد و پیک تب و غم سر رسید
عطر گلاب از خود قمصر رسید
جنگ رو جلو جهل و جنون آوردن
دختر شاه پریون رو بردن
حال من از رفته و ...
داغ جوون دیده ی پرپر منم
مسلخ سروای تناور منم
باغ گل بی بر و بی برگ من
حرمت آهوی جوون مرگ من
ناجی باغ گل بی برگ کو
ضامن آهوی جوون مرگ کو
شب شد و پیک تبو غم سر رسید
عطر گلابو از خود قمصر رسید
جنگو جلو جهلو جنون آوردن
دختر شاه پریونو بردن
حاله من از رفته و مونده بد شد
قالیه کرمون تو دبی لگد شد...
متن ترانه
داغ جوون دیده ی پرپر منم مسلخ سروای تناور منم
باغ گل بی بر و بی برگ من حرمت آهوی جوون مرگ من
ناجی باغ گل بی برگ کو ضامن آهوی جوون مرگ کو
شب شد و پیک تبو غم سر رسید عطر گلابو از خود قمصر رسید
جنگو جلو جهلو جنون آوردن دختر شاه پریونو بردن
حاله من از رفته و مونده بد شد قالیه کرمون تو دبی ل...
متن ترانه ي #پرسه
پرسه در خاک غریب پرسه ي بی‌انتهاست
هم‌گریزغربتم زادگاه من کجاست
تو شب‌های پرسه ي دلواپسی
که می‌خوام دنیا رو فریاد بزنم
به کدوم لهجه ترانه سر کنم
به کدوم زبون تو رو داد بزنم
گم و گیج و تلخ و بی‌گذشته‌ام
توی این شهری که پناه داده به من
از کدوم طرف می‌شه به هم رسید
همه کوچه‌ها به غر...
📜متن ترانه ' باغ بارون زده'
✍️ ترانه سرا: #اردلان_سرفراز
من از صدای گریه ی تو
به غربت بارون رسیدم
تو چشات باغ بارون زده دیدم
چشم تو همرنگ یه باغه
تو غربت غروب پاییز
مثل من از یه درد کهنه لبریز
با تو بوی کاگل و خاک
عطر کوچه باغ نمناک
زنده میشه
با تو بوی خاک و بارون
عطر پیر یه گلابدون
زنده میشه
تو مث...
‍ ‍ 🎵 افسر شهیدی , لاله

📜 متن ترانه :
تو لاله ی چشم سیات تاریکی پایون می گیره
وقتی نگاهت می کنم مرغ دلم جون می گیره
لبات مثل برگ گله گلای ناز اطلسی
از خجالت سرخ می شن وقتی به گل ها می رسی
بذار یه چیزی بهت بگم تو مثل عطر پونه ای
تو مثل شوق زندگی تو نبض هر جوونه ای
من از تو باغ صورتت وقتی م...
🎵 افسر شهیدی , لاله

📜 متن ترانه :
تو لاله ی چشم سیات تاریکی پایون می گیره
وقتی نگاهت می کنم مرغ دلم جون می گیره
لبات مثل برگ گله گلای ناز اطلسی
از خجالت سرخ می شن وقتی به گل ها می رسی
بذار یه چیزی بهت بگم تو مثل عطر پونه ای
تو مثل شوق زندگی تو نبض هر جوونه ای
من از تو باغ صورتت وقتی می خو...
متن آهنگ زیبا و شنیدنی فرزاد فرخ به نام لبخند
Text Music Farzad farokh Labkhand
لبخند تو را به دنیا ندهم
با عطر هوایت به رویا بروم
وقتی که تو باشی دل آرام شود
حانم تو بخند که آرام شوم
من عاشق چشمان سیاهت شوم
دلبسته ی آن طرز نگاهت شوم
آنقدر که رخسار تو زیباست مرا
دیوانه ی خود کرد هربار که دی...
متن آهنگ زیبا و شنیدنی فرزاد فرخ به نام لبخند
Text Music Farzad farokh Labkhand
لبخند تو را به دنیا ندهم
با عطر هوایت به رویا بروم
وقتی که تو باشی دل آرام شود
حانم تو بخند که آرام شوم
من عاشق چشمان سیاهت شوم
دلبسته ی آن طرز نگاهت شوم
آنقدر که رخسار تو زیباست مرا
دیوانه ی خود کرد هربار که دی...
متن آهنگ رستاک حلاج به نام غلط
یه خونه که با شهر کاری نداشت
یه کوچه که آروم و بن بست بود
یه گلدون سفالی پر از عطر یاس
هوایی که از بوی گل مست بود
تو رد میشدی خونه گر میگرفت
صدای قدم هاتو تا میشنید
دل پنجره باز میشد تو باد
غم از پشت شیشه سرک میکشید
غلط کردی عاشق شدی لعنتی
غلط کردی پرده رو پس زدی...
🎵 ستار , غزل

📜 متن ترانه :
غزل
انگار با من از همه کس آشناتری
از هر صدای خوب برایم صداتری
آیینه ای به پاکی سرچشمهٔ یقین
با اینکه روبروی منی و مکدری
تو عطر هر سپیده و نجوای هر نسیم
تو انتهای هر ره و آنسوی هر دری
لالایی پر نوازش بارانه نم نمی
خاک مرا به خواب گل یاس می بری
ا...
🎵 متن آهنگ موج اشک| سالار عقیلی 🎵
🌸عاشقی آواره ام در غربته چشمان
گریه پنهان کرده ام از حرمته چشمانه تو
عطر تو را گرفته تنه لحظه های من
صد باغه گل شکفته شده در هوایه من
امشب تمام غربته خود را گریستم , گریستم
شاید دل تو بسوزد برایه من برایه من
من آن موج اشکم که بی اختیارم
خودم را به آغوشه تو م...
متن آهنگ خاطر خواه پویا بیاتی
عکسات رو من می خام چه کار
قلبت رو هدیه کن به من
یه بار بگو دوسِت دارم قال قضیه روبکن
با یک قلب مچاله رو برگ گل لاله
می نویسم عزیزم زندگی بی تومحاله
چشات بقجه رازه چشات زندگی سازه
دلکولی و آواره من غرق نیازه‌‌
دلم تنگ هواته خاطر خواه چشاته
مثل سایه تو هر جا که بری اونم ب...
🎵 ستار , غزل

📜 متن ترانه :
غزل
انگار با من از همه کس آشناتری
از هر صدای خوب برایم صداتری
آیینه ای به پاکی سرچشمهٔ یقین
با اینکه روبروی منی و مکدری
تو عطر هر سپیده و نجوای هر نسیم
تو انتهای هر ره و آنسوی هر دری
لالایی پر نوازش بارانه نم نمی
خاک مرا به خواب گل یاس می بری
ا...
متن ترانه لالایی:
تو میخوابی و جهان محو دو چشمون سیاته
چه لالایی شیرینی تو آهنگ نفسهاته
سیاهیهای شب باز تو موهای تو پنهونه
تو میخوابی یه دنیا واست لالایی میخونه
پر از آرامش دستات تو تعبیر یه رویایی
منو عشق و گل و بوسه عجب تصویر زیبایی
توخوابیدی و آغوشت پر از عطر گل یاسه
آره تعبیر این رویا با عشق ...
متن آهنگ لبخند فرزاد فرخ
لبخند تورا به دنیا ندهم
با عطر هوایت به رویا بروم
وقتی که تو باشی دلارام شوم
جانم تو بخند که آرام شوم
من عاشق چشمان سیاهت شوم
دلبسته ی آن طرز نگاهت شوم
آنقدر که رخسار تو زیباست مرا
دیوانه ی خود کرد هر بار که دیدم تورا
تو شدی جسم و جان من
گل مهربان من تو شدی بهار من
من به ت...
🎵 ستار , غزل

📜 متن ترانه :
غزل
انگار با من از همه کس آشناتری
از هر صدای خوب برایم صداتری
آیینه ای به پاکی سرچشمهٔ یقین
با اینکه روبروی منی و مکدری
تو عطر هر سپیده و نجوای هر نسیم
تو انتهای هر ره و آنسوی هر دری
لالایی پر نوازش بارانه نم نمی
خاک مرا به خواب گل یاس می بری
ا...
متن آهنگ یک شب خوش محمد نوری
شب شده روشن
چون دل روشن من
خیزد از بیشه و گلشن
نغمه های طرب
مرغک عاشق
آمده خوش به سخن
نغمه اش برده دل از من
بانگ مرغ سحر
از سرور دگر
مژده می دهد امشب
چشمک اختر
گردش باد صبا
عطر جان پرور گل ها
می دهد چه خبر؟
مه که با شادی
می نگرد سوی ما
با چنین چهره ی زیبا
این همه ...
بـیتوتــه
خانهاخبار داغتازه هاتبلیغات در بیتوتهدرباره ماتماس با ما
تازه های شعر و ترانه
وقتی قرار است بروی (نیلوفر لاری پور)
اشعار زیبا و خواندنی نیلوفر لاری پور نیلوفر لاری پور (زادهٔ ۲۷ مرداد ۱۳۴۹) شاعر، ترانه سرا و…
اشعار میلاد امام رضا علیه السلام (5)
به جرم این که دلم آه هست (علیرضا بدیع...
🎵 راد , مسافر

📜 متن ترانه :
با تو هستم ای مسافرای به جاده تن سپرده
ای که دلتنگی غربت منو از یاد تو برده منو از یاد تو برده
هنوزم هوای خونه عطر دیدار تو داره
گل به گل گوشه به گوشه تو رو یاد من می آره
باتومن چه کرده بودم که چنین مراشکستی
بی وداع و بی تفاوت سرد و بی صدا شکستی س...
وضع غبارآلود موسیقی پسا کودتای 28 امرداد
وضع فرهنگ و هنر پس از هر کودتایی،در هر نقطه از جهان،صرف نظر از مسائل جامعه شناسانه ،شباهت های ساختاری نزدیکی با یکدیگر دارد.کافی است که به شرایط مردم در دوران پسا کودتای کشور ترکیه ،دقیق شویم. البته فقدان شفافیت و تعریف موسیقی در چند دهه اخیر در ایران،موسیق...
وضع غبارآلود موسیقی پسا کودتای 28 امرداد
وضع فرهنگ و هنر پس از هر کودتایی،در هر نقطه از جهان،صرف نظر از مسائل جامعه شناسانه ،شباهت های ساختاری نزدیکی با یکدیگر دارد.کافی است که به شرایط مردم در دوران پسا کودتای کشور ترکیه ،دقیق شویم. البته فقدان شفافیت و تعریف موسیقی در چند دهه اخیر در ایران،موسیق...
🎵 منصور , نازک نارنجی

📜 متن ترانه :
نازک نارنجی نباش
رو پیرهن قصه ت اگر لک و پیس
نازک نارنجی نباش
لپش اگر به دستشون سرخ و خیس
نازک نارنجی نباش نازک نارنجی نباش
کلاغه گفت شیطونیات تا به تاس
یه وقت نشی سیاه سفید گل به گیس
نازک نارنجی نباش نازک نارنجی نباش
تیتیش ندیدم مثل تو تا به حا...