نتایج جستجو "عماد رام"

@razshadzistan
🎼 متن آهنگ قدیمی «در این دنیا» با صدای «عماد رام»
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی اثر می خندم
چه بی ثمر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من
من آن دیر آشنا را می شناسم
من آن شیرین اد...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 عماد رام > مولا علی (متن ترانه)
علی دنیا، دنیا علی
علی با ما، با ما علی
همه پنهان، پیدا علی
علی مولا، مولا علی
چو بگشایم لب به سخن
علی باشد گفته من
ز دل گویم تنها علی
علی مولا، مولا علی
ندارم در دل هوسی
نمی‌نوشم جام کسی
علی ساغر بود و علی
علی مولا، مولا علی
علی جان شد در ...
متن ترانۀ ' بهار من گذشته شاید' سروده ' معینی کرمانشاهی'
با دستخط ' عماد رام'
فروردین ۱۳۴۹
@taraneh_50
🎵 عماد رام , بهار من گذشته شاید

📜 متن ترانه :
چرا تو جلوه ساز این بهار من نمی شوی
چه بوده آن گناه من که یار من نمی شوی
بهار من گذشته شاید
شکوفه ی جمال تو ، شکفته در خیال من
چرا نمی کنی نظر ، به زردی جمال من
بهار من گذشته شاید
تو را چه حاجت نشانه من
تویی که پا نمی نهی به خانه من
چه بهتر آن...
متن ترانۀ 'بهار من گذشته شاید'
سروده زنده‌یاد 'معینی کرمانشاهی'
با دستخط 'عماد رام'
فروردین ۱۳۴۹
@FardayeBehrooz
🎵 عماد رام , در این دنیا

📜 متن ترانه :
در این دنیا تک و تنها شدم من گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی اثر می خندم چه بی ثمر می گریم
به ناگاهی چرا رسوا شدم من چرا عاشق چرا شیدا شدم من
من آن بیراه چرا را میشناسد من آن شیرین ادا رو میشناسم
محبت...
متن ترانۀ ' بهار من گذشته شاید' سروده ' معینی کرمانشاهی'
با دستخط ' عماد رام'
فروردین ۱۳۴۹
@taraneh_50
متن ترانه ی ' بهار من گذشته شاید' سروده ی زنده یاد ' معینی کرمانشاهی'
با دست خطِ زنده یاد ' عماد رام'
فروردین ۱۳۴۹
🆔 @ayehayebarani
🌗 3 خرداد سالگرد درگذشت #عماد_رام
📜متن ترانه ' ایران ایران '
✍️ ترانه سرا: #علیرضا_میبدی
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر و رها می کنم از درد شبونه
دل موطن من مرده ز بیداد زمونه
ایران ایران، سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من
ایران ایران سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وط...
یک آهنگ سه اجرا (39)...در این دنیا....عماد رام.....الهه.....داریوش و فتانه اقبالی
✍ آهنگ : استاد عماد رام..
ترانه سرا : استاد معینی کرمانشاهی..
متن ترانه::
در این دنیا تک و ...
🆔
🍂🌸🍂
متن آهنگ در این دنیا عماد رام
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق، چرا شیدا شدم من
من آن شیرین اَدا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبّت بین...
متن آهنگ در این دنیا عماد رام
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق، چرا شیدا شدم من
من آن شیرین اَدا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبّت بینِ ما ک...
متن ترانه ب ' بهار من گذشته شاید'
سروده ی زنده یاد معینی کرمانشاهی با دست خطِ زنده یاد عماد رام
فروردین ۱۳۴۹
🆔 @ayehayebarani
‍ ‍ متن آهنگ در این دنیا عماد رام
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق، چرا شیدا شدم من
من آن شیرین اَدا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبّت بینِ ما کا...
‍ ‍ متن آهنگ در این دنیا عماد رام
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق، چرا شیدا شدم من
من آن شیرین اَدا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبّت بینِ ما کا...
‍ ‍ متن آهنگ در این دنیا عماد رام
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق، چرا شیدا شدم من
من آن شیرین اَدا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبّت بینِ ما کا...
متن آهنگ در این دنیا عماد رام
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق، چرا شیدا شدم من
من آن شیرین اَدا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبّت بینِ ما کارِ خ...
متن آهنگ در این دنیا عماد رام
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق، چرا شیدا شدم من
من آن شیرین اَدا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبّت بینِ ما کارِ خ...
متن آهنگ در این دنیا عماد رام
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی ثمر می خندم
چه بی اثر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق، چرا شیدا شدم من
من آن شیرین اَدا را می شناسم
من آن زود آشنا را می شناسم
محبّت بینِ ما کارِ خ...
متن آهنگ زیبای «در این دنیا» با صدای «عماد رام»
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی اثر می خندم
چه بی ثمر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من
من آن دیر آشنا را میشناسم
من آن شیرین ادا را می شناسم
من آ...
متن آهنگ زیبای «در این دنیا» با صدای «عماد رام»
در این دنیا تک و تنها شدم من
گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد
شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی اثر می خندم
چه بی ثمر می گریم
به ناکامی چرا رسوا شدم من
چرا عاشق چرا شیدا شدم من
من آن دیر آشنا را میشناسم
من آن شیرین ادا را می شناسم
من آ...
🎵 عماد رام , بهار غم آلود (آلبوم تنهای تنها)

📜 متن ترانه :
بهار غم آلود
هر بهاری که آید
یادم آید از آن شب
نغمه خواندی به گوشم
من گریزانم از غم
هر بهاری که آید
یادم آید که گفتی
مستی و بی خیالی
شد نصیبم ز عالم
دگر بین ما
هرچه بود گذشته
شراره عشق
همچو دود گذشته
آن شب پر امید و آرزو
با نوای غ...
متن ترانه ' بهار من گذشته شاید' سروده ' معینی کرمانشاهی'
با دستخط ' عماد رام'
فروردین ۱۳۴۹
#عماد_رام
@archivetaraneh
▶️ آهنگ: من دیگه بچه نمیشم
🎵 آهنگساز: عماد رام
🎤 خواننده: نادر گلچین
📝 ترانه سرا: معینی کرمانشاهی
💽 آلبوم: بوی بهار
🔶 گلچین از جمله خوانندگان صاحب سبک و دارای صدایی خاص با سوزی پنهانی با تحریرهای شمرده و پخته آوازی بود. وی شعر را به خوبی می‌شناخت و به خوبی و شمردگی در آوازهایش ادا می‌کرد.
از آثار...
▶️ آهنگ: من دیگه بچه نمیشم
🎵 آهنگساز: عماد رام
🎤 خواننده: نادر گلچین
📝 ترانه سرا: معینی کرمانشاهی
💽 آلبوم: بوی بهار
🔶 گلچین از جمله خوانندگان صاحب سبک و دارای صدایی خاص با سوزی پنهانی با تحریرهای شمرده و پخته آوازی بود. وی شعر را به خوبی می‌شناخت و به خوبی و شمردگی در آوازهایش ادا می‌کرد.
از آثار...
▶️ آهنگ: من دیگه بچه نمیشم
🎵 آهنگساز: عماد رام
🎤 خواننده: نادر گلچین
📝 ترانه سرا: معینی کرمانشاهی
💽 آلبوم: بوی بهار
🔶 گلچین از جمله خوانندگان صاحب سبک و دارای صدایی خاص با سوزی پنهانی با تحریرهای شمرده و پخته آوازی بود. وی شعر را به خوبی می‌شناخت و به خوبی و شمردگی در آوازهایش ادا می‌کرد.
از آثار...
▶️ آهنگ: من دیگه بچه نمیشم
🎵 آهنگساز: عماد رام
🎤 خواننده: نادر گلچین
📝 ترانه سرا: معینی کرمانشاهی
💽 آلبوم: بوی بهار
🔶 گلچین از جمله خوانندگان صاحب سبک و دارای صدایی خاص با سوزی پنهانی با تحریرهای شمرده و پخته آوازی بود. وی شعر را به خوبی می‌شناخت و به خوبی و شمردگی در آوازهایش ادا می‌کرد.
از آثار...
متن ترانه 'مسبب' با صدای داریوش 
شاعر : حسین معینی کرمانشاهی 
» آهنگ ساز : عماد رام 
» خواننده : داریوش 
» آلبوم : مسبب 
» آهنگ : مسبب 
الهی به مستان...الهی به مستان جام شهود
به عقل آفرینان...به عقل آفرینان بزم وجود
به آنان که...به آنان که بی باده . مست آمدند
ننوشیده می . می پرست آمدند
دلم مجمر آت...
متن ترانه👇
در این دنیا تک و تنها شدم من گیاهی در دل صحرا شدم من
چو مجنونی که از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من
چه بی اثر می خندم چه بی ثمر می گریم
به ناگاهی چرا رسوا شدم من چرا عاشق چرا شیدا شدم من
من آن بیراه چرا را میشناسد من آن شیرین ادا رو میشناسم
محبت بین ما کار خدا بود از این جا من خدا...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 عماد رام > بهار من گذشته شاید > بهار من گذشته شاید (متن ترانه)
چرا تو جلوه‌ساز این بهار من نمی‌شوی
چه بوده آن گناه من که یار من نمی‌شوی
بهار من گذشته شاید
شکوفه جمال تو شکفته در خیال من
چرا نمی‌کنی نظر به زردی جمال من
بهار من گذشته شاید
تو را چه حاجت نشانه من
تویی که پا نم...
⬆️
متن ترانه ی@پایان عشق
ترانه سرا@رحیم معینی کرمانشاهی
آهنگساز@عماد رام
تنظیم@هومن محمدی
خواننده@داریوش اقبالی عزیز
@ashegane_daryoush
آزادگی را من نديدم اين زمان، غير از کلامی
جز اين اگر ديدی به او جانا رسان، از ما سلامی
باور نکن در عهد ما، يک جو در اين دل ها صفا
کو همدمی وای از اين، بی ه...
😍🌹🌹🌹🌹
گفتگو با دل یکی از زیباترین آهنگهای داریوش است که در آن به درد دل با دل خودش میپردازد.
متن آهنگ :🌹🌹🌹
به تو می‌گم که نشو دیوونه ای دل
به تو می‌گم که نگیر بهونه ای دل
من دیگه بچه نمی‌شم آه، دیگه بازیچه نمی‌شم
من دیگه بچه نمی‌شم آه، دیگه بازیچه نمی‌شم
به تو می‌گم عاشقی ثمر نداره
واسه تو جز غم و...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 عماد رام > مولا علی (متن ترانه)
علی با ما، ما با علی
همه پنهان، پیدا علی
علی مولا، مولا علی
چو بگشایم لب به سخن
علی باشد گفته من
ز دل گویم تنها علی
علی مولا، مولا علی
ندارم در دل هوسی
نمی‌نوشم جام کسی
علی ساغر بود و علی
علی مولا، مولا علی
علی جان شد در بدنم
نمی‌میرم زنده ...
‍ ☘☘☘☘☘
متن ترانه 'مسبب' با صدای داریوش
شاعر : حسین معینی کرمانشاهی
» آهنگ ساز : عماد رام
» خواننده : داریوش
» آلبوم : مسبب
» آهنگ : مسبب
الهی به مستان...الهی به مستان جام شهود
به عقل آفرینان...به عقل آفرینان بزم وجود
به آنان که...به آنان که بی باده . مست آمدند
ننوشیده می . می پرست آمد...
‍ ☘☘☘☘☘
متن ترانه 'مسبب' با صدای داریوش
شاعر : حسین معینی کرمانشاهی
» آهنگ ساز : عماد رام
» خواننده : داریوش
» آلبوم : مسبب
» آهنگ : مسبب
الهی به مستان...الهی به مستان جام شهود
به عقل آفرینان...به عقل آفرینان بزم وجود
به آنان که...به آنان که بی باده . مست آمدند
ننوشیده می . می پرست آمد...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 عماد رام > فرنگیس > فرنگیس (متن ترانه)
شب، شب که می‌شه تو کوچه غم
اشک من می‌شه ستاره
من، چشمامو به ابرا می‌دم
آسمون بارون می‌باره
می‌خونم آخ که دیگه فرنگیس
عشق تو داغونم کرد
به کی بگم که چشمات
توغصه زندونم کرد
دلم شده دیوونه
خدا خودش می‌دونه
کوچه دلش می‌گیره
سکوتشو می‌شکون...
متن آهنگ عشق نو رسیده از عماد رام
@saz_o_nava
♫♫ ای عشق نو رسیده ام
غم من از سخن گذشته
به کوی دیگری برو
که عاشقی ز من گذشته
یادم میار آن، بگذشته های تلخ جوانی
آتش بگیری، کآتش گرفتم، در زندگانی
ره بگشای، غم که غریبی
سر به گریبان می گذرد
غم چو غباری، خانه به دوشی
رو به بیابان می گذرد
یادم میار آن، بگ...
💞💞 @mqwww 💞💞
شاعــــر : ↜ رحیم معینی کرمانشاهی ↝
آهنگ ساز: ↜ عماد رام ↝
تنظیــــم : ↜ هومن محمدی ↝
خــواننده : 🌟داریوش اِقبالی🌟
آلبـــــوم : ✿ انسان ✿
متن آھنگ : 🔻 پایان عشق 🔻
🔻آاازااادگي رااا من نديدم اين زمااان، غير از کلااامي
جز اين اگر ديدي به او جااانااا رسااان، از مااا سلااامي
باااور نکن ...
متن ترانه ی@پایان #عشق
ترانه سرا@رحیم معینی کرمانشاهی
آهنگساز@عماد رام
تنظیم@هومن محمدی
خواننده@داریوش اقبالی عزیز
@Dariushrahaee
آزادگی را من نديدم اين زمان، غير از کلامی
جز اين اگر ديدی به او جانا رسان، از ما سلامی
باور نکن در عهد ما، يک جو در اين دل ها صفا
کو همدمی وای از اين، بی هم زبان...
تصنیف لطیف بوی بهار با صدای استاد نادر گلچین بر آهنگی از شادروان عماد رام بر ترانه‌ای زیبا از استاد معینی کرمانشاهی
. متن ترانه:
نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد
شکوفه زار موی تو بوی بهار میدهد
چو دسته های سنبل کنار هم فتاده ای
به روی شانه موی تو بوی بهار میدهد
چو برگ یاس نورسی که دیده چشم من بسی
سپی...