نتایج جستجو "لری بختیاری"

🔴سیت بیارم
می توان نوا و آهنگ ترانه « سیت بیارم »لری را یکی از مقام های موسیقایی ویکی از ترانه های کهن وبه یاد مانده از سده های پیشین دانست. فضای ذهنی چامه های این ترانه، زندگی ساده و بی پیرایه ی اقوام لر را بیانگر است.
🔴این مقام موسیقایی در میان ایل پاپی ، با تغییر در...
‍ متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
آی، خرمن غم سر دِلُم زِی بافَه بافَه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مَهِ مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارون، مو چی گورو
مو چی بَر...
بارو بارو - حسین فرجی
بازخوانی ها : عبدالله غیابی ، محمد میرزاوند، رضا سقایی و ... گروه رستاک
دوباره خوانی در کاست گل شادی 1371
بسیاری ازمردم فکر می کنند ترانه معرف و لری بارو بارو (بارون بارون)، یک اثر موسیقیایی جدید است که توسط گروه باذوق «رستاک» ساخته و پرداخته و اجرا شده است؛ در حالی که نسل ...
‍ آهنگ غمگین لری بختیاری
با نام نازک دل
از کاظم قادری
♥️♥️♥️♥️♥️♥️
متن آهنگ لری کاظم قادری با نام نازک دل
مو نازک دلم درک مو مشکله / با هر چی اسازم به جز حوصله
یه وقتایی که پرت و ناراحتم / نواس زم برنجی که کم طاقتم
همیشه و مو زخم ایزی روزگار / منه سینه قلبه کشیدم به دار
پر عشق و احساس بی ...
‍ آهنگ غمگین لری بختیاری
با نام نازک دل
از کاظم قادری
♥️♥️♥️♥️♥️♥️
متن آهنگ لری کاظم قادری با نام نازک دل
مو نازک دلم درک مو مشکله / با هر چی اسازم به جز حوصله
یه وقتایی که پرت و ناراحتم / نواس زم برنجی که کم طاقتم
همیشه و مو زخم ایزی روزگار / منه سینه قلبه کشیدم به دار
پر عشق و احساس بی ...
‍ متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
آی، خرمن غم سر دِلُم زِی بافَه بافَه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مَهِ مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارون، مو چی گورو
مو چی بَر...
‍ متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
آی، خرمن غم سر دِلُم زِی بافَه بافَه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مَهِ مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارون، مو چی گورو
مو چی بَر...
M ,,,,A:
متن آهنگ لری علی تاجمیری با نام دا
دا تونی دار و ندارم، دا تونی باغ بهارم
دا همه راز وجودم، دا امید روزگارم
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حلالم
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حلالم
رنگ گل رنگ تیاته، چشمه چی مهر و صفاته
دا بگو تا مو بخونم، جونم آرنگ صداته
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حل...
متن آهنگ لری علی تاجمیری با نام دا
دا تونی دار و ندارم، دا تونی باغ بهارم
دا همه راز وجودم، دا امید روزگارم
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حلالم
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حلالم
رنگ گل رنگ تیاته، چشمه چی مهر و صفاته
دا بگو تا مو بخونم، جونم آرنگ صداته
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حلالم
دا د...
متن آهنگ لری علی تاجمیری با نام دا
دا تونی دار و ندارم، دا تونی باغ بهارم
دا همه راز وجودم، دا امید روزگارم
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حلالم
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حلالم
رنگ گل رنگ تیاته، چشمه چی مهر و صفاته
دا بگو تا مو بخونم، جونم آرنگ صداته
دا بگُ تا کی بنالم دا بکن شیرت حلالم
دا د...
متن آهنگ لری کوروش اسدپور با نام همتوار
….
بختیاری تا لرستون، بویراحمد تا کهگلو
همه از خین یکیم از یک چه دیدیم ای گوو
هی نگوییم تو بویر، مو بختیاری، هو لره
همه از خین یکیم هر چه لرن مثل دُره
از لرسون کل ورارین تا بیشنه کهگلو
بخیوری گو گپه اویده وا تیپ و گرو
ما یه قومیم پاک نژاد و همتوار و ریشه ...
👆🏼👆🏼👆🏼متن ترانه:
مو چنون بختم بده طالم سياهه
هرچی كه خووی كنم ايگون گناهه
خوت گلی تيات گلن، حرسات گلاوه
دندونات چی بسد و لوات اناوه
(دُدَر لچك ريولی)
كم بكن امروز صوه دُر ديه كشتيم
مر نوني كه ز غمت دلم كواوه
(دُدَر لچك ريالی)
خوت دوا خوت درمونی خوت درد سختی
دُر بيو بنشين كِلُم حالم خراوه
به گ...
‍ متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
آی، خرمن غم سر دِلُم زِی بافَه بافَه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مَهِ مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارون، مو چی گورو
مو چی بَر...
#رقص_محلی یا #فولکلور
نوعی از رقص است که ریشه در فولکلور، عادات و سنن قومی و عشیره‌ای دارد. این نوع از رقص حاصل تداوم سنِت بیان گروهِی جامعه‌ای کوچک از مردمانی است که شادی و غم یا هر احساس دیگر مشترِک جمعی را با زبان حرکت و ایماء و اشاره و در غالب حرکاتی موزون منتقل می‌کنند. رقص محلی در واقع راوی ...
طبق گفته بزرگان در زمان قدیم که خان و خان بازی بوده رسم بوده که در عروسیها خانها شرکت داشته باشند و اولین هدیه (ری گشون) را به عروسها بدهند در یکی از همین عروسیها موقع دادن هدیه خان از عروس خوشش میاد و دستور میده عروس را بدزدند بعد از دزدیدن عروس داماد بیچاره تفنگ را برمیدارد و میرود که عروس را پس ب...
طبق گفته بزرگان در زمان قدیم که خان و خان بازی بوده رسم بوده که در عروسیها خانها شرکت داشته باشند و اولین هدیه (ری گشون) را به عروسها بدهند در یکی از همین عروسیها موقع دادن هدیه خان از عروس خوشش میاد و دستور میده عروس را بدزدند بعد از دزدیدن عروس داماد بیچاره تفنگ را برمیدارد و میرود که عروس را پس ب...
طبق گفته بزرگان در زمان قدیم که خان و خان بازی بوده رسم بوده که در عروسیها خانها شرکت داشته باشند و اولین هدیه (ری گشون) را به عروسها بدهند در یکی از همین عروسیها موقع دادن هدیه خان از عروس خوشش میاد و دستور میده عروس را بدزدند بعد از دزدیدن عروس داماد بیچاره تفنگ را برمیدارد و میرود که عروس را پس ب...
طبق گفته بزرگان در زمان قدیم که خان و خان بازی بوده رسم بوده که در عروسیها خانها شرکت داشته باشند و اولین هدیه (ری گشون) را به عروسها بدهند در یکی از همین عروسیها موقع دادن هدیه خان از عروس خوشش میاد و دستور میده عروس را بدزدند بعد از دزدیدن عروس داماد بیچاره تفنگ را برمیدارد و میرود که عروس را پس ب...
‍ متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
آی، خرمن غم سر دِلُم زِی بافَه بافَه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مَهِ مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارون، مو چی گورو
مو چی بَر...
‍ متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
آی، خرمن غم سر دِلُم زِی بافَه بافَه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مَهِ مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارون، مو چی گورو
مو چی بَر...
‍ متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
آی، خرمن غم سر دِلُم زِی بافَه بافَه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مَهِ مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارون، مو چی گورو
مو چی بَر...
متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
…..
آی، خرمن غم سر دلم زی بافه بافه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مه مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارونریا، مو چی گورو
مو چی بردم...
ایمشو اول قهاره : امشب شب یلداست
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
از ترانه های کهن فولکلوریک لرستان که شب یلدا می خوانده اند. کودکان و نوجوانان بالای پشت بام رفته و شال و گلونی آویزان می کرده اند و ابیاتی در مبارک بودن شب یلدا می خوانده اند و صاحبخانه خوراکی و تنقلات برای آنها بالا می فرستاده است از طریق شال یا گلونی که...
متن آهنگ لری کوروش اسدپور با نام همتوار
….
بختیاری تا لرستون، بویراحمد تا کهگلو
همه از خین یکیم از یک چه دیدیم ای گوو
هی نگوییم تو بویر، مو بختیاری، هو لره
همه از خین یکیم هر چه لرن مثل دُره
از لرسون کل ورارین تا بیشنه کهگلو
بخیوری گو گپه اویده وا تیپ و گرو
ما یه قومیم پاک نژاد و همتوار و ریشه ...
متن آهنگ لری موسی موسوی با نام بافه غم (بختیاری)
…..
آی، خرمن غم سر دلم زی بافه بافه
شیون شو نصف شو، کردُم کلافه
مو ایبینم دای مه مِن ریت
دلم خینه از غم دیریت
دلم خینه، دلم خینه، مو ایسوسم هو نیبینه
غم دیریت گل چه سنگینه، وای دلم خینه، غم دیریت گل چه سنگینه
تو چی بارونریا، مو چی گورو
مو چی بردم...
متن آهنگ لری کوروش اسدپور با نام همتوار
….
بختیاری تا لرستون، بویراحمد تا کهگلو
همه از خین یکیم از یک چه دیدیم ای گوو
هی نگوییم تو بویر، مو بختیاری، هو لره
همه از خین یکیم هر چه لرن مثل دُره
از لرسون کل ورارین تا بیشنه کهگلو
بخیوری گو گپه اویده وا تیپ و گرو
ما یه قومیم پاک نژاد و همتوار و ریشه دار
ج...
♥♥♥♥♥
متن آهنگ لری کوروش اسدپور با نام همتوار
….
بختیاری تا لرستون، بویراحمد تا کهگلو
همه از خین یکیم از یک چه دیدیم ای گوو
هی نگوییم تو بویر، مو بختیاری، هو لره
همه از خین یکیم هر چه لرن مثل دُره
از لرسون کل ورارین تا بیشنه کهگلو
بخیوری گو گپه اویده وا تیپ و گرو
ما یه قومیم پاک نژاد و همتوار ...
دکلمه لرى
🎤بانو تیام گودرزى
متن ترانه اى از ياسين بندرى
@golchin_bakhtiyari
#ترانه_لری_سیت_بیارم
می توان نوا و آهنگ ترانه « سیت بیارم » را ، یکی از مقام های موسیقایی و یکی از ترانه های کهن وبه یاد مانده از صده های پیشین دانست. فضای ذهنی چامه های این ترانه، زندگی ساده و بی پیرایه در گذشته را بیان می کند که هم برای هرکسی بار عاطفی آن پرمعنا و خاطره انگیز است و هم گویای شادی...
ت عجیبی به جیپسی‌های خودمان داشتند به آنجا آمدند که با زبان خاصی حرف می‌زد.
کولی های خوزستان
گروهی از مردم خوزستان را کولی ها تشکیل میدهند.زبان کولی های خوزستان عربی است.کولی ها هم اکنون در شهرهای اهواز،آبادان و خرمشهر سکونت دارندو در حفظ و تداوم موسیقی سنتی عرب در خوزستان بسیار موثر بوده اند.کولی...
متن ترانه و ترجمه فارسی آهنگ لری سرزمینم ایرج رحمان پور :
🌹سرزمینم، سرزمینم، کُت کُت اّنو نشینم چی کویا با زخمی امٌا سر وه بالا
سرزمینم سرزمینم، ای سرزمین تکه پاره شده و غمگین نشینم، چون کوه ها باش زخمی اما سر بلند
🌹چی دِنا اّفتو ِبئیرِ، بَر کو و یارو ...
‌'#گل_ناز_داروم'
گل نازداروم مه شوگارم
بیو بیاو كه دلوم سیت تنگه
ندونوم تاكی دلت چی سنگه
بهار اوید وا گل گندوم
موتهنا وا درد تو مندوم
ولوم كردی وا دل پر دردوم
دلوم خینه دی ز حرفا مردم
گودی بی كه وا بهار ایام
سی چه په نیاهی
حالا دیه باور ایكنم كه تو بی وفائی
زویرت رهدوم مكن وام چی نو گل نا...
تاریخچه و متن اصلی ترانه لری دایه دایه
دایه دایه مشهور ترین ترانه لری است که در مقام « سه پا » خوانده و اجرا می گردد.
کلمه «دایه» در لری میان کوه و بالاگریوه (بخش وسیعی از میان کوه لرستان که شامل ایل های میر ، پاپی و دریکوند می باشند شامل طوایفی چون : بهاروند، کرد علی وند ، نجف وند ، کریف و...