نتایج جستجو "محمد معتمدی"

متن ترانه #ای_عشق #محمد_معتمدی
ای عشق بلرزان تن دنیایی ما را
در زخم بپیچان دل سودایی ما را
خنیا گر نوریم در این ساکت تاریک
پر شور کن آواز اهورایی ما را
افسوس دراین وسعت بی‌برگ نفهمید
جز اشک کسی راز شکوفایی ما را
مجونتر و آواره ترینیم در این دشت
افزونتر از این کن غم لیلایی مارا
بر قله تاریخ از ...
متن آهنگ کویر از محمد معتمدی
ای چشمان مست تو مینای شراب من
یاد تو چه می کند با حال ِ خراب من
نوا منم ترانه تویی
به موج غم کرانه تویی
به عشق تو فسانه منم
ز خود بی گانه منم
خزان منم جوانه تویی
Khazan Manam Javaneh Toei
بهشت جاودانه تویی
نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
میدانی که بی قرار و دل شکسته ام...
متن آهنگ کویر🎼
محمد معتمدی
ای چشمان مست تو مینای شرابه من یاد تو چه میکند با حاله خرابه من
نوا منم ترانه تویی به موجه غم کرانه تویی به عشقه تو فسانه منم ز خود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی بهشته جاودانه تویی نوایه عاشقانه تویی تو دیوانه منم
می دانی که بی‌قرار و دل شکسته‌ ام بر عشقه کسی به جز تو ...
متن آهنگ کویر🎼
محمد معتمدی
ای چشمان مست تو مینای شرابه من یاد تو چه میکند با حاله خرابه من
نوا منم ترانه تویی به موجه غم کرانه تویی به عشقه تو فسانه منم ز خود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی بهشته جاودانه تویی نوایه عاشقانه تویی تو دیوانه منم
می دانی که بی‌قرار و دل شکسته‌ ام بر عشقه کسی به جز تو ...
@maslake_eshgh
متن آهنگ دوم :👇👇👇
آتش تو قصد مردم میکند
نار کز وی زاد، بر مردم زند
(مولوی)
عاشقم من بر فن دیوانگی
سیرم از فرهنگی و فرزانگی
(مولوی)
مرید:
از یک اندیشه که آید در درون
صد جهان گردد به یک دم سرنگون
مولوی (صدای محمد معتمدی):
شرح میخواهد بیان این سخن
لیک می ترسم از افهام کهن
فهم های ک...
متن آهنگ کویر🎼
محمد معتمدی
ای چشمان مست تو مینای شرابه من یاد تو چه میکند با حاله خرابه من
نوا منم ترانه تویی به موجه غم کرانه تویی به عشقه تو فسانه منم ز خود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی بهشته جاودانه تویی نوایه عاشقانه تویی تو دیوانه منم
می دانی که بی‌قرار و دل شکسته‌ ام بر عشقه کسی به جز تو ...
متن آهنگ محمد معتمدی کوبار
بر لوح دل من غزل عشق نوشته
ذرات وجودم همه با عشق سرشته
ای فاصله ی پای منو بال فرشته
ای عشق ای عشق ای عشق
با این دل چون آهن چه کردی
با من چه کردی با من چه کردی
از روز خلقت با من که مستم
بودی که بودم هستی که هستم
آتش به جانم کردی تو کردی
آوازه خوانم کردی تو کردی
ب...
متن آهنگ محمد معتمدی کوبار
بر لوح دل من غزل عشق نوشته
ذرات وجودم همه با عشق سرشته
ای فاصله ی پای منو بال فرشته
ای عشق ای عشق ای عشق
با این دل چون آهن چه کردی
با من چه کردی با من چه کردی
از روز خلقت با من که مستم
بودی که بودم هستی که هستم
آتش به جانم کردی تو کردی
آوازه خوانم کردی تو کردی
ب...
محمد معتمدی / کویر

📜 متن ترانه :
ای چشمان مست تو مینای شراب من
یاد تو چه می کند با حال خراب من
نوا منم ترانه تویی
به موج غم کرانه تویی
به عشق تو فسانه منم
ز خود بی گانه منم
خزان منم جوانه تویی
بهشت جاودانه تویی
نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
میدانی که بی قرار و دل شکسته ام
بر ع...
متن آهنگ کویر از محمد معتمدی
ای چشمان مست تو مینای شراب من
یاد تو چه میکند با حال خراب من
نوا منم ترانه تویی
به موج غم کرانه تویی
به عشق تو فسانه منم ز خود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی
بهشت جاودانه تویی
نوای عاشقانه تویی
تو دیوانه منم
میدانی که بیقرار و دل شکسته ام
بر عشق کسی به جز تو دل نبسته...
🎵 محمد معتمدی , کوی خرابات

📜 متن ترانه :
سر خوش از کوی خرابات گذر کردم دوش
به طلب کاری ترسا بچه ی باده فروش
پیشم آمد به سر کوچه پری رخساری
کافری اشوه گری زلف چو زنار به دوش
🍷⚜🍷
متن آهنگ خورشید محمد معتمدی
♪♪♫♫♪♪♯
از ما مرو ای چراغ روشن
تا زنده شود هزار چون من
♪♪♫♫♪♪♯ تا بشکفد از درون هر خار
صد نرگس و یاسمن و سوسن ♪♪♫♫♪♪♯
ای روزن خانه را چو خورشید
یا خانه بسته را چو روزن
از شوق تو باع و راغ در جوش
وز عشق تو گل دریده دامن
از ما مرو ای چراغ روشن
تا زنده شود هزار چون م...
❄️☁️⚡️❄️☁️⚡️❄️☁️⚡️❄️☁️⚡️
متن ترانه #ای_عشق #محمد_معتمدی
ای عشق بلرزان تن دنیایی ما را
در زخم بپیچان دل سودایی ما را
خنیا گر نوریم در این ساکت تاریک
پر شور کن آواز اهورایی ما را
افسوس دراین وسعت بی‌برگ نفهمید
جز اشک کسی راز شکوفایی ما را
مجونتر و آواره ترینیم در این دشت
افزونتر از این کن غم لیلا...
متن آهنگ یلدا محمد معتمدی
توو چله ی من امسال کدوم شعر و کدوم فال
باز یاد اونو زنده کرده
حافظ بگو کدوم فال کدوم روزو کدوم سال اونی که رفته برمیگرده
آی اونی که رفته برمیگرده
امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره دلواپس لبخند اونه
کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه
آه تا پشت این در میر...
محمد معتمدی : کویر

📜 متن ترانه :
ای چشمان مست تو مینای شراب من
یاد تو چه می کند با حال خراب من
نوا منم ترانه تویی
به موج غم کرانه تویی
به عشق تو فسانه منم
ز خود بی گانه منم
خزان منم جوانه تویی
بهشت جاودانه تویی
نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
میدانی که بی قرار و دل شکسته ام
بر عش...
متن آهنگ کویر محمد معتمدی
ای چشمان مست تو مینای شراب من یاد تو چه میکند با حال خراب من
نوا منم ترانه تویی به موج غم کرانه تویی به عشق تو فسانه منم زخود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی بهشت جاودانه تویی نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
میدانی که بی‌ قرار و دل شکسته‌ ام بر عشق کسی به جز تو دل نبسته‌ ام
...
🎵 محمد معتمدی , کویر
متن ترانه :
ای چشمان مست تو مینای شراب من
یاد تو چه می کند با حال خراب من
نوا منم ترانه تویی
به موج غم کرانه تویی
به عشق تو فسانه منم
ز خود بی گانه منم
خزان منم جوانه تویی
بهشت جاودانه تویی
نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
میدانی که بی قرار و دل شکسته ام
بر عشق...
متن آهنگ یلدا محمد معتمدی
توو چله ی من امسال کدوم شعر و کدوم فال
باز یاد اونو زنده کرده
حافظ بگو کدوم فال کدوم روزو کدوم سال اونی که رفته برمیگرده
آی اونی که رفته برمیگرده
امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره دلواپس لبخند اونه
کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه
آه تا پشت این در میر...
شعر و متن آهنگ #یلدا با صدای #محمد_معتمدی
توو چله ی من امسال کدوم شعر و کدوم فال
باز یاد اونو زنده کرده
حافظ بگو کدوم فال کدوم روزو کدوم سال اونی که رفته برمیگرده
آی اونی که رفته برمیگرده
امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره دلواپس لبخند اونه
کئوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه...
شعر و متن آهنگ یلدا با صدای محمد معتمدی :
توو چله ی من امسال کدوم شعر و کدوم فال
باز یاد اونو زنده کرده
حافظ بگو کدوم فال کدوم روزو کدوم سال اونی که رفته برمیگرده
آی اونی که رفته برمیگرده
امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره دلواپس لبخند اونه
کئوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه...
🎵 محمد معتمدی , یلدا (ورژن جدید)

📜 متن ترانه :
تو چله ی من امسال کدوم شعر و کدوم فال
باز یاد اونو زنده کرده
حافظ بگو کدوم فال کدوم روز و کدوم سال اونی که رفته بر میگرده
آی اونی که رفته برمیگرده
امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره دلواپس لبخند اونه
کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پ...
شعر و متن آهنگ #یلدا با صدای #محمد_معتمدی
توو چله ی من امسال کدوم شعر و کدوم فال
باز یاد اونو زنده کرده
حافظ بگو کدوم فال کدوم روزو کدوم سال اونی که رفته برمیگرده
آی اونی که رفته برمیگرده
امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره دلواپس لبخند اونه
کئوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه...
🎵 محمد معتمدی , در جستجوی آرامش

📜 متن ترانه :
شدم رودی تو را دریا به دریا جستجو کردم برای دیدنت هفت آسمان را زیر و رو کردم
تو باید آن من باشی جنونه جانه من باشی تو باید آن من باشی جنونه جانه من باشی
جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمانه من باشی جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمانه من باشی
...
🎵 محمد معتمدی , در جستجوی آرامش
@zara_ban
📜 متن ترانه :
شدم رودی تو را دریا به دریا جستجو کردم برای دیدنت هفت آسمان را زیر و رو کردم
تو باید آن من باشی جنونه جانه من باشی تو باید آن من باشی جنونه جانه من باشی
جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمانه من باشی جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمانه ...
🌿🌿🌿🌺🌺🌺🌻🌺🌺🌺🌿🌿🌿
متن آهنگ ایران من محمد معتمدی
نام تو پر از خاطره هاییست که صد قرن از حادثه ها و تب ایام گذشتست
سرسبزترین سرخی فردای سپید است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است
رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است …
در فرش و خط و نغمه در شعر و ترانه فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه
در خشت و در آیینه در ت...
🎵 محمد معتمدی , کویر

📜 متن ترانه :
ای چشمان مست تو مینای شراب من
یاد تو چه می کند با حال خراب من
نوا منم ترانه تویی
به موج غم کرانه تویی
به عشق تو فسانه منم
ز خود بی گانه منم
خزان منم جوانه تویی
بهشت جاودانه تویی
نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
میدانی که بی قرار و دل شکسته ام
بر ...
🌿🌿🌿🌺🌺🌺🌻🌺🌺🌺🌿🌿🌿
متن ترانه ی زیبای ایران من با اجرای محمد معتمدی .مناسب پخش در جشن ها و اوقاتی از ساعات درسی 👇🏼👇🏼
نام تو، پر از خاطره هاییست که صد قرن
از حادثه ها و تب ایام گذشته ست
سرسبزترین سرخی فردای سپید است
رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است
در فرش و خط و نغمه،در شعر و ترانه
فرهنگ و زبان، گویش ه...
🎵آهنگ محمد معتمدی , کویر

📜 متن ترانه :
@RadioJavid
ای چشمان مست تو مینای شراب من
یاد تو چه می کند با حال ِ خراب من
نوا منم ترانه تویی
به موج غم کرانه تویی
به عشق تو فسانه منم
ز خود بی گانه منم
خزان منم جوانه تویی
بهشت جاودانه تویی
نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
میدانی که بی قرار و دل شکست...
متن آهنگ محمد معتمدی به نام سیانور
بر تو و آن خاطر آسوده سوگند
بر تو ای چشم گنه آلوده سوگند
بر آن لبخند جادویی
بر آن سیمای روشن
که از چشمان تو افتاده
آتش بر هستی من
آه ، آتش بر هستی من
عمری هر شب در رهگذارت
مانده ام چشم انتظارت
شاید یک شب بیایی
دردا تنهای تنها
بگذشته بی تو شب ها
در حسرت و جدایی
عاش...
متن آهنگ محمد معتمدی به نام سیانور
بر تو و آن خاطر آسوده سوگند
بر تو ای چشم گنه آلوده سوگند
بر آن لبخند جادویی
بر آن سیمای روشن
که از چشمان تو افتاده
آتش بر هستی من
آه ، آتش بر هستی من
عمری هر شب در رهگذارت
مانده ام چشم انتظارت
شاید یک شب بیایی
دردا تنهای تنها
بگذشته بی تو شب ها
در حسرت و جدایی
عاش...
😔 @MatnAhaang
متن آهنگ محمد معتمدی - سیانور
بر تو و آن خاطر آسوده سوگند بر تو ای چشم گنه آلوده سوگند
بر آن لبخند جادویی بر آن سیمای روشن
که از چشمان تو افتاده آتش بر هستیه من آه آتش بر هستیه من
عمری هر شب در رهگذارت مانده ام چشم انتظارت شاید یک شب بیایی
دردا تنهایی تنها بگذشته بی تو شبها در حسرتو...
🖋متن ترانه کویـــــر سروده محمد معتمدی
ای چشمان مست تو مینای شراب من
یاد تو چه می‌کند با حال خراب من
نوا منم ترانه تویی به موج غم کرانه تویی
به عشق تو فسانه منم زخود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی بهشت جاودانه تویی
نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
می‌دانی که بی‌قرار و دل شکسته‌ام
بر عشق کسی به جز ...
متن ترانه کویر از محمد معتمدی
متن آهنگ جدید #محمد_معتمدی
هر چه دیدم من، درون آینه تعبیر شد
روح من فرهاد مجنونی است، زنجیرش کنید
شب برای خسروان آرامشی دارد نهان
راز تنهایی چه باشد؟ خوب تفسیرش کنید
خواب دیدم مار گیسویش به دستم می‌خزید
حال او چون حال آتش بود، تعبیرش کنید
یاد او جان مرا با خود به هر سو می‌کشد
یار من از جنس دوزخ...
📝متن آهنگ در جستجوی آرامش
🎤 محمد معتمدی
شدم رودی تورا دریا به دریا جستجو کردم
برای دیدنت هفت آسمان را زیر و رو کردم
تو باید آن من باشی جنون جان من باشی
جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمان من باشی
چه آتش ها که افشاندم چه طوفان ها به پا کردم
به شوق دیدن آرامش چشمت چه ها کردم
🌻🌿🌸🌾🍁🍂🍃🍀
🔴Join🔜 @MeyoMot...
📝متن آهنگ در جستجوی آرامش
🎤 محمد معتمدی
شدم رودی تورا دریا به دریا جستجو کردم
برای دیدنت هفت آسمان را زیر و رو کردم
تو باید آن من باشی جنون جان من باشی
جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمان من باشی
چه آتش ها که افشاندم چه طوفان ها به پا کردم
به شوق دیدن آرامش چشمت چه ها کردم
🌻🌿🌸🌾🍁🍂🍃🍀
🔴Join🔜 @MeyoMot...
🔺 به نگاهم بنگر
🔸خواننده: محمد معتمدی (بازخوانی)
آهنگساز: پرویز یاحقی
ترانه سرا:بیژن ترقی
🔹متن ترانه:
به نگاهم بنگر به نگاهم بنگر که تمنا ریزد از آن
سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگهم بگشوده زبان
موی تو قرارم به هم می زند چشم تو به مستی رهم می زند
غمهای تو خون در دلم می کند
یاد تو ز خود غافلم می کن...
متن ترانه
تو ای امید جان من زدل شنو فغان من
👆🏽👆🏽👆🏽
◀️ به نگاهم بنگر
خواننده: محمد معتمدی (بازخوانی)
آهنگساز: پرویز یاحقی
ترانه سرا:بیژن ترقی
متن ترانه:
به نگاهم بنگر به نگاهم بنگر که تمنا ریزد از آن
سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگهم بگشوده زبان
موی تو قرارم به هم می زند چشم تو به مستی ر...
این متن آهنگ مربوط به اولین دیدار مولانا و شمس میشه با صدای همایون شجریان و
محمد معتمدی که نقش شمس رو همایون شجریان و نقش مولانا رو محمد معتمدی ایفا میکنه
شمس:
هر زمان نوعی شود دنیا و ما
بی خبر از نو شدن اندر بقا
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است
مصطفی فرمود دنیا ساعتی است
آزمودم مرگ من در ...
این متن آهنگ مربوط به اولین دیدار مولانا و شمس میشه با صدای همایون شجریان و
محمد معتمدی که نقش شمس رو همایون شجریان و نقش مولانا رو محمد معتمدی ایفا میکنه

شمس:
هر زمان نوعی شود دنیا و ما
بی خبر از نو شدن اندر بقا
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است
مصطفی فرمود دنیا ساعتی است
آزمودم مرگ ...