نتایج جستجو "مرز پرگهر"

ای ایران ای مرز پرگهر
خواننده:بنان شاعر:گل‌گلاب
آهنگساز:خالقی دستگاه:آواز دشتی
متن ترانه:
ای ایران ای مرز پرگهر ای خاکت سرچشمة هنر
دور از تو اندیشة بدان پاینده مانی و جاودان
....................
ای‌دشمن ارتو سنگ خاره‌ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم
مهرتو چون شد پیشه‌ام دور از تو نیست اندیشه‌ا...
🔴🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔴🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔴🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
‍ 🎋 🖋 متن ترانه «ايران و...» از روزبه
✍️بیزارم از کسی که بگوید نمیشود
⚡️ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
⚡️ايران و بغض فسفری من كه سد شده
⚡️ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
⚡️جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
⚡️ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
⚡️ايران و باوری كه كلک خورده از شما
⚡️...
‍ 🎋 🖋 متن ترانه «ايران و...» از روزبه
✍️بیزارم از کسی که بگوید نمیشود
⚡️ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
⚡️ايران و بغض فسفری من كه سد شده
⚡️ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
⚡️جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
⚡️ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
⚡️ايران و باوری كه كلک خورده از شما
⚡️...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
🔵🖋 متن ترانه «ايران و...»
ايران و باغ خاطره‌های لگدشده
ايران و بغض فسفری من كه سد شده
ايران و بيشه‌های پلنگان كه سال‌هاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترک خورده از شما
ايران و باوری كه كلک خورده از شما
ايران و خواهرم كه به تقدير دختری
هرشب به يک بهانه كتک خ...
‍ متن آهنگ رضا یزدانی خلیج فارس
یکی از آخر شنزار، به فکر سرقت دریاست
یکی انگار، تو خواب دیده که تاریخ ما یه رویاست
یکی فکر کرده، دست بردن تو تاریخ ما آسونه
ولی اسم خلیج فارس، همیشه فارس می مونه
بخون با من که دنیا هم دوباره بشنوه ما رو
بخون و از نو باطل کن طلسم آدمکارو
خلیج فارس، خلیج ماست، از آغاز...
ترانه_كليپ جديد «ايران و...» با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطره هاي...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
🔴🔴🔴ترانه ایرانو .. با صدای گرم روزبه اشرفی
***** بشنوید و لطفاً به اشتراک بگذارید!
با تشكر از عزيزانی كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
ايران و باغ خاطر...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
متن ترانه: 🎶🎶
#ايران و باغ خاطره هاي لگد شده
ايران و بغض فسفري من كه سد شده
ايران و بيشه هاي پلنگان كه سالهاست
جولانگه حقارت هر ديو و دد شده
ايران و قلب من كه ترك خورده از شما
ايران و باوري كه كلك خورده از شما
ايران و خواهرم كه ...
R+V6Fg==) 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و ...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
‍ 🎼#ترانه_كليپ جديد «ايران و...»
با صداي #روزبه
و كمك دوستان عزيزمون از #ايران
با تشكر از اين عزيزان كه خلق اين اثر بدون شجاعت اونها هرگز ممكن نبود: الياس، حامد، مسعود، هلاله، ياسر، رضا، اسماعيل، اهورا، سمانه، ايمان، باران، محمد رضا، محمد، روژين، امير، حسن، علي و عليرضا
متن ترانه:
#ايران و باغ خاطر...
👆👆
متن ترانه 'مريم' محسن نامجو
پریشان سنبلان، پتاب مَکِه
خماری نرگسان، در خواب مَکِه
بر اینی تا که دل، از مو بُرینی
بر اینی تا که دل، از مو بُرینی
بُرینه روزگار، اِشتاب، مَکِه
اسبِ بی کَهَر را بنگر
رنجِ بی ثمر را
شوقِ بی هدر را بنگر
مرزِ پرگهر را
اسبِ بی کَهَر را بنگر
رنجِ بی ثمر را
شوقِ بی هدر را ...