نتایج جستجو "مسعود بختیاری"

📚🎼 متن ترانه مسعود بختیاری
با گویش بختیاری و برگردان فارسی
ﺑﺎﺭ ﺍﻻ ﺳﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﻫﺎﺭﻭﻧﺖ ﺍﯾﺎﻫﻪ ؟
‏( ﺑﺎﺭﺍﻟﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﯽ ﺑﻬﺎﺭﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟ ‏)
ﺍﯼ ﮔﻼ ﺑﺎﻭﯾﻨﻪ ﺳﯽ ﮐﯽ ﺍﯾﺪﺭﺍﻫﻪ ؟
‏( ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﯽ ﺩﺭﻣﯿﺎﺩ؟ ‏)
ﻧﺪﻭﻧﻢ ﺳﯽ ﭼﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﯾﻬﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ
‏( ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﻮﻥ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ‏)
ﺑﺨﺖ ﻣﻮ ﭼﯽ ﺷﻮﮔﺎﺭﻩ ﭼﯿﻨﻮ ﺳﯿﺎﻫﻪ
‏(ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺒ...
متن آهنگ گل ناز
مسعود بختیاری
🌷🎄💕 🔊 @TranomvTaraneh
-گل ناز
گل ناز دارم مه شَوگارم
بیو بیو که دلم سیت تنگه
نَدونم تا کی دلت چی سنگه
بهار اوی وا گل گندم
مو تهنا وا درد خوم مَندم
ولم کِردی وا دل پر دردم
دلم خینه دی زه حرفا مردم
گُدی بی که با بهار ایام سیچه په نیایی
حالا دیه باور ایکنم که ...
👆👆👆ترجمه فارسی و متن ترانه مو لر بلیط خوروم از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)
مو لر بلیط خوروم
مو لر بلیط خوروم، هف سال چوپونم
ار بهلیم به قرقره مشقِ ندونم
(ممدلی شیرعلی مردون)
تفنگ ماسه طلام
تفنگ ماسه طلام، دست گوومه
جنگه با شاه کردن و کار بوومه
(ممدلی شیرعلی مردون)
بنویسم کاغذی
بنویسم ...
متن آهنگ آستاره ازاستاد مسعود بختیاری
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بد ز مو چه دیدی
که به شوگار شو سری نکشیدی
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین تندی پاته وردار
تا که تیغشتت بنه آخی تش به کار شوگار
تش به کار شوگار
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین نهلی شو بمهنه
زیتری درو که دی ریشه شو...
متن آهنگ آستاره ازاستاد مسعود بختیاری
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بد ز مو چه دیدی
که به شوگار شو سری نکشیدی
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین تندی پاته وردار
تا که تیغشتت بنه آخی تش به کار شوگار
تش به کار شوگار
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین نهلی شو بمهنه
زیتری درو که دی ریشه شو...
متن آهنگ آستاره ازاستاد مسعود بختیاری
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بد ز مو چه دیدی
که به شوگار شو سری نکشیدی
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین تندی پاته وردار
تا که تیغشتت بنه آخی تش به کار شوگار
تش به کار شوگار
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین نهلی شو بمهنه
زیتری درو که دی ریشه شو...
🔹متن آهنگ آستاره ازاستاد مسعود بختیاری
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بد ز مو چه دیدی
که به شوگار شو سری نکشیدی
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین تندی پاته وردار
تا که تیغشتت بنه آخی تش به کار شوگار
تش به کار شوگار
آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین نهلی شو بمهنه
زیتری درو که دی ریشه ش...
برافتو: برافتو
ترجمه فارسی و متن ترانه برافتو از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)
 
ببین حالا دس به یک دادن
جون سی یک دادن چندی آسونه
ببین حالا وقتی با یک بویم
روندن دشمن چندی آسونه
دیه شو تاریک سی دیدن صو
تی به ره منشین ای برت خو
حالا ای تری دی نگو نترم
خوت وری بدرو گو چی افتوبیو که وابا...
👆🏼👆🏼👆🏼متن ترانه:
مو چنون بختم بده طالم سياهه
هرچی كه خووی كنم ايگون گناهه
خوت گلی تيات گلن، حرسات گلاوه
دندونات چی بسد و لوات اناوه
(دُدَر لچك ريولی)
كم بكن امروز صوه دُر ديه كشتيم
مر نوني كه ز غمت دلم كواوه
(دُدَر لچك ريالی)
خوت دوا خوت درمونی خوت درد سختی
دُر بيو بنشين كِلُم حالم خراوه
به گ...
موسیقی ناب بختیاری؛مسعود بختیاری ؛گل ناز
✍ موسیقی شاد فولکر بختیاری
یکی از آخرین کنسرتهای زنده یاد مسعود بختیاری ؛اهواز
گل ناز ؛اثر جاودانه در موسیقی بختیاری؛ متن ترانه بر گر...
🆔
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 مسعود بختیاری > بَراَفتَو > گل ناز (متن ترانه)
#موسیقی_قومی
گل ناز دارُم مه شوگارُم
(گل نازنینم، ماه شب تارم)
بیو بیو که دلُم سیت تنگه
(بیا بیا که دلم برایت تنگ شده است)
ندونم تا کِی دلت چی سَنگه
(نمی‌دانم تا چه زمانی دلت هم‌چون سنگ است)
بهار إوی با گل گندم
(بهار با شکوفه کر...
ارسال مجتبی فلاحی فرزند مرحوم مرتضی از بندرامام خمینی
👇👇👇👇👇
متن ترانه چوپی و 'گلم ای' از آلبوم مالکنون با صدای استاد مسعود بختیاری (زنده یاد آبهمن علاءالدین)
مو که از پاکی دلم چی آسمونه
ندونم سیچه چینو وام سرگرونه
سی چینو وام سرگرونه
سر به صحرا بنم از بی همزبونی
سخته تهنا مندن و درد زمونه
تهنا با...
متن آهنگ کوگ نازنین از مسعود بختیاری
بیو ز نو تو وابو قاصد بهارم
رنگ و ری نداره بی تو روزگارم
کوگ نازنینم بیو برس به دادم
آخه خوت خه دونی دی مو تو ندارم
کوگ نازنینم دو ز نو دووارته
سی دل برشتم هم درار صداته
کوگ نازنینم بیو ز نو بخون سیم
در بده منه مال بنگ قه قهاته
روزگار بنیَر ایخوم واباس نسازم
ب...
 
متن آهنگ 👆 ترانه گلم ای از مسعود بختیاری
♫♫ 
گلم ای
مو که از پاکی دلم چی آسمونه
ندونم سیچه چینون وام سرگرونه
سی چینون وام سرگرونه
سر به صحرا بنم از بی همزبونی
سخته تهنا مندن و درد زمونه
تهنا با درد زمونه
دل گرونیم همه جا به هر دیاره
ار کویر سهده‌یه ار لاله زاره
ار چی اورا ندرای به آسمونم
دشت جون...
بلال بلال
چه خوهه ولا مال بار ونه ولا به خدا پا چشمه کوهرنگ
تا بیان ولا یک بِگرن ولا به خدا چالنگ و هف لنگ
بلال بلال های بلال بلال های گلم تند پاته وردار
تا بخونم مو سی گلم های ولا بلال و یار یار
توشمالون ولا کار ایکنن ولا به خدا ای مال و او مال
تَش نِهاد ولا گوشه دلم ولا به خدا دُنگُل تیه کال
بلا...
🎵 مسعود بختیاری , بلال بلال

📜 متن ترانه :
بلال بلال
چه خوبه ولا مال بار ونه ولا به خدا پا چشم کوهرنگ
تا بیان ولا یک بگرن ولا به خدا چارلنگ و هف لنگ
بلال بلال های بلال بلال های گلم تن پاته وردار
تا بخونم مو سی گلم های ولا بلال و یار یار
تشمالون ولا کار ایکنن ولا به خدا ای مال و او مال
ت...
‍ 🎵 مسعود بختیاری , بلال بلال

📜 متن ترانه :
بلال بلال
چه خوبه ولا مال بار ونه ولا به خدا پا چشم کوهرنگ
تا بیان ولا یک بگرن ولا به خدا چارلنگ و هف لنگ
بلال بلال های بلال بلال های گلم تن پاته وردار
تا بخونم مو سی گلم های ولا بلال و یار یار
تشمالون ولا کار ایکنن ولا به خدا ای مال و او مال...
متن ترانه 'باغ آباد' با صدای آبهمن علاءالدین (استاد مسعود بختیاری)
باغ آباد لب هاش، پر نازِ خنده هاش
صدای چلچله ها میاد از اوج صداش
تو چشمونش خدا بهار رو کاشته
روی لب هاش برگ گل رو گذاشته
هرچی میگمش بلا
خوابیده تو اون نما
چشم اون نمیشناسه
نه غریب نه آشنا
اما دل من باورش نمیشه
حرف حساب دیگه سرش...
متن آهنگ براَفتو...
با صدای روانشاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
تهنويي تش نهاد به مينه جونم
چه زم ايخو ديه ولا ندونم
خوشا همو رو كه غم نداشتم
به كي بگم اي خدا كه دي او روزا نياهن
بيو كه با خوت باهار اياري اگر نيايي
شو و روزم هر دو تا سياهن
بيو دياري بهارم گل ني
ز ويرت ره مر...
متن آهنگ براَفتو...
با صدای روانشاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
تهنويي تش نهاد به مينه جونم
چه زم ايخو ديه ولا ندونم
خوشا همو رو كه غم نداشتم
به كي بگم اي خدا كه دي او روزا نياهن
بيو كه با خوت باهار اياري اگر نيايي
شو و روزم هر دو تا سياهن
بيو دياري بهارم گل ني
ز ويرت ره مر...
متن آهنگ براَفتو...
با صدای روانشاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
تهنويي تش نهاد به مينه جونم
چه زم ايخو ديه ولا ندونم
خوشا همو رو كه غم نداشتم
به كي بگم اي خدا كه دي او روزا نياهن
بيو كه با خوت باهار اياري اگر نيايي
شو و روزم هر دو تا سياهن
بيو دياري بهارم گل ني
ز ويرت ره مر...
ترجمه فارسي و متن ترانه مو كه از پاكي دلم از مسعود بختياري (زنده ياد بهمن علاءالدين)
مو كه از پاكي دلم چي آسمونه
ندونم سيچه چينو وام سرگرونه
سي چينو وام سرگرونه
سر به صحرا بنم از بي همزبوني
سخته تهنا مندن و درد زمونه
تهنا با درد زمونه
دل گرونيم همه جا به هر دياره
ار كوير سهده‌يه ار لاله زاره
ار چ...
متن ترانه مينا بنوش از مسعود بختياري (زنده ياد بهمن علاءالدين)
واي چه خوبه مال بار كنه يارت وابات بو
كوميتچال زين مخملي به زير پات بو
چه خووه مال بار ونه به دشت شيمبار
دست گل منه دستم بو چي پار و پيرار
واي عزيزم مينا بنوش دسمال هف رنگ
چي تيات پيدا ندا به ايل چارلنگ
ويدم بي كه بينمت ديدم نبيدت
خاط...
💖متن ترانه 'باغ آباد' با صدای آبهمن💖 🌺علاءالدین (استاد مسعود بختیاری) 🌺
🌿شاعر سیروس احمدی فر 🌿
💐آهنگساز بهمن علاءالدین 💐
🥀تنظیم کننده منصور قنادپور 🥀
🌼سال اجرا 1352 در رادیو اهواز🌼____________________
🆔 @kogtarraz
باغ آباد لب هاش، پر نازِ خنده هاش
صدای چلچله ها میاد از اوج صداش
تو چشمونش خدا بهار ...
📖متن ترانه چوپی و 'گلم ای' از آلبوم مالکنون📖
🌺 با صدای استاد مسعود بختیاری 🌺🌺(زنده یاد آبهمن علاءالدین) 🌺
🆔
🌺مو که از پاکی دلم چی آسمونه
ندونم سیچه چینو وام سرگرونه
سی چینو وام سرگرونه
سر به صحرا بنم از بی همزبونی
سخته تهنا مندن و درد زمونه
تهنا با درد زمونه
دل گرونیم همه جا به هر دیاره
ار کویر...
ترجمه فارسي و متن ترانه شليل از مسعود بختياري (زنده ياد بهمن علاءالدين)
تو به دير و مو به دير، اي شـُليل كـُه وسته ميونه
مر خدا طاقت بده، اي شليل دل هردومونه
تو ز كه بيو به لم، اي شليل مو ز برافتو
آخي هردومون سهده دليم، اي شليل سير بخوريم او
كاشكي كه مو بيدم، اي شليل مرغ منه حوشت
ورچيدم خيرده برن...
ترجمه فارسي و متن ترانه شليل از مسعود بختياري (زنده ياد بهمن علاءالدين)
تو به دير و مو به دير، اي شـُليل كـُه وسته ميونه
مر خدا طاقت بده، اي شليل دل هردومونه
تو ز كه بيو به لم، اي شليل مو ز برافتو
آخي هردومون سهده دليم، اي شليل سير بخوريم او
كاشكي كه مو بيدم، اي شليل مرغ منه حوشت
ورچيدم خيرده برن...
Setaieshghar:
ترجمه فارسي و متن ترانه مينا بنوش از مسعود بختياري (زنده ياد بهمن علاءالدين)
واي چه خوبه مال بار كنه يارت وابات بو
كوميتچال زين مخملي به زير پات بو
چه خووه مال بار ونه به دشت شيمبار
دست گل منه دستم بو چي پار و پيرار
واي عزيزم مينا بنوش دسمال هف رنگ
چي تيات پيدا ندا به ايل چارلنگ
وي...
متن ترانه و برگردان پارسی:
گل ناز دارُم، مَهِ شوگارُم
(گل نازم، ماه شب تارم)
بیو بیو که دلُم سیت تنگه
(بیا بیا که دلم برایت تنگ شده است)
ندونُم تا کِی دلت چی سَنگه
(نمیدانم تا به کِی دلت چون سنگ است)
بهار اووِی با گل گندم
(بهار با شکوفه‌ی گل‌های گندم آمد)
مو تِهنا با درد تو مَندُم
(من با درد دو...
شرحي بر آلبوم وير
سرانجام اوايل سال١٣٩٤پس ازکش وقوس های فراوان که گویاسرنوشت محتوم تمامی آثار مسعودبختیاری است؛که حتی پس از مرگ وی نیز دست از گریبان وی برنمیداردجدیدترین اثر این هنرمند فقید ومحجوب ومحبوب بختیاریها با نام ویر در اوایل سالجاری منتشر و اگرچه در سطحی محدودکه خود حکایت دیگری است هشت سال ...
شرحي بر آلبوم وير؛
سرانجام اوايل سال١٣٩٤پس ازکش وقوس های فراوان که گویاسرنوشت محتوم تمامی آثار مسعودبختیاری است؛که حتی پس از مرگ وی نیز دست از گریبان وی برنمیدارد؛جدیدترین اثر این هنرمند فقید ومحجوب ومحبوب بختیاریها با نام ویر در اوایل سالجاری منتشر و اگرچه در سطحی محدود؛ که خود حکایت دیگری است، هشت...
🔺متن آهنگ برگزیده از مسعود بختیاری
می نا بنوش
(روسری بنفش)
چه خُوِوه مال بار کُنه ، یارت وابات بُو
کُمیت چال ، زین مخملی ، به زیرِ پات بُو
چه خُووه مال بار وَنه ، به دشتِ شیمبار
دستِ گل، مِن دستُم بُو، چی پار و پیرار
عزیزم مَی نا بَنوش ، دستمالِ هفت رنگ
چی تیات پیدا نَدا، به ایلِ چالنگ
وَیدُم ب...
متن آهنگ کوگ تاراز از مسعود بختیاری
ندونم سیچه چینو دلم وابام دی ساز نیاره
شو و رو تا کی ایخو سرم چینو بازی دراره
خم برم دیه برم برم والا ایچو نواستم
زندگونی چینو سیمو دی والا فاده نداره
کوگ تاراز آخی بگوین والا چینو نناله
مو دلم آخی کم طاقته والا نه چی هر ساله
کوگ تاراز آخی بگوین والا چینو نخونه
...
‍ 🎵 مسعود بختیاری , می تا بنوش
📜 متن ترانه :
وای چه خوبه مال بار کنه یارت وابات بو
کومیتچال زین مخملی به زیر پات بو
چه خووه مال بار ونه به دشت شیمبار
دست گل منه دستم بو چی پار و پیرار
وای عزیزم مینا بنوش دسمال هف رنگ
چی تیات پیدا ندا به ایل چارلنگ
ویدم بی که بینمت دیدم نبیدت
خاطرم جا نگری کندم...
ترانه + متن ترانه گل باوينه از استاد مسعود بختياری (زنده ياد آبهمن علاءالدين)
بار اله سي كي باهارونت اياهه
اي گلا باوينه سي كي اي دراهه
ندونم سيچه منه اي همه مردم
بخت مو چي شوگاره چينو سياهه
ري دلم سنگينه غم، دل بيقراره
روز و شو تيام ايگوي اور بهاره
آخه تا كي چينو وا تينا بمهنم
حرف مردم سي دلم چي ...
🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃
🍃🍂🍃🍂🍃🍂
🍃🍂
🍃
🌿🌺🌿.....بهار.....🌿🌺🌿
ترجمه فارسی و متن ترانه بهار از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین) و در ادامه تصنیف...
به بهارم چی گلا سور بهارونه بیو
تو چی کوگون بهاری به هوا دونه بیو
🌿ترجمه:
مثل گل های سرخ بهاری به بهار من بیا
مثل کبک های بهاری به هوای دانه بیا
زنده مو وا بی...
متن آهنگ اسمش ایرانه امیر مسعود
بیا با دستامون قلب بسازیم عین کوه پشت هم باشیم
چه بالای شهر چه پایین شهر بدیم دست به دستای هم
دستامون زنجیره به هم ترسی نداریم وقتی خدا پشت ماست
محکم میریم همه هم قدم فردا تو مشت ماست
همه برابر همه برادر داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر
فرق نداره چه فارس چه ترک ب...
◀️ صدای سرزمین
موسیقی محلی (بختیاری)
خواننده: #مسعود_بختیاری
آهنگساز: #عطاءالله_جنگوک
آلبوم: #مال_کنون
متن ترانه:
مو که از پاکی دِلُم چی آسمونه
ندونم سی چه چینو وام سرگرونه
سی چینو وام سرگرونه
سر به صحرا بِنُم از بی‌همزبونی
سخته تِهنا مَندن و درد زمونه
تِهنا با درد زمونه
دل گِرونیم همه جا به...
آهنگ زیبای گل ناز داروم 🌺
زنده یاد استاد مسعود بختیاری 🌻
متن آهنگ و ترجمه 👇
🌹 @Share_it_now
آبهمن علاءالدین (متخلص به استاد مسعود بختیاری) خواننده ، ترانه سرا و آهنگساز مشهور بختیاری ...
متن ترانه گردواری
چینو که مندیرتم دونم ایایی
ندونم چه دیدیه از ای جدایی
تا که جون دارم ولا مندیر ایمهنم
آخه باور نیکنم که بی بفایی
افتو زی افتو در رهد هنی نویدی
چی استاره کاشکی که دی سر بزیدی
گردواری ...