نتایج جستجو "مصطفی گرگین زاده"

یک آهنگ دو اجرا(15) ... بردی از یادم.... دلکش - ویگن ....هایده - هوشمند عقیلی
✍ آهنگ : مصطفی گرگین زاده..تنظیم : مهدی خالدی .
شعر : پرویز خطیبی..
متن ترانه :
بردی از یادم
‍ 🎼🎼بردی از یادم 
تصنیف جاودان ' بردی از یادم ' یکی از کم نظیر ترین آثار فاخر ترانه های ایرانی است که توسط دو صدای شاخص موسیقی ایران یعنی زنده یاد بانو دلکش و شادروان ویگن بازیباترین شکل اجرا و به صورت دو صدایی و هم صدایی ارایه شده است .
محتوای این تصنیف عاشقانه است و هر دو خواننده توانسته اند به به...
‍ 🎼🎼بردی از یادم 
تصنیف جاودان ' بردی از یادم ' یکی از کم نظیر ترین آثار فاخر ترانه های ایرانی است که توسط دو صدای شاخص موسیقی ایران یعنی زنده یاد بانو دلکش و شادروان ویگن بازیباترین شکل اجرا و به صورت دو صدایی و هم صدایی ارایه شده است .
محتوای این تصنیف عاشقانه است و هر دو خواننده توانسته اند به به...
آهنگ : مصطفی گرگین زاده..تنظیم : مهدی خالدی .
شعر : پرویز خطیبی..
متن ترانه :
]
بردی از یادم
دادی بر بادم
با یادت شادم
]
دل به تو دادم
در دام افتادم
از غم آزادم
دل به تو دادم فتادم به بند
ای گل بر اشک خونینم نخند
سوزم از سوز نگاهت هنوز
چشم من باشد به راهت هنوز
چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندان
...
🌀#ترانه_های_ایرانی :
🎵 #بردی_از_یادم
🎼تصنیف جاودان ' بردی از یادم ' یکی از کم نظیر ترین آثار فاخر ترانه های ایرانی است که توسط دو صدای شاخص موسیقی ایران یعنی زنده یاد بانو دلکش و شادروان ویگن بازیباترین شکل اجرا و به صورت دو صدایی و هم صدایی ارایه شده است .
محتوای این تصنیف عاشقانه است و هر دو خوا...