نتایج جستجو "معزز ارسوی"

ترانه قدیمی (( دونیا فانی)) از معزز ارسوی.( ترجمه فارسی چند مورد اشکال دارد!)
❗متن ترانه با لهجه ترکی آذربایجانی ذیلا' تقدیم میشود.
جهت تمرین درسهای قبلی مرور بفرمائید👇👇
@AmuzeshTB
🎵 معزز ارسوی , دنیا فانی

متن ترانه با ترجمه فارسی
کارا هابار تز دویلوراونوت سون بنی دمی سین
خبر ناگوارزود پخش می شودفراموش کردن را از من نخواه
بنده کالان رسیم لری مکتوب لاری ایستمیسین
نامه ها و عکسهای که ازتو در پیشم هست را از من پس نخواه
هوزومله سوده جییم بیرداها چکمام کارشینا
صبر...
متن آهنگ زیبای
🎻 دنیا فانی
🎤 معزز ارسوی
کارا هابار تز دویلور اونوت سون بنی دمی سین
خبر ناگوار زود پخش میشود فراموش کردن را از من نخواه
بنده کالان رسیم لری مکتوب لاری ایستمیسین
نامه ها و عکسای که از تو پیشم هست را از من پس نخواه
هوزومله سوده جییم بیرداها چکمام کارشینا
صبرم و طاقتم تموم شد دیگر ...