نتایج جستجو "ممد نبودی"

#یک روزی بااین آهنگ اشگ شوق داشتیم اما امروز غصه شهدا راداریم میخوریم
متن آهنگ :
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارانت پر ثمر گشته
آه و واویلا کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارانت پر ثمر گشته
آه و واویلا کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ای نخل غلتیده به خو...
متن آهنگ :
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارانت پر ثمر گشته
آه و واویلا کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارانت پر ثمر گشته
آه و واویلا کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ای نخل غلتیده به خون
اشکی از شادی
هم چو من بفشان روز آزادی
خیل یاران را خیز و یاری کن
...
سرود ومتن آهنگ ممد نبودی ویژه سوم خرداد ماه ☝️☝️☝️
همان شعری که کویتی پور از روی آن ' ممد نبودی' را خواند.
متن آهنگ:
لیلا بگفتا ای شهِ لب‌تشنه‌کامان
دستم به دامان، آقا الأمان
رودم به میدان می‌رود در چنگِ گُرگان
از هجر اکبر مشکل برَم جان
آه و واویلا کو اکبر من
نور دو چشمان تر من
شب‌ها نخفتم تا سحر پای گهواره
تا تو را کردم هیجده ساله
کردی امیدم ناام...
🎵 شاهین نجفی , ممد نبودی ببینی

📜 متن ترانه :
ممد نبودی ببینی (گوز کغ)
ممد نیستی ببینی اینجا آبادی و مثل ما بچشی طعم آزادی
از زندگی نباشی تو نا راضی
خوش و بش و اجیل و کشمش و بازی
ممد نیستی ببینی اینجا ابادی مثل ما بچشی طعم ازادی
از زندگی نباشی تو نا راضی
خوش و بش و اجیل و کشمش و بازی
ممد ر...
متن ترانه ی 'ممد نبودی ببینی ' کویتی پور
شعر این سرود توسط جواد عزیزی از همرزمان “شهید محمد جهان آرا” به مناسبت سالگرد این شهید بزرگوار سروده شده است.
👇👇👇👇
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
آه و واویــــلا… کو جهان آرا
ن...
باز انتخابات، متن آهنگ #ممد_نبودی به مناسب آزاد سازی خرمشهر، خواننده #کویتی_پور اطلاعات بیشتر
👇🏻 👇🏻 👇🏻
متن آهنگ ممد نبودی از غلام کویتی پور🌱🌹
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
آه و واویــــلا… کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا ن...
Behrooz Royan:
👇🏻 👇🏻 👇🏻
متن آهنگ ممد نبودی از غلام کویتی پور🌱🌹
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
آه و واویــــلا… کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد ...
👇🏻 👇🏻 👇🏻
متن آهنگ ممد نبودی از غلام کویتی پور🌱🌹
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
آه و واویــــلا… کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا ن...
👇🏻 👇🏻 👇🏻
متن آهنگ ممد نبودی از غلام کویتی پور🌱🌹
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
آه و واویــــلا… کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا ن...
👇🏻 👇🏻 👇🏻
متن آهنگ ممد نبودی از غلام کویتی پور🌱🌹
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
آه و واویــــلا… کو جهان آرا
نور دوچشمان تر ما
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا نت پر ثمر گشته
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
خون یارا ن...