نتایج جستجو "همایون شجریان"

متن ترانه سکوت بین دو حرف این گل شب بو همایون شجریان :
سکوت بین دو حرف این گل شب بو
آخ زود است نرو بمان زمان کوتاه است
بی ماه تو سقف آسمان کوتاه است
در عشق شب و مرگ و سفر طولانی‌ ست
یا اینکه جهان عاشقان کوتاه است
آخ زود است نرو بمان زمان کوتاه است
بی ماه تو سقف آسمان کوتاه است
در عشق شب و مرگ و سفر...
@Chanelmusic2
#متن_آهنگ_آهای_خبردار
#همایون_شجریان
آهای خبردار!
مستی یا هشیار؟ خوابی یا بیدار؟
تو شب سیاه، تو شب تاریک
از چپ و از راست، از دور و نزدیک
یه نفر داره
جار می‌زنه، جار
آهای غمی که
مثل یه بختک
رو سینه‌ی من
شده‌ای آوار
از گلوی من
دستاتو وردار
کوچه‌های شهر
پًرِ ولگرده
دل، پُرِ درده
شب، پر...
متن آهنگ همایون شجریان آهای خبردار
آهای خبردار ، مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار خوابی یا بیدار
تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک
یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک
رو سینه ی من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار
دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار
کوچ...
:
آهای خبردار
مستی یا هشیار
خوابی یا بیدار
خوابی یا بیدار
تو شب سیاه
تو شب تاریک
از چپ و از راست
از دور و نزدیک
یه نفر داره
جار میزنه جار
آهای غمی که
مثل یه بختک
رو سینه‌ ی من
شده‌ ای آوار
از گلوی من
دستاتُ بردار
دستاتُ بردار
از گلوی من
از گلوی من
دستاتُ بردار
متن آهنگ آهای خبردار همایون شجریان...
 
متن آهنگ همایون شجریان به نام چرا رفتی
چرا رفتی چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست
چرا رفتی چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
*
خیالت گرچه عمری یار من بود
امیدت گرچه در پندار من بود
بیا امشب شرابی دیگرم ده
زمینای حقیقت ساغرم ده
...
متن آهنگ «چرا رفتی» با صدای همایون شجریان
چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست
چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
خیالت گرچه عمری یار من بود
امیدت گرچه در پندار من بود
بیا امشب شرابی دیگرم ده
ز مینای حقیقت ساغرم ده...
🎵 همایون شجریان , چرا رفتی

📜 متن ترانه :
چرا رفتی
چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
خیالت گر چه عمری یار من بود
امیدت گر چه در پندار من بود
بیا امشب شرابی دیگرم ده
...
متن آهنگ آهای خبردار از همایون شجریان :
آهای خبردار ، مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار خوابی یا بیدار
تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک
یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک
رو سینه ی من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار
دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو ب...
🎵 همایون شجریان , چونی بی من

📜 متن ترانه :
چونی بی من
ای همدم روزگار چونی بی من؟
ای مونس و غمگسار چونی بی من؟
من با رخ چون خزان دردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من؟
ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم ...
🎵 همایون شجریان , چونی بی من

📜 متن ترانه :
چونی بی من
ای همدم روزگار چونی بی من؟
ای مونس و غمگسار چونی بی من؟
من با رخ چون خزان دردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من؟
ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم ...
🎵 همایون شجریان , تصنیف وطن

📜 متن ترانه :
تصنیف وطن
بخش‌هایی که درون کروشه قرار گرفته‌اند، اجرا نشده‌اند.
وطن! وطن! نظر فکن به من که من
به هر کجا، غریب‌وار که زیر آسمان دیگری غنوده‌ام (=خوابیده‌ام)
همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام
اگر که حال پرسی‌ام تو نیک می‌شناسی‌ام
من از درون ق...
🎵 همایون شجریان , تصنیف وطن

📜 متن ترانه :
تصنیف وطن
بخش‌هایی که درون کروشه قرار گرفته‌اند، اجرا نشده‌اند.
وطن! وطن! نظر فکن به من که من
به هر کجا، غریب‌وار که زیر آسمان دیگری غنوده‌ام (=خوابیده‌ام)
همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام
اگر که حال پرسی‌ام تو نیک می‌شناسی‌ام
من از درون ق...
شامل تمامی آلبوم ها با متن ترانه و متن اصلی شعر و تصویر آلبوم.....
آلبوم های همایون شجریان
فهرست الفبایی
.....
جهت تهیه تماس بگیرید
متن آهنگ خمش از همایون شجریان
♫♫♫
زهی باغ، زهی باغ، که بشکفت ز بالا
زهی قدر و زهی بدر، تبارک و تعالا
زهی فر، زهی نور، زهی شر، زهی شور
زهی گوهر منثور، زهی پشت و تولا . . .
♫♫♫
زهی مُلک، زهی مال، زهی قال، زهی حال
زهی پر و زهی بال، بر افلاک تجلی
چه ذوالفنون چه مجنون، چه لیلی چه لیلا
چه سلطان و چ...
حال و هوای امروز همه دوستان مهدی
متن آهنگ چرا رفتی همایون شجریان
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
دل دیوانه را دیوانه تر کن
مرا از هر دو عالم بی خبر کن
بیا امشب شرابی دیگرم ده...
@avayeghoghnuss
متن آهنگ همایون شجریان آهای خبردار با شعر #حسین منزوی👇
آهای خبردار ، مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار خوابی یا بیدار
تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک
یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک
رو سینه ی من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار
دستاتو بردار ...
 
👆👆👆👆👆
متن ترانه ی خوانده شده توسط همایون شجریان با نامِ رگ ِ خواب
رو سر بنه به بالین
تنها مرا رها کن
تَرکِ من خرابِ خرابِ خرابِ خرابِ
شب گردِ مبتلا کن
ماییم و موج سودا
شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا
خواهی برو جفا کن
ماییم و آبِ دیده
در کنجِ غم خزیده
بر آبِ دیده ی ما
صد جای آسیا کن
ماییم و...
متن آهنگِ آهای خبردار #همایون_شجریان
شعر #سیمین_بهبهانی
آهنگساز #تهمورث_پورناظری
آهای خبردار
مستی یا هشیار خوابی یا بیدار
تو شب سیاه تو شب تاریک
از چپ و از راست از دور و نزدیک
یه نفر داره
جار می‌زنه جار
آهای غمی که
مثل یه بختک
رو سینه‌ی من
شده‌ای آوار
از گلوی من
دستاتو وردار
کوچه‌های شهر
پُرِ ولگرد...
✅متن آهنگ چونی بی من همایون شجریان :
ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس غمگسار چونی بی من
من با رخ چون خزان زردم بی‌تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من
ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو
ای همدم روزگار چونی بی من
ای مونس ...
‍ ❤️❤️❤️❤️❤️❤
متن آهنگ #آهای خبر دار#همایون شجریان
آهای خبردار
مستی یا هشیار خوابی یا بیدار
تو شب سیاه تو شب تاریک
از چپ و از راست از دور و نزدیک
یه نفر داره
جار می‌زنه جار
آهای غمی که
مثل یه بختک
رو سینه‌ی من
شده‌ای آوار
از گلوی من
دستاتو وردار
کوچه‌های شهر
پًرِ ولگرده
دل، پُرِ درده
شب، پر مرد و
...
🎵متن آهنگ بانو
آلبوم امشب کنار غزل های من بخواب
خواننده: #همایون_شجریان
شاعر: افشین یداللهی
👇👇
@nasimvesalyazd
📝متن آهنگ' آغوش خالی
🎤 همایون شجریان
📖ترانه سرا : افشین یداللهی
🌻
بوی تو می‌دهد آغوش خالی ام
ای واقعیت عشق خیالی ام
مست توام که قنوتم ترانه شد
چون مومن تو شدم لاابالی‌ام
بعد از تو بی خبرم از خودم بگو
این روز ها چه شدم در چه حالی‌ام
بعد از تو بی خبرم از خودم بگو
این روز ها چه شدم در چه حالی‌ام
روزی ...
متن آهنگ گریه می آید مرا همایون شجریان
آبی که از این دیده چو خون میریزد
خون است بیا ببین که چون میریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند
دل می‌ خورد و دیده برون می‌ریزد
آبی که از این دیده چو خون میریزد
خون است بیا ببین که چون میریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند
دل می‌ خورد و دیده برون می‌ریزد
( مو...
🎵 همایون شجریان , چونی بی من

📜 متن ترانه :
چونی بی من
ای همدم روزگار چونی بی من؟
ای مونس و غمگسار چونی بی من؟
من با رخ چون خزان دردم بی تو
تو با رخ چون بهار چونی بی من؟
ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم ...
@maslake_eshgh
متن آهنگ دوم :👇👇👇
آتش تو قصد مردم میکند
نار کز وی زاد، بر مردم زند
(مولوی)
عاشقم من بر فن دیوانگی
سیرم از فرهنگی و فرزانگی
(مولوی)
مرید:
از یک اندیشه که آید در درون
صد جهان گردد به یک دم سرنگون
مولوی (صدای محمد معتمدی):
شرح میخواهد بیان این سخن
لیک می ترسم از افهام کهن
فهم های ک...
متن آهنگ آهای خبردار همایون شجریان
کوچه‌ های شهر
پُرِ ولگرده
دل پُرِ درده
شب پر مَرد و
پُرِ نامرده
آهای خبردار
آهای خبردار
باغ داریم تا باغ
یکی غرق گل
یکی پُرِ خار
مرد داریم تا مرد
یکی سَرِ کار
یکی سَرِ بار
آهای خبردار
یکی سَرِ دار
توی کوچه‌ ها
یه نسیم رفته
پیِ ولگردی
توی باغچه ‌ها
پاییز اومده
پ...
متن آهنگ آهای خبردار همایون شجریان
کوچه‌ های شهر
پُرِ ولگرده
دل پُرِ درده
شب پر مَرد و
پُرِ نامرده
آهای خبردار
آهای خبردار
باغ داریم تا باغ
یکی غرق گل
یکی پُرِ خار
مرد داریم تا مرد
یکی سَرِ کار
یکی سَرِ بار
آهای خبردار
یکی سَرِ دار
توی کوچه‌ ها
یه نسیم رفته
پیِ ولگردی
توی باغچه ‌ها
پاییز اومده
پ...
متن آهنگ آهای خبردار همایون شجریان
کوچه‌ های شهر
پُرِ ولگرده
دل پُرِ درده
شب پر مَرد و
پُرِ نامرده
آهای خبردار
آهای خبردار
باغ داریم تا باغ
یکی غرق گل
یکی پُرِ خار
مرد داریم تا مرد
یکی سَرِ کار
یکی سَرِ بار
آهای خبردار
یکی سَرِ دار
توی کوچه‌ ها
یه نسیم رفته
پیِ ولگردی
توی باغچه ‌ها
پاییز اومده
پ...
@Roholghazal
متن آهنگ می عشق از همایون شجریان
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غلام است
در مذهب ما باده حلال است ولیکن
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
از ننگ چه گویی که مرا نام ز نن...
✨✨✨
گلگشتی در ترانه ها و تصانیف اجتماعی و فولکلور های محلی شعر : فریدون مشیری
متن آهنگ همایون شجریان به نام 'سکوت'
دلا شبها نمی نالی ب...
@Chanelmusic2
#متن_آهنگ_آهای_خبردار
#همایون_شجریان
آهای خبردار!
مستی یا هشیار؟ خوابی یا بیدار؟
تو شب سیاه، تو شب تاریک
از چپ و از راست، از دور و نزدیک
یه نفر داره
جار می‌زنه، جار
آهای غمی که
مثل یه بختک
رو سینه‌ی من
شده‌ای آوار
از گلوی من
دستاتو وردار
کوچه‌های شهر
پًرِ ولگرده
دل، پُرِ درده
شب، پر...
غرش خیزاب‌ های نیلگونْ دریای پارس
بازتابی هست از نام غرورافزای پارس
تا به ‌یاد آرد شکوه روزگار باستان
کی خلیج پارس از بیگانگان گیرد نشان
همنوا خیزاب ‌ها خوانند با من این سرود
باد بر هر چه نشان از پارس دارد بس درود
همنوا خیزاب ‌ها خوانند با من این سرود
باد بر هر چه نشان از پارس دارد بس درود
همنوا و...
🍂🌻🌻🍂🍂🌻🌻🍂
همایون شجریان
من بر آن سرم که سر
برآورم برون
به من بگو که چون
عاشقی به رفتن است
بگو که ره کجاست
گریزم از سکون
بی تو خوان آخرین چگونه بگذرد ؟
با تو دل مرا به شهر تازه می برد
روزی دگر در آتشی
سالی دگر به خامشی
بار دگر فراموشی ، آه
وا گو نهان کینه ات
بشکن سکوت سینه ات
بغض غم دیرینه ...
متن آهنگ همایون شجریان به نام آواز بیات ترک
ای دل تو ندانستی / ای دل تو ندانستی
تو ندانستی قدر گل و بوستان را / بیهوده چه مینالی – چه مینالی
بیهوده چه مینالی / بیداد زمستان را
ای دل تو ندانستی / قدر گل و بوستان را
بیهوده چه می نالی / بیدا زمستان را
گل خرم و سرو آزاد / بلبل همه در فریاد
گل خرم...
متن آهنگ همایون شجریان 👇👇
تـــو کـیـسـتـی کـه مـن اینگـونـه بی‌تو بـی‌تـابـم
شــب از هــجــوم خیــالت نـمــی‌بــرد خــوابــم
تـــو کــیـسـتـی کـه مـن از مـوج هـر تبسـم تــو
بـــســان قــایــق ســرگــشــتــه روی گـــردابــم
مــــن از کــــجـــا ســر راه تــو آمـــدم نـاگــاه
چـــه کـــرد بــا دل مــ...
 
متن آهنگ آغوش خالی از همایون شجریان
بوی تو میدهد آغوش خالی ام ای واقعیت عشق خیالی ام
مست توام که قنوتم ترانه شد چون مومن تو شدم لاابالی ام
بعد از تو بی خبرم از خودم بگو این روز ها چه شدم در چه حالی ام
روزی یقین تو بودم ولی گذشت امروز فاجعه ای احتمالی ام
شعرم شکفتن بارانی تو بود حالا فقط خبر خشکس...
 
متن آهنگ آغوش خالی از همایون شجریان
بوی تو میدهد آغوش خالی ام ای واقعیت عشق خیالی ام
مست توام که قنوتم ترانه شد چون مومن تو شدم لاابالی ام
بعد از تو بی خبرم از خودم بگو این روز ...
@saghare_sher
متن آهنگ
#هوای_گریه
#سیمین_بهبهانی
نه بسته‌ام به کس دل، نه بسته کس به من دل
چو تخته‌پاره بر موج، رها، رها، رها من
ز من هر آنکه او دور ، چو دل به سینه نزدیک
به من هر آن که نزدیک، ازو جدا، جدا من
نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری
دلم گرفته...
متن آهنگ آهای خبردار همایون شجریان
کوچه‌ های شهر
پُرِ ولگرده
دل پُرِ درده
شب پر مَرد و
پُرِ نامرده
آهای خبردار
آهای خبردار
باغ داریم تا باغ
یکی غرق گل
یکی پُرِ خار
مرد داریم تا مرد
یکی سَرِ کار
یکی سَرِ بار
آهای خبردار
یکی سَرِ دار
توی کوچه‌ ها
یه نسیم رفته
پیِ ولگردی
توی باغچه ‌ها
پاییز اومده
پ...
@YasHoneysuckle 🌱
🍀 متن آهنگ خوب شد ' همایون شجریان '
راه، امشب می برد سوی ات مرا
می کِشد درَبندِ گیسوی ات مرا
گاه لیلا، گاه مجنون می کند
گرگ و میشِ چَشم آهوی ات مرا
من تو را بر شانه هایم میکَشم
یا تو میخوانی به گیسوی ات مرا
زخم ها زد راه بر جانم ولی
زخمِ عشق آورده تا کوی ات مرا
خوب شد دردم د...