نتایج جستجو "پرواز همای"

در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
مست به خواب این رهِ
پر خم و تاب می روم
بوی تو می کشد مرا
سوی تو می کشد مرا
ای که تو سوی خویش و من
سوی سراب می روم
هر شب از آرزوی تو
در تب ماه روی تو
در خم و تاب موی تو
مست و خراب می روم
در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
مست به خواب این رهِ
پر خم و تاب می روم
ب...
متن آهنگ باز هوایی شده ای #پرواز_همای
باز هوایی شده ای یار من
خواه نخواهی شده ای یار من
باز مرا تا به کجا میکشی
باز کجایی شده ای یار من
وای به حال دل بیمار من
حال پریشان شده و زار من
کار من از کار گذشت ای صنم
روز و شب اندوه مکن بار من
باز هوایی شده ای یار من
خواه نخواهی شده ای یار من
باز مرا تا ب...
‍ @shabesherparsian
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نا...
متن آهنگ باز هوایی شده ای #پرواز_همای
باز هوایی شده ای یار من
خواه نخواهی شده ای یار من
باز مرا تا به کجا میکشی
باز کجایی شده ای یار من
وای به حال دل بیمار من
حال پریشان شده و زار من
کار من از کار گذشت ای صنم
روز و شب اندوه مکن بار من
باز هوایی شده ای یار من
خواه نخواهی شده ای یار من
باز مرا تا ب...

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا ...
‍ @shabesherparsian
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نا...
🎵 پرواز همای , تنها مرا رها کن

📜 متن ترانه :
رو سر بنه به بالین
تنها مرا رها کن
ترک من خراب شب گرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا
شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن
دردی است غیر مردن
آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن
کاین درد را دوا کن

🎶 @Ahan...
متن آهنگ دیوانه تر شدم پرواز همای
گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود
گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود
زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم  دیوانه تر شدم 
با یک خیال خام  افتاده ام به دام با یک خیال خام  افتاده ام به دام
از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوان...
متن ترانه زیبای نان و دندان از پرواز همای
@milje
🎻
🍃🌺 متن آهنگ غم کهنه پرواز همای
غم بادل دیوانه ی من خویش شده ست
دلتنگی من بیش تر از پیش شده ست
گفتم که به دیدنت کنم کم غم عشق
زآن روزکه دیدمت غمم بیش شده ست
دیوانگی ام بلند آوازه شده ست
دلتنگی من بیش ز اندازه شده ست
با یک غم کهنه روزگارم خوش بود
باعشق توغم دردل من تازه شده ست
از روز ازل غم با من ...
🎧متن ترانه زیبای پرواز همای . نان و دندان
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
آنکه در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت
دشت باور داشت گرگی در میان گله بود
گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگ چوپان داشت
یک نفر پالان ...
▫️
متن آهنگ آب طلب نکرده پرواز همای
از باغ می برند چراغانی ات کنند
تا کاج جشنهای زمستانی ات کند
پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار
تنها به این بهانه که بارانی ات کنند
ای گل گمان مبر به شب جشن می روی
شاید بخواهند که مرده ای ارزانی ات کنند
یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند
این بار می برند که زندانی ...
گفتم ببینمت گفتم ببینمت
شاید که از سرم ، دیوانگی رود
زان دم که دیدمت ، دیوانه تر شدم
با یک خیال خام ، افتاده ام به دام
از ره به در شدم ، دیوانه تر شدم
گفتم ببینمت تا بی قراریت ، جانم به در رود
هم بی قرار و هم ، شوریده سر شدم ،دیوانه تر شدم
گفتم ببینمت شاید شراره از ، جانم فرو کشد
دیدم تو ر...
بی کسم ای کس که چو من بی کسی
بی کس و کاری که زدل واپسی
بس که به دادم نرسیده کسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
کس که به دادم نرسید هر خسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
مردم دیوانه خسم خوانده اند
از در این خانه پسم رانده اند
هر که به چشمان تو آید خسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
متن آهنگ بی کس پرواز همای
آمد...
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #آهنگ 🎸🎷
نام : زبان نگاه
خواننده : پرواز همای
@doroodeman 😊🌾
‍ نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم
پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مَرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گرچه در خلوت راز دل ما ...
🌍 🌊🌪🔥
متن آهنگ نان و دندان پرواز همای
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
آنکه در اموال دنیا غرق بود ایما...
🎵 پرواز همای , نان و دندان

📜 متن ترانه :
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان داشت
آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
آنکه در اموال...
متن آهنگ دیوانه تری پرواز همای
تو که سر مست و پریشانی و شوریده سری
بکن از کلبه ی ویرانه ی ما هم گذری
بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری
بخدا از من دیوانه تو دیوانه تری
صنما زلف پریشان تو را شانه منم
که شوم مست و پریشان در میخانه منم
همه داند که در این شهر دیوانه منم
که منم شهره به شیدایی و بیدادگری
بخ...
تو که سر مست و پریشانی و شوریده سری
بکُن از کلبه ی ویرانه ی ما هم گذری
بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری
به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری
صنما زلف پریشان تو را شانه منم
که شوم مست و پریشان در میخانه منم
همه داند که در این شهر دیوانه منم
که منم شهره به شیدایی و بیدادگری
به خدا از من دیوانه تو دیوان...
متن آهنگ بی کس 🍂🍂🍂🍁🍂🍂🍂🍂
بی کسم ای کس که چو من بی کسی
بی کس و کاری که زدل واپسی
بس که به دادم نرسیده کسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
کس که به دادم نرسید هر خسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
مردم دیوانه خسم خوانده اند
از در این خانه پسم رانده اند
هر که به چشمان تو آید خسی
آمده ام تا تو به دادم رسی
آمد...
‍ یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دن...
متن آهنگ نان و دندان پرواز همای
♪♪♫♫♪♪♯
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت♪♪♫♫♪♪♯
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
آنکه در اموال دنیا غرق...
‍ @shabesherparsian
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نا...

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا ...
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندا...
‍ @shabesherparsian
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نا...
‍ @shabesherparsian
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود 
آنکه در ااموال دنیا قهر بود ایمان نداشت
یک نفر نا...
متن آهنگ نان و دندان پرواز همای
♪♪♫♫♪♪
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
یک نفر نان داشت اما بی نوا دندان نداشت
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت♪♪♫♫♪♪
آن یکی بیچاره دندان داشت اما نان نداشت
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
♪♪
آنکه باور داشت روزی میرسد بیچاره بود
آنکه در اموال دنیا غر...
متن آهنگ ای میهنم پرواز همای
ای میهنم ای خاک پاک ایران
ای میهنم ای سرزمین شیران
اندیشه‌های دشمنانت ویران
ای سینه‌ات لبریز عشق و ایمان
ای میهنم
روییده لاله ز خاکت همرنگ شاخهٔ تاکت
از خون پاک شهیدان در خاک سینهٔ پاکت
ای میهنم
جانها که با تو فدا شد
در قلب  پاک تو جا شد
پاداش خون شهیدان
آغوش ِ گرم خ...
متن آهنگ تیتراژ نوار زرد – دیوانه ات شدم از پرواز همای
گفتم ببینمت گفتم ببینمت
شاید که از سرم دیوانگی رود
گفتم ببینمت گفتم ببینمت
شاید که از سرم دیوانگی رود
زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم
دیوانه تر شدم
با یک خیال خام افتاده ام به دام
با یک خیال خام افتاده ام به دام
از ره به در شدم دیوانه تر شدم
از...
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم
پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مَرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گرچه در خلوت راز دل ما کس ندید
همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست
متن آهنگ زبان نگاه پرواز همای
این ...
متن آهنگ باز چه خورده ای بگو پرواز همای
♪♪♫♫♪♪♯
هی کج و راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو
هی کج و راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو
مست و خراب میروی خانه به خانه کو به کو♪♪♫♫♪♪♯
مست و خراب میروی خانه به خانه کو به کو
با که حریف بوده ای کامه که را ربوده ای
با که حریف بوده ای کامه که را ربوده ای
زلف که را...
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم
پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مَرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گرچه در خلوت راز دل ما کس ندید
همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست
متن آهنگ زبان نگاه پرواز همای
این ...
🎵 آهنگ جدید #پرواز_همای به نام 'غم مخورید'
بهمراه 📄متن آهنگ
🌍 Site : اطلاعات بیشتر
🆔 @MahtabMusic 🌙
متن آهنگ تیتراژ نوار زرد – دیوانه ات شدم از پرواز همای
گفتم ببینمت گفتم ببینمت
شاید که از سرم دیوانگی رود
گفتم ببینمت گفتم ببینمت
شاید که از سرم دیوانگی رود
زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم
دیوانه تر شدم
با یک خیال خام افتاده ام به دام
با یک خیال خام افتاده ام به دام
از ره به در شدم دیوانه تر شدم
از ره...
💞 @VideoMessage1 👌
متن آهنگ باز چه خورده ای بگو پرواز همای
هی کج و راست میروی 
باز چه خورده‌ ای بگو
هی کج و راست میروی 
باز چه خورده‌ ای بگو
مست و خراب میروی
خانه به خانه کو به کو
مست و خراب میروی
خانه به خانه کو به کو
با که حریف بوده ای
کام که را ربوده ای
با که حریف بوده ای 
کام که را ربوده ای...
🎵 آهنگ جدید #پرواز_همای به نام 'تنها مرا رها کن'
بهمراه 📄متن آهنگ
🌍 Site : اطلاعات بیشتر
🆔 @MahtabMusic 🌙
😢 @VideoMessage1 😔
متن آهنگ دیوانه تر شدم از پرواز همای :
گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود
گفتم ببینمت گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود
زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم
با یک خیال خام افتاده ام به دام با یک خیال خام افتاده ام به دام
از ره به در شدم دیوانه تر...
🎵 آهنگ جدید #پرواز_همای به نام 'باز چه خورده ای'
بهمراه 📄متن آهنگ
🌍 Site : اطلاعات بیشتر
🆔 @MahtabMusic 🌙
متن آهنگ دیوانه تر شدم پرواز همای
 
گفتم ببینمت گفتم ببینمت
شاید که از سرم دیوانگی رود
گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود
زان دم که دیدمت
دیووانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام
افتاده ام به دام
با یک خیال خام
افتاده ام به دام
گفتم ببینمت تا بی قرار از جانم به در رود
گفتم ببینمت ت...