نتایج جستجو "پرویز یاحقی"

آشفته
( چو اسیردام توام ، رام توام )
خواننده: دلکش
شاعر: نواب صفا
آهنگساز: پرویز یاحقی
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
@saz_o_navaee
متن ترانه:
چو اسیردام توام ، رام توام ، ای محرم رازم .....
منم آن شمعی‌که زشب تا به سحردرسوز وگدازم .....
ای فتنه بکش یا بنوازم .....
...
مرضیه شاعر:بیژن ترقیآهنگساز:پرویز یاحقی دستگاه:آواز بیات‌اصفهان متن ترانه:
{ به‌رهی دیدم برگ خزان      پژمرده ز بیداد زمان      کز شاخه جدا بود
                                         ....................
 چو زگلشن روکرده نهان     در رهگذرش بادخزان     چـون پیک بلا بود }الف
                        ...
🎶♥️♥️🎶
مرضیه شاعر:بیژن ترقیآهنگساز:پرویز یاحقی دستگاه:آواز بیات‌اصفهان متن ترانه:
{ به‌رهی دیدم برگ خزان      پژمرده ز بیداد زمان      کز شاخه جدا بود
     
🍃❤️🍃❤️                           
🎶♥️♥️🎶
مرضیه شاعر:بیژن ترقیآهنگساز:پرویز یاحقی دستگاه:آواز بیات‌اصفهان متن ترانه:
{ به‌رهی دیدم برگ خزان      پژمرده ز بیداد زمان      کز شاخه جدا بود
     
🍃❤️🍃❤️                           
🎵 الهه , گفتگو (کاسپین)

📜 متن ترانه :
آمدی که با دلم گفتگو کنی‌ خانه دل‌ مرا زیر و رو کنی‌
از چه رو تو ندانستی که دلی‌ نمانده مرا رنج این غم زندگی‌ به جان رسانده مرا
سر تا پا گنهم، نگهم گوید،راز زندگی‌ تبههم گوید،
سرد و خاموشم،همه شب تنها این افسانه شب سیه‌م گوید
از چه رو تو ن...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...

تصنیف قدیمی : 'طاووس زیبا '
خواننده : بانو مرضیه
آهنگساز : پرویز یاحقی
شعر : استاد -رحیم -معینی کرمانشاهی
دستگاه شور
متن ترانه
در کنار گلبنی خوشرنگ و بو طاووس زیبا
با پر صدرنگ خود مستانه زد چتری فریبا
از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم
نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم
تاج رنگی...

تصنیف قدیمی : 'طاووس زیبا '
خواننده : بانو مرضیه
آهنگساز : پرویز یاحقی
شعر : استاد -رحیم -معینی کرمانشاهی
دستگاه شور
متن ترانه
در کنار گلبنی خوشرنگ و بو طاووس زیبا
با پر صدرنگ خود مستانه زد چتری فریبا
از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم
نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم
تاج رنگی...
🎵 پرویز یاحقی , آواز سه گاه

📜 متن ترانه :
اهنگ بیکلام آواز سه گاه پرویز یاحقی

@gaalam
🎵 پرویز یاحقی , آواز سه گاه

📜 متن ترانه :
اهنگ بیکلام آواز سه گاه پرویز یاحقی

@gaalam
‍ ‍ #موسیقی بهار...
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاک...
‍ ‍ #موسیقی بهار...
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاک...
‍ ‍ #موسیقی_عصر👌🍋🍊❤️
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خا...
‍ ‍ #موسیقی_عصر👌🍋🍊❤️
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خا...
نت ویولن قطعه نوروز آمد از پرویز یاحقی - مرضیه
خواننده مرضیه
متن آهنگ جشن گلها (نوروز امد)
[جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد
در ایران جشن گلها ز نو برپا شد]
جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد
در ایران جشن گلها ز نو برپا شد
نوروز آمد
هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد
پیروزآمد
جانانه من در خانه م...
آواز دل
(به‌زمانی‌که محبت شده همچون افسانه)
خواننده:مرضیه
شاعر:بیژن ترقی آهنگساز:پرویز یاحقی
دستگاه:دستگاه سه‌گاه
متن ترانه:
به‌زمانی‌که محبت شده همچون افسانه
به‌دیاری‌که نیابی خبری ازجانانه
دل‌رسوا ، دگراز من ، توچه خواهی؟ دیوانه
....................
از آواز دلم زمزمة سازدلم من به فغانم! ......
آشفته
( چو اسیردام توام ، رام توام )
خواننده:دلکش شاعر:نواب صفا
آهنگساز:پرویز یاحقی
دستگاه:آواز بیات‌اصفهان
متن ترانه:
{ چو اسیردام توام ، رام توام ، ای محرم رازم .....
منم آن شمعی‌که زشب تا به سحردرسوز وگدازم .....
ای فتنه بکش یا بنوازم ..... }الف
....................
تکرار الف
..................
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
آشفته
( چو اسیردام توام ، رام توام )
خواننده: دلکش
شاعر: نواب صفا
آهنگساز: پرویز یاحقی
دستگاه: آواز بیات‌اصفهان
@saz_o_navaee
متن ترانه:
چو اسیردام توام ، رام توام ، ای محرم رازم .....
منم آن شمعی‌که زشب تا به سحردرسوز وگدازم .....
ای فتنه بکش یا بنوازم .....
...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
‍ #موسیقی_شب
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکستر من...
#موسیقی_عصر_جمعه
نام آهنگ: «بی خبر ماندی»
آهنگساز: پرویز یاحقی
شاعر: بیژن ترقی
خواننده: مهستی
متن ترانه:
آن که دلم را،
بُرده خدایا،
زندگی‌ام را، کرده تبه، کو؟
همنفسم کو؟
آن که نگاهش،
روز من از غم، کرده سیه، کو؟
بی خبر ماندی ز حالم،
زآن چه آمد بر سر من
عشق تو آخر به توفان،
می دهد خاکست...
بیژن در سال ۱۳۳۷ به درخواست علی تجویدی، در ساخت و پرداخت 'آتش کاروان' با او همکاری کرد.
ترقی در سال‌های بعد نیز سرودن شعر و ترانه را همپای کار چاپ و نشر ادامه داده و کتاب‌های قدیمی چندی را چاپ- یا بازچاپ- کرد. مثل دیوان مجمر اصفهانی، فرهنگ مترادفات زبان فارسی تالیف محمد پادشاه و دیوان حزین لاهیجی.
...
یک شاخه گل برنامه شماره 182( بوی جوی مولیان )
اشعار متن / ترانه : رودکی / سیمین بهبهانی
اشعار ترانه ( رودکی )
🌺بوی جوی مولیان آید همی🌺
🌺یاد یار مهربان آید همی🌺
آهنگ : روح الله خالقی
نوازندگان : محجوبی / پیانو / بدیعی / ویلن
دستگاه / مایه : همایون / بیات اصفهان
گوینده : بانو روشنک
تاریخ اجرا : 13...
اطلاعات بیشتر
تصنیف قدیمی : 'طاووس زیبا '
خواننده : بانو مرضیه
آهنگساز : پرویز یاحقی
شعر : معینی کرمانشاهی
دستگاه شور
اطلاعات بیشتر
متن ترانه
در کنار گلبنی خوشرنگ و بو طاووس زیبا
با پر صدرنگ خود مستانه زد چتری فریبا
از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم
نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم
تاج رنگینی به سر داشت ، خرمنی گل جای پرداشت
در میان سبزه هرسو ، بی خبر از خود گذر داشت
هر زمان بر خود نظر بودش سراپا
نخوتش افزون شد از آن چتر زیبا
بی خبر از کار دنیا
من که مفتون هر نقش و جمالم
هر زمان پابند یک خواب و خیالم
خوش بودم گرم تماشا
چو شد زشور او فزون غرور او پای زشتش شد هویدا
هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا
چو غنچه بسته شد پرش شکسته شد تا بدید آن زشتی پا
هرکسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا
من همان طاووس مستم چتر خود نگشاده بستم
یک جهان ذوق و هنر هستم ولی با صد دریغا
سینه ای بی کینه دارم روح چون آیینه دارم
گنج شعر و شور و حالم اینهمه نقدینه دارم
جلوه ی آن مرغ شیدا گفته جان پرور من
پای آن طاووس زیبا این دل بی دلبر من
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
تصنیف قدیمی : 'طاووس زیبا '
خواننده : بانو مرضیه
آهنگساز : پرویز یاحقی
شعر : معینی کرمانشاهی
دستگاه شور
اطلاعات بیشتر
متن ترانه
در کنار گلبنی خوشرنگ و بو طاووس زیبا
با پر صدرنگ خود مستانه زد چتری فریبا
از غرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم
نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم
تاج رنگینی به سر داشت ، خرمنی گل جای پرداشت
در میان سبزه هرسو ، بی خبر از خود گذر داشت
هر زمان بر خود نظر بودش سراپا
نخوتش افزون شد از آن چتر زیبا
بی خبر از کار دنیا
من که مفتون هر نقش و جمالم
هر زمان پابند یک خواب و خیالم
خوش بودم گرم تماشا
چو شد زشور او فزون غرور او پای زشتش شد هویدا
هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا
چو غنچه بسته شد پرش شکسته شد تا بدید آن زشتی پا
هرکسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا
من همان طاووس مستم چتر خود نگشاده بستم
یک جهان ذوق و هنر هستم ولی با صد دریغا
سینه ای بی کینه دارم روح چون آیینه دارم
گنج شعر و شور و حالم اینهمه نقدینه دارم
جلوه ی آن مرغ شیدا گفته جان پرور من
پای آن طاووس زیبا این دل بی دلبر من
اطلاعات بیشتر
می زده شب
خواننده: مرضیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: پرویز یاحقی
دستگاه: دستگاه ماهور
متن ترانه:    می‌زده شب چو زمیکده بازآیم      برسرکوی تو من ، به نیاز آیم
       دلدادة رهگذرم      از خود نبود خبرم      ای فتنه‌گرم
....................
   می‌زده شب چو زمیکده بازآیم      برسرکوی تو من ، به نیاز آ...
آهنگساز : استاد پرویز یاحقی در مایه افشاری.......با صدای حمیرا
َترانه سرا : استاد بیژن ترقی......
@saz_o_navaee
متن ترانه:
با دل من این ندیده وفا این نكرده خطا
از برای خدا یار من تو مهربان شو.....
تا كه خدا عشق و مهر و وفا
هدیه كرده به ما در زمانه مرا هم دم و هم آشیان شو.....
بیا كه به زاری چو ابر...
هم آوا:
آهنگ وای از این جدایی یکی از جاودانه های موسیقی ایرانی است که در بیات اصفهان و توسط نابغه موسیقی ایرانی پرویز یاحقی ساخته شده و شعر آنرا استاد اسماعیل نواب صفا سروده و با صدای زیبای الهه اجرا شده است. یاد این بزرگان گرامی باد...متن ترانه ::
به دام غم افتادم
کی روی دمی از یادم
داده یاد تو بر...
آهنگ وای از این جدایی یکی از جاودانه های موسیقی ایرانی است که در بیات اصفهان و توسط نابغه موسیقی ایرانی پرویز یاحقی ساخته شده و شعر آنرا استاد اسماعیل نواب صفا سروده و با صدای زیبای الهه اجرا شده است. یاد این بزرگان گرامی باد...متن ترانه ::
به دام غم افتادم
کی روی دمی از یادم
داده یاد تو بر بادم
وای...
آهنگ وای از این جدایی یکی از جاودانه های موسیقی ایرانی است که در بیات اصفهان و توسط نابغه موسیقی ایرانی پرویز یاحقی ساخته شده و شعر آنرا استاد اسماعیل نواب صفا سروده و با صدای زیبای الهه اجرا شده است. یاد این بزرگان گرامی باد...متن ترانه ::
به دام غم افتادم
کی روی دمی از یادم
داده یاد تو بر بادم
وای...
👆👆👆👆👆👆
یکی از زیباترین تصنیف های دهه ی سی شمسی تصنیف تک درخت یا بی پناه در مایه همایون با آهنگی از عباس شاپوری و شعری از اسماعیل نواب صفا و صدای پوران است .مرحوم «اسماعیل نواب صفا» در کتاب خاطراتش می‌نویسد:
«یک‌روز عصر، «پرویز [یاحقی]» که به تریاک اعتیاد پیدا کرده بود با عجله به‌خانه‌ام آمد و گفت: ...
‍ ‍ ترانه شب ...
می زده شب
(دلدادة رهگذرم)
خواننده: مرضیه
شاعر: بیژن ترقی
آهنگساز: پرویز یاحقی
دستگاه: ماهور
متن ترانه: می‌زده شب چو زمیکده بازآیم برسرکوی تو من ، به نیاز آیم
دلدادة رهگذرم از خود نبود خبرم ای فتنه‌گرم
....................
می‌زده شب چو زمیکده بازآیم ...
یکی از زیباترین تصنیف های دهه ی سی شمسی تصنیف تک درخت یا بی پناه در مایه همایون با آهنگی از عباس شاپوری و شعری از اسماعیل نواب صفا و صدای پوران است .مرحوم «اسماعیل نواب صفا» در کتاب خاطراتش می‌نویسد:
«یک‌روز عصر، «پرویز [یاحقی]» که به تریاک اعتیاد پیدا کرده بود با عجله به‌خانه‌ام آمد و گفت: «جامه‌د...
🔴 یک موسیقی...یک داستان
'مرا ببوس' نام تصنیف محبوبی در میانه قرن ۲۰ میلادی در ایران است؛ که با صدای حسن گل‌نراقی و آهنگی از مجید وفادار اجرا شد. این تصنیف در دستگاه اصفهان، همراه با ویلون پرویز یاحقی و پیانوی مشیر همایون شهردار از ترانه‌های ماندگار موسیقی ایرانی است.
شعر «مرا ببوس» در مجموعه شعری ا...
🔴 یک موسیقی...یک داستان
'مرا ببوس' نام تصنیف محبوبی در میانه قرن ۲۰ میلادی در ایران است؛ که با صدای حسن گل‌نراقی و آهنگی از مجید وفادار اجرا شد. این تصنیف در دستگاه اصفهان، همراه با ویلون پرویز یاحقی و پیانوی مشیر همایون شهردار از ترانه‌های ماندگار موسیقی ایرانی است.
شعر «مرا ببوس» در مجموعه شعری ا...
آنچه مـیشـنوید؛ نغمه رادیو گلهاست
ارکستر گلها در این برنامه، اثری از پرویز یاحقی را با کلامی از بیژن ترقی و آوای گرم حمیرا
به همراهی مجید نجاهی و ناصر افتتاح به سـمـع می رسـانـد
تنظیم ارکستر از جواد معروفی، غزل آواز از عماد خراسانی
اشــعــار مــتـن بـرنامـه، از کـمـال خـجـند و گـلـچـیـن مـعانی 
گوی...
پرویز یاحقی..
ترانه : استاد نواب صفا..
متن ترانه::
من موج دربه درم از دنیا بی خبرم
بحر خروشان منزلِ من ، سیلی طوفان حاصل من
بر لب آید نفسم ، چون بر ساحل برسم سنگ جفا کوبد به سرم ، می کند از نو در به درم
من هم سوی دریا ، ناله کنان ، برگردم سوی هم دردانم ، از دل و جان ، برگردم بی تاب و زار و لرز...