نتایج جستجو "کوروس سرهنگ‌زاده"

🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 کوروس سرهنگ‌زاده > دیگه عاشق شدن فایده نداره (متن ترانه)
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره
دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره
چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل
دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره نداره
وقتی ای دل به گیسوی پریشونی می‌رسی خودتو نگه دار
وقتی ای ...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 کوروس سرهنگ‌زاده > لیلا > زنگ کاروان (متن ترانه)
ای کاروان، ای ساربان
لیلای من کجا می‌بری
با بردن لیلای من
جان و دل مرا می‌بری
ای کاروان کجا می‌روی
لیلای من چرا می‌بری
در بستنِ پیمان ما
تنها گواه ما شد خدا
تا این جهان، بر پا بود
این عشق ما بماند بجا
فنا نگیرد ز دنیای فانی...
🌺 قدیمی اما دلنشین 🌺
🎵 کوروس سرهنگ‌زاده > دیگه عاشق شدن فایده نداره (متن ترانه)
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره
دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره
چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل
دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره نداره
وقتی ای دل به گیسوی پریشونی می‌رسی خودتو نگه دار
وقتی ای ...