نتایج جستجو "یار مهربان"

'متن ترانه بی تو نمانم'
ای کاش روزگار گذشته که رفت زود
میگشت باز از سفر بی نشان خویش
وان مرغک جوان که پر از شور و وجد بود
پر میکشید مست سوی آشیان خویش
ای کاش برف پیری به نشسته روی مو
میشد سیه به آتش پر شعله ی شباب
وان بخت واژگون که به من سخت کرده رو
میرفت بی نشان چو حبابی به روی آب
اکنون که ثلث...
متن آهنگ مهربان من علی زند وکیلی
دو سه خط از عشق بگو دو سه خط از عشق بخوان
با ما به از این بمان ای هستی خلق جهان
دو سه خط از مهر بگو ای یار مهربان من
بوسه بزن بر لب این دیده پرباران من
مهربان من با من عاشقانه باش تا من بی تو نروم
دامن کشان از بر تو سوی دگر
♫♫♫
دو سه خط از می بگو پیاله پر کن ...
هفت آهنگ
05- آهنگ سوم «بهاره بهاره»
متن آهنگ سوم «بهاره بهاره»
بهاره بهاره، الاله الاله
بهار است، بهار است، آلاله، آلاله
دوستیمون هه دوستیه دایم تازه بهاره
دوستیمان همان دوستی [قدیمی] ست همیشه چون بهاره تازه می ماند
مکه من کا دوری، یار دیلم بیقراره
از من دوری مکن، ای یار، دلم بیقرار است
اشت د...
📜متن ترانه ' بوی جوی مولیان '
✍️ ترانه سرا: #رودکی
🔶 داستان بوی جوی مولیان:
در یکی از سفرهای امیر،که رودکی نیز با او همراه بود، منطقه ای خوش آب و هوا نظر امیر را جلب کرد و امیر فرمان داد که در آن منطقه خیمه و خرگاه بر پا کنند و چون که در آن مکان، به امیر خوش گذشت، اقامت امیر در آن جا طولانی شد و ...
هفت آهنگ
05- آهنگ سوم «بهاره بهاره»
متن آهنگ سوم «بهاره بهاره»
بهاره بهاره، الاله الاله
بهار است، بهار است، آلاله، آلاله
دوستیمون هه دوستیه دایم تازه بهاره
دوستیمان همان دوستی [قدیمی] ست همیشه چون بهاره تازه می ماند
مکه من کا دوری، یار دیلم بیقراره
از من دوری مکن، ای یار، دلم بیقرار است
اشت د...
هفت آهنگ
06- آهنگ چهارم «جان دد جان»
متن آهنگ چهارم «جان دد جان»
ویجینی خوب بکه دواره مکه
وجین را خوب بکن، دوباره مکن
دیلی گته یاری آواره مکه
یار برگزیده دل را آواره مکن
آواره کر خوبه آواره ببو
آواره گر خوب است آواره شود
کو به کو بگن صد پاره ببو جان دده جان
کوه به کوه بخورد، صد پاره شود مادرم...
هفت آهنگ
#هادی_حمیدی
05- آهنگ سوم «بهاره بهاره»
متن آهنگ سوم «بهاره بهاره»
بهاره بهاره، الاله الاله
بهار است، بهار است، آلاله، آلاله
دوستیمون هه دوستیه دایم تازه بهاره
دوستیمان همان دوستی [قدیمی] ست همیشه چون بهاره تازه می ماند
مکه من کا دوری، یار دیلم بیقراره
از من دوری مکن، ای یار، دلم بیقرا...
هفت آهنگ
05- آهنگ سوم «بهاره بهاره»
متن آهنگ سوم «بهاره بهاره»
بهاره بهاره، الاله الاله
بهار است، بهار است، آلاله، آلاله
دوستیمون هه دوستیه دایم تازه بهاره
دوستیمان همان دوستی [قدیمی] ست همیشه چون بهاره تازه می ماند
مکه من کا دوری، یار دیلم بیقراره
از من دوری مکن، ای یار، دلم بیقرار است
اشت د...
هفت آهنگ
05- آهنگ سوم «بهاره بهاره»
متن آهنگ سوم «بهاره بهاره»
بهاره بهاره، الاله الاله
بهار است، بهار است، آلاله، آلاله
دوستیمون هه دوستیه دایم تازه بهاره
دوستیمان همان دوستی [قدیمی] ست همیشه چون بهاره تازه می ماند
مکه من کا دوری، یار دیلم بیقراره
از من دوری مکن، ای یار، دلم بیقرار است
اشت د...
هفت آهنگ
05- آهنگ سوم «بهاره بهاره»
متن آهنگ سوم «بهاره بهاره»
بهاره بهاره، الاله الاله
بهار است، بهار است، آلاله، آلاله
دوستیمون هه دوستیه دایم تازه بهاره
دوستیمان همان دوستی [قدیمی] ست همیشه چون بهاره تازه می ماند
مکه من کا دوری، یار دیلم بیقراره
از من دوری مکن، ای یار، دلم بیقرار است
اشت د...
هفت آهنگ
06- آهنگ چهارم «جان دد جان»
متن آهنگ چهارم «جان دد جان»
ویجینی خوب بکه دواره مکه
وجین را خوب بکن، دوباره مکن
دیلی گته یاری آواره مکه
یار برگزیده دل را آواره مکن
آواره کر خوبه آواره ببو
آواره گر خوب است آواره شود
کو به کو بگن صد پاره ببو جان دده جان
کوه به کوه بخورد، صد پاره شود مادرم...
هفت آهنگ
05- آهنگ سوم «بهاره بهاره»
متن آهنگ سوم «بهاره بهاره»
بهاره بهاره، الاله الاله
بهار است، بهار است، آلاله، آلاله
دوستیمون هه دوستیه دایم تازه بهاره
دوستیمان همان دوستی [قدیمی] ست همیشه چون بهاره تازه می ماند
مکه من کا دوری، یار دیلم بیقراره
از من دوری مکن، ای یار، دلم بیقرار است
اشت د...
یک شاخه گل برنامه شماره 182( بوی جوی مولیان )
اشعار متن / ترانه : رودکی / سیمین بهبهانی
اشعار ترانه ( رودکی )
🌺بوی جوی مولیان آید همی🌺
🌺یاد یار مهربان آید همی🌺
آهنگ : روح الله خالقی
نوازندگان : محجوبی / پیانو / بدیعی / ویلن
دستگاه / مایه : همایون / بیات اصفهان
گوینده : بانو روشنک
تاریخ اجرا : 13...
یک شاخه گل برنامه شماره 182( بوی جوی مولیان )
اشعار متن / ترانه : رودکی / سیمین بهبهانی
اشعار ترانه ( رودکی )
🌺بوی جوی مولیان آید همی🌺
🌺یاد یار مهربان آید همی🌺
آهنگ : روح الله خالقی
نوازندگان : محجوبی / پیانو / بدیعی / ویلن
دستگاه / مایه : همایون / بیات اصفهان
گوینده : بانو روشنک
تاریخ اجرا : 13...
یک شاخه گل برنامه شماره 182( بوی جوی مولیان )
اشعار متن / ترانه : رودکی / سیمین بهبهانی
اشعار ترانه ( رودکی )
🌺بوی جوی مولیان آید همی🌺
🌺یاد یار مهربان آید همی🌺
آهنگ : روح الله خالقی
نوازندگان : محجوبی / پیانو / بدیعی / ویلن
دستگاه / مایه : همایون / بیات اصفهان
گوینده : بانو روشنک
تاریخ اجرا : 13...
الحب كده
عشق چنین است
@Aghani2
لحب كده وصال ودلال و رضا و خصام
عشق چنین است ؛ وصل و ناز و خشنودی و نزاع..
عشق غم و شادی دارد، و..
أهو من ده وده الحب كده مش عايزه كلام الحب كده
چنین است ، کلامی نگو که ؛ حال عشق همین است
حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكالي
یارم آنگاه که با من وعده میگذارد، گویی دنی...
هفت آهنگ
06- آهنگ چهارم «جان دد جان»
متن آهنگ چهارم «جان دد جان»
ویجینی خوب بکه دواره مکه
وجین را خوب بکن، دوباره مکن
دیلی گته یاری آواره مکه
یار برگزیده دل را آواره مکن
آواره کر خوبه آواره ببو
آواره گر خوب است آواره شود
کو به کو بگن صد پاره ببو جان دده جان
کوه به کوه بخورد، صد پاره شود مادرم...
هفت آهنگ
05- آهنگ سوم «بهاره بهاره»
متن آهنگ سوم «بهاره بهاره»
بهاره بهاره، الاله الاله
بهار است، بهار است، آلاله، آلاله
دوستیمون هه دوستیه دایم تازه بهاره
دوستیمان همان دوستی [قدیمی] ست همیشه چون بهاره تازه می ماند
مکه من کا دوری، یار دیلم بیقراره
از من دوری مکن، ای یار، دلم بیقرار است
اشت د...
متن ترانه رشید خان به مازندرانی به همراه ترجمه فارسی  :
گلون بمیره گلون بمیره
رشید خان سِلطون گلون بَمیره
رشید خان سلطان است و گلون بِمیره
ته سر سرگردونا گلون بَمیره
سرت سرگردان است و گلون بِمیره
دل دریای خونا گلون بمیره
دلت دریای خون است و گلون بِمیره
الهی بمردبون نساتبون تفنگ
الهی می میرد...
متن آهنگ:
«وره دلبر...»
بروهَ مِن وَگَر یار مِن ناخازی مَگـَر یار
غما تهَ له پیشی مِن رونِشتِمهَ لهَ وَر یار...
آی دلی مِن...دلی مِن! هَی لهَ سَری مهِ مَشگِن
قُروانی رَشگی چاوان هزار رویِنهَ هِیشِــن
وره دلبر ، وَرهَ دلدارهِ هیجــــا
خِجاوی...
الحب كده
عشق چنین است
لحب كده وصال ودلال و رضا و خصام
عشق چنین است ؛ وصل و ناز و خشنودی و نزاع..
عشق غم و شادی دارد، و..
أهو من ده وده الحب كده مش عايزه كلام الحب كده
چنین است ، کلامی نگو که ؛ حال عشق همین است
حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكالي
یارم آنگاه که با من وعده میگذارد، گویی دنیا برویم م...
الحب كده
عشق چنین است
لحب كده وصال ودلال و رضا و خصام
عشق چنین است ؛ وصل و ناز و خشنودی و نزاع..
عشق غم و شادی دارد، و..
أهو من ده وده الحب كده مش عايزه كلام الحب كده
چنین است ، کلامی نگو که ؛ حال عشق همین است
حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكالي
یارم آنگاه که با من وعده میگذارد، گویی دنیا برویم ...
الحب كده
عشق چنین است
@Aghani2
لحب كده وصال ودلال و رضا و خصام
عشق چنین است ؛ وصل و ناز و خشنودی و نزاع..
عشق غم و شادی دارد، و..
أهو من ده وده الحب كده مش عايزه كلام الحب كده
چنین است ، کلامی نگو که ؛ حال عشق همین است
حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكالي
یارم آنگاه که با من وعده میگذارد، گویی دنی...
.
🎼 متن آهنگ زیبای 'مهربان من'
🎤 علی زند وکیلی
دو سه خط از عشق بگو دو سه خط از عشق بخوان
با ما به از این بمان ای هستی خلق جهان
دو سه خط از مهر بگو ای یار مهربان من
بوسه بزن بر لب این دیده پرباران من
مهربان من با من عاشقانه باش تا من بی تو نروم
دامن کشان از بر تو سوی دگر
دو سه خط از می بگو پیاله پر...
📗 متن آهنگ امام ضامن
از آقای علی فانی
امام ضامن آهویی گم کرده راهم یا رضا
غرقه‌ی بحر گناهم یا رضا جان
روسیاهم روسیاهم یا رضا
بی پناهم بی پناهم یا رضا جان
آمدم بر درگهت ای شاه طوس
مهربان یار رئوف
آفتاب بی غروب
روشنی هر نگاه
ای پناه، ای غریب آشنا، بارش مهر خدا
شمسی و مهرت چو ماه
یا رضا گاهی ن...
متن آهنگ یا رب☝️🌺☝️🌺☝️🌹
ای خالق یکتا ای خوب و بی همتا
هرجا گذر کردم دیدم نشانت را
هستی از آن تو ای ماه دل آرا
من کی توانم گفت حمد و ثنایت را
یارب خدای من ای مهربان من
نام تو و یادت آرام جان من
تو خالق دشت و کوه و بیابانی
رحیم و رحمانی خدای سبحانی
بخشنده و دانا محبوب خوبانی
دارم به تو امید وقت پریشان...
آهنگساز : استاد پرویز یاحقی در مایه افشاری.......با صدای حمیرا
َترانه سرا : استاد بیژن ترقی......
@saz_o_navaee
متن ترانه:
با دل من این ندیده وفا این نكرده خطا
از برای خدا یار من تو مهربان شو.....
تا كه خدا عشق و مهر و وفا
هدیه كرده به ما در زمانه مرا هم دم و هم آشیان شو.....
بیا كه به زاری چو ابر...
متن آهنگ یا رب
ای خالق یکتا ای خوب و بی همتا
هرجا گذر کردم دیدم نشانت را
هستی از آن تو ای ماه دل آرا
من کی توانم گفت حمد و ثنایت را
یارب خدای من ای مهربان من
نام تو و یادت آرام جان من
تو خالق دشت و کوه و بیابانی
رحیم و رحمانی خدای سبحانی
بخشنده و دانا محبوب خوبانی
دارم به تو امید وقت پریشانی
یارب خد...
متن آهنگ یا رب
ای خالق یکتا ای خوب و بی همتا
هرجا گذر کردم دیدم نشانت را
هستی از آن تو ای ماه دل آرا
من کی توانم گفت حمد و ثنایت را
یارب خدای من ای مهربان من
نام تو و یادت آرام جان من
تو خالق دشت و کوه و بیابانی
رحیم و رحمانی خدای سبحانی
بخشنده و دانا محبوب خوبانی
دارم به تو امید وقت پریشانی
یارب خد...
متن آهنگ یا رب
ای خالق یکتا ای خوب و بی همتا
هرجا گذر کردم دیدم نشانت را
هستی از آن تو ای ماه دل آرا
من کی توانم گفت حمد و ثنایت را
یارب خدای من ای مهربان من
نام تو و یادت آرام جان من
تو خالق دشت و کوه و بیابانی
رحیم و رحمانی خدای سبحانی
بخشنده و دانا محبوب خوبانی
دارم به تو امید وقت پریشانی
یارب خد...
متن آهنگ :
ئاگر که تیه دل من، خه و ناکه وه چاوی من
چما تو ژ من دور که تی، بی ژه رو نیه چاوی من
رندا من … گه ورا من ، چه ن ساله س له ویا ته مه
لی لی چه ن ساله س به ندا ته مه
ئه و چ ئاخ و نالینی ، ده ل شه ویتی به رفینه
تو بخاتر خودیکی ، مه بیژه یاره دینه
رندا من گه ورا من چه ن ساله س له ویا ته مه
لی ...
متن آهنگ داریوش – نیاز :
 
هر گوشه این جهان تورا میجویم
در اوج سکوت هم تو را میگویم
ای جان جهان و جهانم از تو سرشار
دست از طلب تو من مگر می شویم
هر لحظه با تو بودن یه شعر ناتمامه
خاموشی تو دریا دریایی از کلامه
دیدار تو غزل ساز دست تو زخمیه ساز
چشم تو شهر آواز دریچه ای به پرواز
رازو نیاز عاشق محتاج...
متن آهنگ:
«وره دلبر...»
بروهَ مِن وَگَر یار مِن ناخازی مَگـَر یار
غما تهَ له پیشی مِن رونِشتِمهَ لهَ وَر یار...
آی دلی مِن...دلی مِن! هَی لهَ سَری مهِ مَشگِن
قُروانی رَشگی چاوان هزار رویِنهَ هِیشِــن
وره دلبر ، وَرهَ دلدارهِ هیجــــا
خِجاوی...
⬆️
متن ترانه ی@فاجعه
ترانه سرا@ایرج جنتی عطایی
آهنگساز@داریوش اقبالی عزیز
تنظیم کننده@داوود اردلان
خواننده@داریوش اقبالی عزیز
@ashegane_daryoush
بخواب ای مهربان ای یار
بخواب ای کشته ی بیدار
بخواب ای خفته ی گلگون
بخواب ای غوطه‌ ور در خون
سکوت سرخ خاک تو
صدای نینوا دارد
در این دم کرده گو...
متن آهنگ علی زند وکیلی جانانه
جانی و جانانه ای چشم این کاشانه ای
اما پر فسانه ای جانم به قربانت
میخرامی توی سر میروی آسیمه سر
داری صد سودا به سر جانم به قربانت
بی محابا دلبری هرکجا مینگری
دل و دین ها میبری جانم به قربانت
سیمین بر بی مثال دیگر هنگام وصال
بگذشته از ماه و سال جانم به قربانت
♫♫♫
التما...
متن ترانه آهنگ ' میشل ' از کوروش یغمایی
آمدی تنها و خسته میشل
پر امید و چشم بسته میشل
ای یگانه مرد دوران میشل
سد دشمن را شکسته ، ای آشنا
با نگاهی فاتحانه میشل
در دل ما خانه کردی میشل
در پی شب های تاریک میشل
خورشیدو به ما سپردی ، یاد تو ایم همیشه
ای آشنا بمان
موندنت اوج پر گشودنه
با نام و یاد تو...
#فاجعه
ترانه سرا : ایرج عطایی جنتی
آهنگساز : داریوش اقبالی
تنظیم کننده : داود اردلان
🎼🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎼
🛐شکنجه‌گر
🆔 @zxerfanxz

بخواب ای مهربان ای یار
بخواب ای کشته ی بیدار
بخواب ای خفته ی گلگون
بخواب ای غوطه ور درخون
سکوت سرخ خاک تو
صدای نینوا دارد
دراین دم کرده گورستان
تگرگ مرگ میبارد
🛐شکن...
شاعــــر : ↜ ایرج جنتی عطایی ↝
آهنگ ساز: ↜ داریوش اقبالی ↝
تنظیــــم : ↜ داوود اردلان ↝
خــواننده : 🌟داریوش اِقبالی🌟
آلبـــــوم : ✿ ای عشق ✿
متن آھنگ : 🔻 فاجعه 🔻
🔻بخواب ای مھربان ای يار
بخواب ای كشتهء بیدار
بخواب ای خفتهء گلگون
بخواب ای غوطه ور در خون
سكوت سرخ خاك تو
صدای نینوا دارد
در اين...
متن آهنگ علی زند وکیلی به نام مهربان من
دو سه خط از عشق بگو دو سه خط از عشق بخوان
با ما به از این بمان ای هستی خلق جهان
دو سه خط از مهر بگو ای یار مهربان من
بوسه بزن بر لب این دیده پرباران من
مهربان من با من عاشقانه باش تا من بی تو نروم
دامن کشان از بر تو سوی دگر
♫♫♫
دو سه خط از می بگو پیاله پر کن...
@manoto601
🌹🌹🌹🌹🌹🌹👇👇👇👇
نام ترانه : فاجعه
ترانه سرا : ایرج عطایی جنتی
آهنگساز : داریوش اقبالی
تنظیم کننده : داود اردلان
🎼🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎻🎺🎸🎷🎼
@manoto601
متن ترانه ی زیبای
فاجعه....
با صدای دلنشین
داریوش اقبالی
بخواب ای مهربان ای یار
بخواب ای کشته ی بیدار
بخواب ای خفته ی گلگون
بخواب ای غوطه ور درخون...