الهه ی ناز

آخرین پست های کانال الهه ی ناز

🎵 الیاس , آشیونه ی عشق

📜 متن ترانه :
بزار این حس قشنگ باقی بمونه
منو تو عاشق بمونیم تو این زمونه
من تورو دوست دارم ای نازنینم
تک گل باغ منی ای بهترینم
بیا اشیونه ی عشق رو بنا کنیم
دست دعا به سوی ربنا کنیم
ازش بخوایم مارو خوشبخت کنه
هیچ موقع مارو از هم جدا نکنه
هیچ موقع مارو از هم ج...