اِی اِم 🌸

آخرین پست های کانال اِی اِم 🌸

به آهنگایی که میزارم با دقت گوش کن
چون متن آهنگ، کلماتی هستن که
نمیتونستم بهت بگم