ساحل آرامش

جزئیات پست

ﻳــﺎﺩﺗﻪ ﺑــﻲ ﻣــﻌﺮﻓــﺖ ......... ﻣــﻴﺨــﻮﺍﺳــﺘﻲ ﺑــﺸﻲ ﺳــﻨــﮓ ﺻــــﺒــــﻮﺭ ﻡ ..... ﺗــﻮ ﺷﺪﻱ ' ﺳﻨــﮓ ...

ﻳــﺎﺩﺗﻪ ﺑــﻲ ﻣــﻌﺮﻓــﺖ ......... ﻣــﻴﺨــﻮﺍﺳــﺘﻲ ﺑــﺸﻲ ﺳــﻨــﮓ
ﺻــــﺒــــﻮﺭ
ﻡ ..... ﺗــﻮ ﺷﺪﻱ ' ﺳﻨــﮓ ' ﻭ ﻣــﻦ ﻫــﻨــﻮﺯﻡ ﮐــﻪ ﻫــﻨــﻮﺯﻩ
' ﺻــﺒﻮﺭﻡ!!!
Telegram.me/music_qashang
        مشاهده پست های بیشتر از ساحل آرامش     مشاهده جزئیات پست در تلگرام
برچسب ها:

این پست به نقل از ساحل آرامش آورده شده است و وب سایت هشتگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.