مورفین

جزئیات پست

متن آهنگ من دارم بهار بهار میبازم به روزگار دلمو ورق ورق صدامو هوار هــــــــــوار من دارم بهار به...

متن آهنگ
من دارم بهار بهار میبازم به روزگار
دلمو ورق ورق صدامو هوار هــــــــــوار
من دارم بهار بهار میبازم به روزگار
دلمو ورق ورق صدامو هوار هوار
میمونم صبور صبور میشکنم غرور غرور
اخ که زندگیمو من میبازم کرور کرور
من دارم داغون میشم زیر این سقف خراب
چی میخوایی تو از جونم شونه هامو واسه خواب
به تو که فکر میکنم توی قلبم اتیشه
دردم اروم نمیشه پهلوهام تیر میکشه
ساعتم میشکنه باش تو قمار لحظه هاش
تا مثل برگ خزون نریزم یواش یواش
من دارم بهار بهار میبازم به روزگار
دلمو ورق ورق صدامو هوار هوار
میمونم صبور صبور میشکنم غرور غرور
اخ که زندگیمو من میبازم کرور
من دارم داغون میشم زیر این سقف خراب
چی میخوایی تو از جونم شونه هامو واسه خواب
به تو که فکر میکنم توی قلبم اتیشه
دردم اروم نمیشه پهلوهام تیر میکشه
ساعتم میشکنه باش تو قمار لحظه هاش
تا مثل برگ خزون نریزم یواش یواش
        مشاهده پست های بیشتر از مورفین     مشاهده جزئیات پست در تلگرام
برچسب ها: متن آهنگ

این پست به نقل از مورفین آورده شده است و وب سایت هشتگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.